Disclaimer HoltensNieuws.nl

Deze Algemene Disclaimer is van toepassing op de website HoltensNieuws.nl

Hoewel het streven van ons er op is gericht dat HotensNieuws.nl continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat HotensNieuws.nl om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is/was.

HotensNieuws.nl kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk een door ons te bepalen willekeurig moment.

Hoewel de informatie op HotensNieuws.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij van oordeel zijn dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op HotensNieuws.nl, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op HotensNieuws.nl.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, door derden ingestuurde berichten en antwoorden, in het HotensNieuws.nl reactie systeem en profielen. HotensNieuws.nl is niet verantwoordelijk voor uitlatingen en standpunten van bezoekers en leden.

HotensNieuws.nl maakt gebruik van “links”, wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende:

Indien u via HotensNieuws.nl naar websites van andere organisaties gaat, wijzen wij u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan wij, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van websites van derden en dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor dergelijke websites en eventuele geschonden auteurs rechten gedaan door deze sites.

Ban

Laat elkaar in het reactie systeem en in het forum in zijn (eigen) waarde, reageer niet overspannen op anderen.

Bezoekersreacties kunnen worden aangepast of verwijderd indien deze kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd zijn.

Commerciële reacties worden niet op prijs gesteld  en worden gezien als spam.

HoltensNieuws.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op de gepubliceerde artikelen, maar behoudt zich desalniettemin het recht voor om reacties te weigeren of in te korten welke in het reactie systeem en het forum worden geuit. Uitgangspunt is dat niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen en/of de regels van HoltensNieuws.nl worden overschreden niet worden geaccepteerd. IP-adressen en inlogaccounts worden eventueel geblokkeerd (ban). Over een ban kan niet worden gediscussieerd en is in meeste gevallen blijvend.

Copyright

Informatie, verslagen, rapporten, foto’s en grafische afbeeldingen mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden. Door het toesturen van informatie en materialen (indien uitdrukkelijk anders vermeld in geschrift) verkrijgen wij van u automatisch toestemming om het gestuurde te publiceren of verder te verwerken in geschrift / beeld of elke denkbare elektronische vorm dan ook.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van HotensNieuws.nl (als lid of als bezoeker), wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Zakelijke en commerciële berichten

Zakelijke en commerciële berichten worden niet geplaatst als u geen partner bent van HoltensNIeuws.nl. Partner worden van HoltensNieuws.nl kan op verschillende manieren, dit kan door een advertentie te plaatsen op HoltensNieuws.nl maar ook door uw bedrijf op te nemen in onze bedrijven index (Goud).

HoltensNieuws.nl is een onderdeel van Stichting Media Promoties Salland en wordt onderhouden door vrijwilligers. HoltensNieuws.nl heeft zonder partners geen bestaansrecht.

Meer informatie vind u hier:
Informatie over adverteren op HoltensNieuws.nl
Aanmelden voor de bedrijven index

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inloggen op je account

Vul het formulier hieronder in!

Achterhaal je wachtwoord.

Geef je email adres of gebruikersnaam op om je wachtwoord te achterhalen