• Evenementen
  • Webcam
  • Evenementen
  • Webcam

Provinciale weg tussen Deventer en Holten gesloten van 4 tot 14 oktober

Woensdagavond 18 september kunt u in manege ’t Ruiterkamp in Bathmen terecht voor meer informatie over de werkzaamheden. De provincie Overijssel organiseert op woensdag 18 september een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden op de N344, de provinciale weg tussen Deventer en Holten. Van 4 oktober, 19.00 uur, tot 14 oktober, 7.00 uur wordt op deze weg gewerkt aan de verkeersveiligheid. Belangstellenden...

Uitslag enquete hondentoiletten

Uit de peiling kwam naar voren dat van de 680 hondenbezitters (panelleden en niet-panelleden) die hebben meegedaan aan het onderzoek, maar zo'n 200 hun hond gebruik laten maken van de toiletten (30%). Verder is een duidelijk verschil in tevredenheid tussen gebruikers van de toiletten en niet-gebruikers: gebruikers zijn veelal positief, niet-gebruikers zijn negatiever. De drollen die blijven liggen in de...

Eikenprocessierups zorgt voor overlast

Ook dit jaar zorgt de eikenprocessierups in Nederland weer voor veel overlast. Het aantal meldingen bij gemeenten loop daardoor op, ook in Rijssen-Holten. (Eiken)bomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Bestrijding door de gemeente Vanwege de overlast en vele meldingen zijn onze inzetmogelijkheden beperkt. Omdat veiligheid voorop...

SW-medewerkers SOWECO houden baanzekerheid en loonzekerheid

“Voorzetting van de goede zorg voor de mensen die vanuit onze gemeenten bij SOWECO werken vinden wij het allerbelangrijkste. Dit staat bij ons voorop in alle stappen die we de komende periode gaan zetten om een besluit te nemen over de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo. Wij bieden hen baanzekerheid én loonzekerheid. Vorige week hebben wij...

Lancering ‘Inzicht in verbruik’

EcoReflect en de gemeente Rijssen-Holten bieden u als consument de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw energieverbruik als u een slimme meter hebt. Hiervoor zijn ze een samenwerking aangegegaan met EnergyAlert en Oblivion b.v. U kunt u gratis inschrijven! Slimme portal van Rijssen-Holten

Vaccinatiesessie tegen meningokokkenziekte

Alle jongeren, geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei 2004, uit de gemeente Rijssen-Holten hebben een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en GGD Twente jongeren uit deze vaccinatie te halen. In gemeente Rijssen-Holten gaat het om 1305...

Bevlogen raadslid neemt afscheid

Op 31 januari 2019 was de laatste raadsvergadering van Rob De Koe, raadslid van de VVD Rijssen-Holten. Na een “dienstverband” van 18 jaar heeft hij dus formeel afscheid genomen van de gemeenteraad. Zijn inzet is Koninklijk onderscheiden met een lintje, uitgereikt door burgervader Hofland.  In deze raadsvergadering was het een moment van komen en gaan. Rob de Koe als aftredend raadslid en de beëdiging van de jonge politicus, Bart-Jan Van...

Gemeentelijke heffingen 2019

Op 31 januari 2019 ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen 2019. De aanslag 2019 is gemiddeld iets hoger dan de aanslag 2018. Hieronder leest u hier meer over. Waarom is de WOZ-waarde anders dan vorig jaar? Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken opnieuw. Daarom is de waarde vaak niet gelijk aan de vorige. De hoogte van de WOZ-waarde...

Vuurwerk en carbidschieten

De decembermaand is voor jong en oud een gezellige maand met tal van feestelijkheden en activiteiten binnen en buiten de deur. Met name rond kerst en oud en nieuw worden in onze gemeente veel activiteiten gehouden. Wij gaan ervan uit dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat deze dagen zo prettig en veilig mogelijk voor iedereen verlopen. Afsteektijden...

Wie luistert er naar Radio 350

Luistert u vaak naar Radio 350? Vindt u het belangrijk dat Radio 350 blijft bestaan? Heeft u daar geld voor over? Als Radio 350 zou fuseren met andere lokale zenders, zou u dan nog luisteren? Op deze vragen willen wij graag het antwoord weten. Daarom leggen wij van 10 tot 22 december 2018 een vragenlijst voor aan het Rijssen-HoltenPanel. Wilt...

Warmtescan

Inwoners van Rijssen-Holten die willen weten of hun woning goed geïsoleerd is en of er geen warmte lekt, kunnen zich bij De Woonweter Rijssen-Holten aanmelden voor een warmtescan. Met een infraroodcamera controleren medewerkers van De Woonweter woningen op warmtelekken. De resultaten van deze beelden worden na de scan met de bewoners besproken. Aan de warmtescan zijn geen kosten verbonden. De...

Concept begroting 2019 in evenwicht

Wel met flinke opdracht op het terrein van het sociaal domein Het college legt de begroting 2019 aan de raad voor. De raad heeft op 31 mei 2018 het Coalitieakkoord 2018-2022 vastgesteld. De hieruit voortvloeiende voorstellen voor nieuw beleid en een aantal noodzakelijk geachte andere zaken zijn verwerkt in deze programmabegroting 2019 met meerjarenraming 2019-2022. De begroting is voor alle...

Pagina 1 van 47 1 2 47

Meer nieuws

Log hieronder in op je account

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.