voor Holten, door Holten
Bekijk Onderwep

CDA

CDA thema over openstelling winkels op zondag

De CDA-raadsfractie houdt maandag 11 september een thema-avond over het al dan niet openstellen van winkels op zondag in Rijssen-Holten. Gespreksleider is Arjan te Lintelo. Belangstellenden zijn van harte welkom.Vertegenwoordigers van de…

Tachtig ploeg’n meugt er met doon

Vuur de allerèèrste kèèr wördt er an ’t èine van ’t joar “De Hoolt’nse quiz” e heul’n. Det is neet zô mar iets. Iedereene van jôônk tut ôôld kan der an met doon. De vroagen zölt dan ôk hèèl verschillend weer. Hôôlt biej vuurbeeld good in de gaat’n wiet de…

CDA nodigt u uit voor gesprek

Het CDA Rijssen-Holten gaat in gesprek over gezondheid en zorg in Rijssen-Holten en u bent van harte welkom!Het gesprek is op dinsdag 4 april vanaf 19.15u bij ’t Brodshoes in Rijssen en is voor iedereen vrij toegankelijk, ook als het CDA niet uw partij is.…

SGP blijft grootste partij in Rijssen-Holten

De SGP blijft de grootste partij in Rijssen-Holten al verliezen zij ligt. CDA is de tweede partij en de VVD gaat van de tweede naar de derde partij. Alle uitslagen van onze gemeente staan hieronder.Aantal kiesgerechtigden: 28.119 Opkomst: 25.015…

CDA wil toezicht op kwaliteit van zorg

HOLTEN - Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorgtaken en jeugdhulp. Helaas is er door de 14 Twentse gemeentes onvoldoende geborgd dat er kwaliteitstoezicht plaatsvindt op de geleverde zorg. Met andere woorden, het is niet inzichtelijk of…

Bedàànkt

Ie wordt er stille van, zô völle lèu, diet de mèuite hebt e nömm’n um ofgelôôp’n vriejdag te kômm’n lustern in ‘t Kultuurhuus. At ze miej neet noar de môônd hebt e proat, vunn’n ze ‘t àmoa môôi. Zelfs vanuut België wadd’n ze e kömm’n um te lustern noar eur…

CDA organiseert Informatieavond Jeugd en drugs

HOLTEN - Het CDA Rijssen-Holten organiseert op 19 april vanaf 20.30 uur een informatieavond met als thema “jeugd en drugs”. De avond vindt plaats in Buena Vista aan de Wierdensestraat in Rijssen en is gericht op jongeren en hun ouders uit Rijssen en Holten. De…

Noodopvang, wat mogen we verwachten

RIJSSEN-HOLTEN - CDA Rijssen-Holten organiseert een algemene informatieavond over vluchtelingenopvang. Onlangs maakten burgemeester Hofland en wethouder Cornelissen bekend dat er gesprekken gaande zijn met het COA om noodopvang in Rijssen-Holten voor te…

Uitslag Provinciale Statenverkiezing

HOLTEN - De SGP en ChristenUnie winnen stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezing in onze gemeente terwijl VVD en PvdA stemmen verliezen. 16.987 stemgerechtigden hebben een stem uitgebracht wat neerkomt op een opkomst van 61%. In onderstaand…

CDA maakt zich zorgen over veiligheid burgers

HOLTEN - De CDA-fractie in Rijssen-Holten is geschrokken dat de politie in 1 op de 4 PRIO-1 meldingen, situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, te laat arriveert. De streefnorm van de politie is om in 85% van de meldingen binnen een kwartier aanwezig te…