VVD fractie oneens met gekozen tijden

Betreft: voorontwerp-bestemmingsplan Wonen Holten

Geacht College,

Op drie woensdagmiddagen, vanaf 20 juni a.s., worden verschillende voorontwerp-bestemmingsplannen “wonen Holten” getoond aan belangstellenden. Dit middels inloopmiddagen in het Kulturhus te Holten. Er kunnen dan vragen worden gesteld en –eventuele- onvolkomenheden worden aangegeven.

De VVD-fractie Rijssen-Holten ondersteunt deze vorm van open communicatie. Helaas moet de VVD fractie ook constateren dat het aan een grote groep werkenden nagenoeg onmogelijk wordt
gemaakt om actief deel te nemen. De middagen zijn gepland van 15.30 – 17.00 uur.

1. De VVD fractie verzoekt het College om de inloopmiddagen te verschuiven naar een tijdstip dat ook werkende actief kunnen participeren. Bijvoorbeeld van 16.00 – 18.30 uur
2. De VVD fractie verzoekt het College om bij toekomstige inloopmiddagen tijdstippen te kiezen die deels “na werktijd” liggen.

Graag vernemen wij of het college aan deze verzoeken tegemoet wil komen.

Hoogachtend,

Fractie VVD Rijssen-Holten.

Jan Kevelam.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.