• Evenementen
  • Verenigingen
  • Bedrijven
  • Webcam
  • Evenementen
  • Verenigingen
  • Bedrijven
  • Webcam

Tag: Kulturhus

Ruimte gezocht kunstcollectie Nagelhout in Holten

HOLTEN - De toekomst van de zogenoemde Nagelhout-collectie, die 73 kunstwerken omvat, is ongewis als na de zomervakantie het voormalige gemeentehuis wordt verbouwd tot een Kulturhus. De gemeente Rijssen-Holten laat weten dat daar straks geen ruimte meer is voor de kunstcollectie. De verzameling wordt dan tijdelijk in een depot opgeslagen. Het bestuur van de Stichting Collectie Nagelhout Holten heeft daar ...

Trouwen in het gemeentehuis nog mogelijk

Holten - Nu er in hotel 't Losse Hoes niet meer getrouwd kan worden, is door de gemeente besloten dat het gemeentehuis langer als trouwlocatie gaat dienen. 15 stellen die al hadden besproken om in 't Losse Hoes te gaan trouwen, kunnen zo alsnog kiezen voor het gemeentehuis of De Swarte Ruijter. Het gemeentehuis in Holten is sinds 1 juli ...

Trouwen kan ook in De Swarte Ruijter

Holten - Hotel-restaurant De Swarte Ruijter op de Holterberg is door de gemeente aangewezen als trouwlocatie. Het gemeentehuis in Holten is sinds 1 juli geen trouwlocatie meer, omdat het wordt verbouwd tot Kulturhus. Op dit moment is hotel 't Lösse Hoes op de Holterberg de enige trouwlocatie in Holten. Dat was in de ogen van de gemeente erg weinig, zeker ...

10 procent OZB verhoging door ambitie

Holten - Om nieuwe projecten als de herinrichting van het centrum, het Kulturhus in Holten maar ook een nieuwe muziekschool in Rijssen te bekostigen is de gemeenteraad van plan de eerste 4 jaar de OZB (Onroerendzaakbelasting) waarde met 10% te laten stijgen, dit naast de normale stijging. Dit zou betekenen dat de OZB in 4 jaar met ongeveer 20% zal stijgen. SGP, ...

Hoog ambitieniveau bij Kadernota

Het college presenteert in de nieuwe kadernota de plannen voor de komende 4 jaren. Een dynamisch programma waarin onder meer ruimte gemaakt is voor digitale dienstverlening, onderwijshuisvesting, het zorgloket in het medisch centrum en een zorgloket in het Kulturhus Holten, de Muziekschool en het Kulturhus. Bij de totstandkoming van de nota is geïnventariseerd welke uitgaven op basis van het collegeprogram ...

Zorgloket in Holten uitgesteld

Holten - Vanwege aanloopproblemen is besloten om het Zorgloket Holten voorlopig uit te stellen. Reden hiervoor zijn vooral organisatorisch van aard. Vooral de nieuwe taak ‘huishoudelijke verzorging’ in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat uitstel noodzakelijk is. Het Zorgloket, ook het WMO loket genoemd, is niet uitsluitend een gemeentelijke taak. Het Zorgloket heeft ook de ...

Stichting Kulturhus Holten zoekt bestuursleden

HOLTEN -  Het Kulturhus in Holten krijgt steeds meer gestalte. Naar verwachting wordt het omzetten van het gemeentehuis naar een Kulturhus in het 2e halfjaar van 2008 uitgevoerd. Het nieuwe Kulturhus kan dan in het voorjaar 2009 in gebruik worden genomen. Het beheer, de exploitatie en de programmering van het Kulturhus valt onder de verantwoordelijkheid van een nog op te ...

Ballonwedstrijd

Vandaag 14 december is om 13.30 uur de prijsuitreiking geweest van de ballonnenwedstrijd tijdens "Rondje Kulturhus" die werd gehouden op 15 oktober j.l.Helaas kwamen de ballonnen niet zo ver als vorig jaar. Toen vlogen ze naar Frankrijk en Zwitserland. Deze keer stond er een zwake wind de andere kant op en kwamen de ballonnen via de Noord-Oost Veluwe tot en ...

Nog altijd geen besluit over Holtens kulturhus

HOLTEN / RIJSSEN - De gemeenteraad heeft nog altijd geen besluit genomen over de komst van een kulturhus in Holten. Alle partijen gaven in de commissie Maatschappelijke Dienstverlening gisteravond aan op dit moment geen beslissing te willen nemen over een grote zaal. Volgens het college zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voldoende om een grote zaal in het kulturhus te ...

Pagina 44 van 44 1 43 44

Meer nieuws

Log hieronder in op je account

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.