voor Holten, door Holten
Bekijk Onderwep

Gemeentebelang

Tachtig ploeg’n meugt er met doon

Vuur de allerèèrste kèèr wördt er an ’t èine van ’t joar “De Hoolt’nse quiz” e heul’n. Det is neet zô mar iets. Iedereene van jôônk tut ôôld kan der an met doon. De vroagen zölt dan ôk hèèl verschillend weer. Hôôlt biej vuurbeeld good in de gaat’n wiet de…

Gemeentebelang in het geweer

Geacht college, In regionale en lokale media verschijnen artikelen over mogelijke overlast en milieuschade in de regio als gevolg van de uitbreiding van vluchten en vliegroutes naar vliegveld Lelystad. De actiegroep “Hoog Over(ijssel)” streeft naar hogere…

Bedàànkt

Ie wordt er stille van, zô völle lèu, diet de mèuite hebt e nömm’n um ofgelôôp’n vriejdag te kômm’n lustern in ‘t Kultuurhuus. At ze miej neet noar de môônd hebt e proat, vunn’n ze ‘t àmoa môôi. Zelfs vanuut België wadd’n ze e kömm’n um te lustern noar eur…

Willem ter Schure voorzitter Dondertman

HOLTEN - Willem ter Schure is de nieuwe voorzitter van Kinderboerderij Dondertman. Hij volgt hiermee Marc Fraser op die de functie vanwege drukke werkzaamheden neerlegde. De kersverse voorzitter is voor velen in Holten geen onbekende. Zo was hij jarenlang…

Nieuwbouw Haarschool stap dichterbij

HOLTEN - In de Kadernota 2016-2019 van de gemeente Rijssen-Holten is ruimte vrijgehouden voor nieuwbouw van de Haarschool. Of de nieuwbouw gepland staat op dezelfde locatie is niet bekend. De heer W. Muller, raadslid namens Gemeentebelang Rijssen-Holten…

Voorjaarsledenvergadering GB-Rijssen-Holten

HOLTEN - Gemeentebelang Rijssen-Holten houdt woensdag 15 april 2015 de voorjaarsledenvergadering in De Citadel, Walstraat 17, 7462 BA Rijssen.Onderwerpen deze avond zijn: Het jaarverslag, de financiële zaken, actuele mededelingen uit de fractie en bespreking…

Geen zwemlessen op zondag

HOLTEN - Het Rijssens Nieuwsblad.nl van 27 jan. bericht over “Geen zwemlessen op zondag”. Het blad meldt dat voor het besluit bij de fracties van VVD en PvdA geen draagvlak is en “Gemeentebelang heeft haar standpunt nog niet bepaald”. De fractie van…

Reactie GB over Beukenlaan.

HOLTEN - Naar aanleiding van de levendige discussie betreffende de Beukenlaan in Holten informeert Gemeentebelang Rijssen-Holten u graag over haar mening en stellingname. Het belevingspad is geen doodlopende weg; niets moet. De oproep om de Beukenlaan…

Hoolt’n op zien smalst?

Zie wadd’n op de goeie weg, de VVD en Gemeentebelang hadd’n de liest’n verbund’n. Mà ja zô iets kan ààns uutpakk’n as daj’ verwacht. Vuur Gemeentebelang pakk’n het good uut en vuur de VVD wat minder. De Christelijke pertiën, in Hoolt’n good vuur meer stemm’n…