Code Droog van kracht – pas op met vuur!

0

HOLTEN – Met ingang van 29 juni 2010 is tot nader bericht Code Droog van kracht.

Open vuur is verboden en er mag geen gebruik worden gemaakt van verleende stookontheffingen. Ook wordt luchtsurveillance uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw H. (Hermien) Heijenk van de brandweer Rijssen-Holten, t (0548) 854 637.

De brandweer is ten tijde van Code Droog extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt in een bos of natuurgebied rukt de brandweer extra versterkt uit: er wordt meer materieel en mankracht ingezet. Code Droog is net zo lang van kracht tot de mededeling dat Code Droog is opgeheven.

De brandweer doet er dus alles om een bos en heidebranden te voorkomen, maar vraagt ook de gebruikers van de natuurgebieden om hulp.
Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een droog bos is niet verstandig. Eén weggeschoten sigaret is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Maar ook rommel, zoals een weggegooide fles, kan brand veroorzaken. Als de zon erop schijnt kan het als een vergrootglas
werken. Verder kan een auto brandgevaar opleveren. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen.

En verder is barbecueën en een kampvuur maken natuurlijk gezellig, maar het gevaar van brand is daarbij groter dan u misschien denkt.
Vanuit Brandweer Twente dan ook enkele tips om brand in natuurgebieden te voorkomen:

Let op waar u uw auto neerzet;

Probeer niet te roken in het natuurgebied, of maak uw sigaret zorgvuldig uit (nat), voordat u hem
wegdoet;

Houdt u zich met barbecueën, kampvuren en het aansteken van vuurkorven aan de afspraken die in de betreffende gemeente gelden.

Nieuwe meetstations
De brandweren van Twente en IJsselland hebben nieuwe meetstations voor de bepaling van de droogte index in natuurgebieden. De meetgegevens van deze meetstations fungeren als hulpmiddel om te kunnen bepalen of het noodzakelijk is om Code Droog af te kondigen. Eén
meetstation staat in Twente, een ander meetstation staat in IJsselland.

Meer informatie over Code Droog is te vinden op http://www.brandweertwente.nl.

 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.