• Evenementen
  • Webcam
  • Evenementen
  • Webcam

Gemeenteraad benoemt informateur

Vertegenwoordigers van de 6 fracties hebben besloten de raad voor te stellen de heer prof.dr.ir. E. Schuurman te benoemen als informateur. De heer Schuurman is lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Hij krijgt in eerste instantie als opdracht te inventariseren waar de wensen en grenzen voor de diverse partijen liggen. Dit onderzoek resulteert in een rapportage aan de...

16 maart – Dag van de Leerplicht

Te laat op school komen, rondhangen op het schoolplein als de les is begonnen, op wintersport gaan buiten de schoolvakanties. Het zijn allemaal voorbeelden van schoolverzuim dat niet is toegestaan. Als kinderen of jongeren zonder goede reden geen les volgen zijn ze strafbaar. De Leerplichtwet verplicht iedere leerplichtige naar school te gaan. Dit is niet voor niets. Zonder opleiding is...

Coalitie besprekingen begonnen

Op 9 maart jl. zijn vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad van Rijssen-Holten bijeengeweest om over de coalitievorming te spreken. Onder voorzitterschap van de heer Beens, lijstrekker van de SGP, de grootste fractie in de gemeenteraad, is vergaderd over de verschillende manieren waarop dit kan worden aangepakt. Besloten is om een informateur van buiten de raad aan te stellen...

Raadsverkiezingen 2006

Met een opkomst van 79,2% was de opkomst in Rijssen-Holten ongeveer 6% lager dan in 2002! Landelijk bereiken ons berichten dat de PvdA de grote "winnaar" is. De PvdA stijgt in onze gemeente 1.9% t.o.v. 2002. Andere winnaars zijn de ChristenUnie met 1.7% winst en de SGP met 1.6% winst t.o.v. 2002. Gemeentebelang verliest 0,9% en net als het landelijke gemiddelde...

Verkiezingsavond in gemeentehuis Rijssen

HOLTEN - Vandaag worden de uitslagen van de verkiezingen gepresenteerd. De inwoners die deze presentatie willen bijwonen, zijn van harte welkom in de hal van het gemeentehuis locatie Rijssen. De avond begint om 21.00 uur en duurt tot 22.30 uur. Het is traditie in de gemeente Rijssen-Holten om ’s avonds na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen de uitslagen te presenteren. Het...

Minder gemeentelijke belastingen in 2006

Aantal incassotermijnen wijzigenIn 2006 gaat de burger minder gemeentelijke belastingen betalen. Door het vervallen van het gebruikersdeel van de OZB is de aanslag 2006 voor de burger lager dan die van 2005. Ook wijzigen de incasso/termijnbetalingen.De afgelopen jaren ontving de gemeente veel vragen van inwoners die in de maanden januari tot en met april nog betalingen op hun afschrift zagen...

Bouw van 300 woningen in Holten

Provincie en gemeente maken prestatieafspraken over de woningbouw in Rijssen-Holten. Tot en met 2009 worden ca. 1.100 woningen gebouwd. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouder Wim Stegeman van Rijssen-Holten ondertekenen de afspraken op donderdag 2 maart om 16.30 uur in de collegekamer van het gemeentehuis in Rijssen. De gemeente Rijssen-Holten en de provincie komen een woningbouwprogramma overeen...

Digitaal bezwaar beschikking en taxatieverslag woningen

Eind februari worden de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het jaar 2006 verzonden. Daarop staat ook de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Tegen de WOZ-waarde van een woning is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen. Het formulier daarvoor kunt u vinden op de website www.rijssen-holten.nl. Digitaal bezwaar indienen kan dus alléén tegen de WOZ-beschikking van een woning. Bedrijven kunnen...

Kies voor Hart en Sport

‘Kies voor Hart en Sport’: vervolg fittest in het kader van het breedtesportproject ‘Kies voor Hart en Sport’ vond op maandag 13 februari het vervolg plaats van de enkele maanden eerder gehouden fittest (zie het persbericht van 31 oktober 2005). Wethouder W.A.J. ter Schure nam hiervoor deel aan een ‘mini-fitcompetitie’ samen met een groepsleerkracht, een vakleerkracht en enkele leerlingen van...

Gemeentegids Digitaal

Zoekt u iets binnen de gemeente Rijssen Holten? Dan is er nu de Gemeentegids Digitaal!Het is te vergelijken met een telefoongids, maar dan veel uitgebreider. De gids in ingedeeld in verschilende categorien met een prima index, zoals verkeer en vervoer, sport, huisvesting, onderwijs, overheidsinstellingen etc.Weet u niet precies hoe het heet wat u zoekt? Voer dan een trefwoord in en het programma...

Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2005

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 2 januari 2006 worden de vrijwilligers van het jaar 2005 bekend gemaakt. Ruim 200 vrijwilligersorganisaties zijn aangeschreven. Daarnaast kon via de website van de gemeente online een nominatieformulier ingevuld worden, ook hiervan is gebruik gemaakt. In beide kernen stonden bovendien op diverse plekken bussen met nominatieformulieren. Door diverse organisaties, maar ook door mensen op persoonlijke...

Gemeentegids

De nieuwe gemeentegids 2006 is uit. Ook dit jaar is het weer een gids over alle wetenswaardigheden in de gemeente, aangevuld met een telefoongids. Heeft u per abuis geen nieuwe gids in de bus ontvangen, dan kunt u er een ophalen bij de gemeentewinkel in Rijssen en bij de publieksbalie in Holten

Pagina 46 van 47 1 45 46 47

Meer nieuws

Log hieronder in op je account

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.