• Evenementen
  • Verenigingen
  • Bedrijven
  • Webcam
  • Evenementen
  • Verenigingen
  • Bedrijven
  • Webcam

Vaccinatiesessie tegen meningokokkenziekte

Alle jongeren, geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei 2004, uit de gemeente Rijssen-Holten hebben een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en GGD Twente jongeren uit deze vaccinatie te halen. In gemeente Rijssen-Holten gaat het om 1305...

Bevlogen raadslid neemt afscheid

Bevlogen raadslid neemt afscheid

Op 31 januari 2019 was de laatste raadsvergadering van Rob De Koe, raadslid van de VVD Rijssen-Holten. Na een “dienstverband” van 18 jaar heeft hij dus formeel afscheid genomen van de gemeenteraad. Zijn inzet is Koninklijk onderscheiden met een lintje, uitgereikt door burgervader Hofland.  In deze raadsvergadering was het een moment van komen en gaan. Rob de Koe als aftredend raadslid en de beëdiging van de jonge politicus, Bart-Jan Van...

Gemeentelijke heffingen 2019

Op 31 januari 2019 ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen 2019. De aanslag 2019 is gemiddeld iets hoger dan de aanslag 2018. Hieronder leest u hier meer over. Waarom is de WOZ-waarde anders dan vorig jaar? Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken opnieuw. Daarom is de waarde vaak niet gelijk aan de vorige. De hoogte van de WOZ-waarde...

Het Open Hoolter Kampioensschap Carbidschieten

Vuurwerk en carbidschieten

De decembermaand is voor jong en oud een gezellige maand met tal van feestelijkheden en activiteiten binnen en buiten de deur. Met name rond kerst en oud en nieuw worden in onze gemeente veel activiteiten gehouden. Wij gaan ervan uit dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat deze dagen zo prettig en veilig mogelijk voor iedereen verlopen. Afsteektijden...

Wie luistert er naar Radio 350

Wie luistert er naar Radio 350

Luistert u vaak naar Radio 350? Vindt u het belangrijk dat Radio 350 blijft bestaan? Heeft u daar geld voor over? Als Radio 350 zou fuseren met andere lokale zenders, zou u dan nog luisteren? Op deze vragen willen wij graag het antwoord weten. Daarom leggen wij van 10 tot 22 december 2018 een vragenlijst voor aan het Rijssen-HoltenPanel. Wilt...

Warmtescan

Warmtescan

Inwoners van Rijssen-Holten die willen weten of hun woning goed geïsoleerd is en of er geen warmte lekt, kunnen zich bij De Woonweter Rijssen-Holten aanmelden voor een warmtescan. Met een infraroodcamera controleren medewerkers van De Woonweter woningen op warmtelekken. De resultaten van deze beelden worden na de scan met de bewoners besproken. Aan de warmtescan zijn geen kosten verbonden. De...

Concept begroting 2019 in evenwicht

Wel met flinke opdracht op het terrein van het sociaal domein Het college legt de begroting 2019 aan de raad voor. De raad heeft op 31 mei 2018 het Coalitieakkoord 2018-2022 vastgesteld. De hieruit voortvloeiende voorstellen voor nieuw beleid en een aantal noodzakelijk geachte andere zaken zijn verwerkt in deze programmabegroting 2019 met meerjarenraming 2019-2022. De begroting is voor alle...

Huis-aan-huis controle op het bezit van honden

Huis-aan-huis controle op het bezit van honden

Binnenkort is er weer een huis-aan-huis controle op het bezit van honden. Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden. U hoeft geen belasting te betalen voor: Honden die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als...

Afsluiting Rijssenseweg/Holterstraatweg (N350) tussen Holten en Rijssen 1 september

De hoofdrijbaan van de N350 is in verband met herstelwerkzaamheden op zaterdag 1 september afgesloten tussen de rotonde Rijssenseweg/Drostenstraat en de kruising Rijssenseweg/Ligtenbergerweg. De werkzaamheden starten in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.00 uur en duren tot 23.00 uur. De exacte datum van uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk voor informatie ook op www.bereikbaar.overijssel.nl. Omleiding en bereikbaarheid...

Inrijverbod vanaf Kalfstermansweide parkeerplaats naar Dorpsstraat

Inrijverbod vanaf Kalfstermansweide parkeerplaats naar Dorpsstraat

Zoals misschien al door velen is opgemerkt is er een inrijverbod van kracht vanaf de parkeerplaats Kalfstermansweide naar de Dorpsstraat. Men mag wel van de Dorpsstraat naar Kalfstermansweide, maar niet terug. Uitgang is vanaf de parkeerplaats naar de Kerkhofsweg of de Stationsstraat. Dit geeft een hoop rust en beter overzicht op de Dorpsstraat. Alhoewel sommigen er zich nog niet altijd...

Rijssen-Holten doet mee aan Schoonste Winkelgebied Verkiezing

Rijssen-Holten doet mee aan Schoonste Winkelgebied Verkiezing

Rijssen-Holten doet mee aan de verkiezing Schoonste Winkelgebied van Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door Nederland Schoon en is een onderzoek naar de schoonheidsgraad van de Nederlandse winkelgebieden. Hoe schoon zijn de winkelgebieden van Rijssen-Holten? In een schoon winkelgebied komen mensen graag winkelen, kopen ze meer en voelen ze zich beter. De verkiezing van Nederland Schoon vergroot het inzicht in...

A1 door Gerrit Willems

Het tracébesluit en saneringsbesluit A1 Oost liggen ter inzage

Rijkswaterstaat wil de A1 tussen Apeldoorn en Azelo de komende jaren gaan verbreden. Voor deze weg heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 12 juni 2018 het Tracébesluit (TB) A1 Apeldoorn-Azelo en het Saneringsbesluit (SB) A1 Lochem-Azelo vastgesteld. Vanaf 27 juni tot en met 8 augustus zijn het TB en SB inclusief alle bijlagen digitaal in te zien via...

Pagina 1 van 46 1 2 46

Verenigingen & bedrijven

Sorry, er zijn geen vermeldingen gevonden.

Meer nieuws

Log hieronder in op je account

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.