• Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact

Tag: vvd lokaal

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

De vlagge kan wier àànsumme

‘N hèèl’n dag was ’t à spannend. Hoe zôll’n ze ’t goan doon? De leste daag’n zag ie hoe ’t de regèèr’nde pertiën zich meer in meer in buchte krôônkeln, um zichzelf noar winst te proat’n. Biej Derks’n en de keerls wörd’n duudelijk det het zô neet vedan kon. Hoe zôl det in ôônze gemeente word’n. À vrog zoche wiej ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

René de Koff nieuwe wethouder VVD in Rijssen-Holten  

De gemeenteraadsfractie van de VVD in Rijssen-Holten draagt René de Koff voor als wethouder na het aftreden van Rob de Koe. De keuze van de fractie kan rekenen op de instemming van het bestuur van de VVD West Twente. De in Holten woonachtige ondernemer en politieambtenaar De Koff is geen onbekende in de lokale politiek van de gemeente Rijssen-Holten, eerst ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Elsbeth Deijk nieuwe VVD-fractievoorzitter in Rijssen-Holten

De gemeenteraadsfractie van de VVD in Rijssen-Holten heeft Elsbeth Deijk unaniem gekozen als de nieuwe fractievoorzitter. De keuze van de fractie kon rekenen op instemming van het bestuur van de VVD West Twente. De Holtense Elsbeth Deijk is sinds 2014 actief als raadslid en heeft ervaring als commissievoorzitter. Aanleiding is de plotselinge keuze van wethouder Rob de Koe om met ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Nieuwe samenstelling college Rijssen-Holten

Met daadkracht, in vertrouwen, zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Rijssen-Holten. In dit akkoord vraagt de gemeenteraad het college om dit verder uit te werken in een concreet actieprogramma en bestuursagenda. De maatschappelijke opgaven zijn groot, complex en alleen op te lossen in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Samen zetten we de schouders ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Opiniestuk coalitieonderhandelingen

De afgelopen gemeenteraadsverkiezing heeft maar weer eens aangetoond dat de kiezer heel goed weet wat er speelt in de gemeente. De kiezer kiest niet voor een coalitie, nee zij kiest voor een partij en daarbinnen voor een persoon. Dit gegeven is ook heel goed zichtbaar bij Gemeentebelang. 2 volle zetels winst, meer dan 6 kandidaten met meer dan 100 voorkeursstemmen ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Ie heurt nog is wat

Koningsdag, wat hebbe wiej könn’n geniet’n. Een lekker zunneke, een paar groad’n warmer was nog meuier ewes. Biej de Coöp op het plein heur ie uut de veert’n de Möll’nzangers, Sallàànd, Sallàànd, hier is mien stea. Ie bint wier thuus en dan op ’n Beeld, ééne kluurige massa van kinderklèèdjes met spöllegood en ààndere oaverdoad. Wat een drôkte en wat ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Gemeenteraadsverkiezingen! U stemt toch ook?

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 is het weer zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U komt toch ook stemmen? Aan deze verkiezingen doen mee: SGP, ChristenUnie, CDA, Gemeentebelang Rijssen-Holten, VVD en GroenLinks/PvdA. Op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen hebben we alle informatie rondom de verkiezingen handig op een rijtje gezet. Uitslagenavond bijwonen? Op woensdagavond 16 maart om 21.00 uur sluiten ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

VVD Rijssen-Holten klaar voor de verkiezingen

Op 11 december jl. hebben de leden van de VVD in Rijssen – Holten een paar belangrijke beslissingen genomen: de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma “natuurlijk ondernemend” voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn vastgesteld. Op een drukbezochte ledenvergadering hebben 17 kandidaten hun plek op de lijst gekregen. De positie van Bart-Jan van den Berg als lijsttrekker werd een maand ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Crossen op de crossbaan zonder vergunning moet blijven kunnen

Crossen zonder eerst een vergunning aan te vragen, moet mogelijk blijven in de gemeente zoals bijvoorbeeld op eigen privéterrein of op de crossbaan aan de Holterstraatweg in Rijssen. Dat bepleit de VVD-fractie tijdens het raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten De wijziging van de APV wordt binnenkort in de raad behandeld en één van de onderwerpen is het verbieden van ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Bart-Jan van den Berg lijsttrekker VVD in Rijssen-Holten

De leden van de VVD in Rijssen Holten hebben de 29-jarige Bart-Jan van den Berg unaniem gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Van den Berg is de huidige fractievoorzitter van de VVD Rijssen-Holten. De in Rijssen woonachtige jonge ondernemer is na twee jaar commissielid en nu bijna vier jaar raadslid (waarvan twee jaar als fractievoorzitter) geen onbekende in ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Poging van VVD tot koopzondag in Holten wederom gestrand

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2021 is een motie van de VVD met betrekking tot de koopzondag verworpenen. De motie betrof een pilot; het college van B&W zou met een voorstel komen voor zondag openstelling van de winkels. Na een periode van 2 jaar zou de pilot geëvalueerd worden en zouden er afspraken gemaakt kunnen worden over het vervolg.  ...

Àmoa wat van ’t stokvisnat vvd lokaal d66 corona cda

Àmoa wat van ’t stokvisnat

Vroagt miej neet woet het vedan kump. Moo gebruuk’n het vaake as ter wat verdeeld môs word’n. Disse wekke wörd’n de zetels in de tweede kamer verdeeld. Het was neet moeilijk te vuurspell’n wiet ’n grötst’n zôl word’n. Iedere tien minuut’n kwam Rutte in beeld, um toch vuural te zegg’n daw we môss’n stemm’n. De zèumtigplussers wörd’n of eschildert as ...

Pagina 1 van 14 1 2 14

Welkom!

Inloggen met je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.