Bekijk Onderwep

Jubileum

Logopedie Holten 10 jaar

In mei 2008 startte Jera van Essen, in samenwerking met de toenmalige logopedist in Holten, haar logopediepraktijk in Holten. De praktijk was gehuisvest bij fysiotherapie Tutert aan de Gaardenstraat en is in 2011 meeverhuisd naar de…

25 jaar houthakkers

HOLTEN - Sinds begin jaren 90 zijn elke woensdagmiddag en ook op zaterdagmiddag vrijwilligers actief met het beheer en onderhoud van de natuur en het landschap in het Holtense buitengebied. Begonnen met het wegwerken van achterstallig…

Jubileum Open Deur Holten

HOLTEN - Het Open Deurwerk in Holten bestaat maar liefst vijftig jaar. In 1965 werd begonnen met het houden van christelijke samenkomsten met een open karakter voor een breed publiek. Dat is nog steeds het kenmerk van de Open Deur, voluit…