Wèèreldbràànd

Zô völle dôôi’n in Bagdad, een dikke vèèrtig in Beiroet. Een Russisch vliegtuug uut de lôch duur ne bom, een kleine tweihonderd slachtoffers en dan wördt het stille, tutdet er fatale kôgels duur Parijs giert. De hèèle wereld op zien kop. Het is beestachtig wat er àmoa gebuurt. Zô mà 132 mèens’n dôôd scheet’n. Det kump hard an in de beschaafde westerse wereld. Het blik eens te meer det er näns vuur trugge wördt e schrökk’n. Iedereene hef de schrik in de bokse en wat doo we? Àmoa de kouw in de kôônte kiek’n. In Frankriek kômt ze der achter, det er lèu biej betrökk’n bint, diet ze al in het verzier hadd’n. An de Frààns-Belgische grèènze hôôlt ze nummer achte an en loat ‘m wier goan, want hij stun nog neet op de lieste. Hij wônt argens in Brussel woet de plietsie näuwelijks dörft te kômm’n. In hèèl Fràànkriek wordt arrestaties e doane en wordt de geweertjes en raketwarpers e vund’n. Het blik det één van die gast’n as vluchteling is binn’n e kömm’n vanuut Syrië. Fràànkriek bombardèèrt Raqqa. Wiej hebt nog neet e heurt wat en wie ter e raakt is. Het is te völle. Alle daag’n zit te wiej èèrste rang um de ellende van de wèèreld binn’n te krieg’n in de huuskamer. Politici heur j’ van alle kàànt’n. Börgemèisters diet proat van uutreui’n met wortel en tak en wiest noar noar de politiek in Den Haag. De lèu wordt er bange van. Een stukske vèurwark op het plein van de Republiek en de mèèns’n stoeft blind uut mekaa. Ne voetbalwedstried in Hannover en het Duutse kabinet is ter um te loat’n zeen det ze neet bange bint. Nee dàànk oe de koekoek, die beveiliging hebt ze noe wal op e schrèum’n. Hetzelfde verhaal biej de top in Antalja. Zie stoat te herdèènk’n, noa al die narighèid diet er is passèèrt. De gewone man is bange. De moslims in Nederlàànd wordt er op an e kekk’n. Zie hebt gen kwoad in ’n zin. Diet det wal hebt maakt misbruuk van westerse normen en waarden. Ie zeet het in België en in Frankriek. Disse mèèns’n dèènkt det hun lèèmnsoavertuuging het enige juuste is en de rest van de wèèreld, die möt zich ôônderwarp’n of möt uut de weg word’n e ruumt. Det köj’ neet vedan loat’n ettern. De gezamelijke wereld möt er wat an doon, àllèène dan zal der plaatse bliem’n vuur vriejhèid vuur iedereene. Het bint zwoare daag’n vuur de leiders in de wereld. Loaw we hopp’n det ze de juuste lange weg vindt noar röstiger vaarwater. Wiej, het gewone volk, könt de kouw àllèène mar in de kôônte kiek’n, mà van de leiders in de wereld màj’ wal meer verwacht’n as àllèène mà stille stoan biej al die onscheuldige bleute, woer dan ôk in de wereld. Gen mèinse hef de wieshèid àllèène in pach. Mangs möj’ oen eeg’n belang deel’n met het belang van de wereld. Wis en waarachtig.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Reacties zijn gesloten.