• Holtense Index
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact
  • Holtense Index
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact

HoltensNieuws.nl onderwerp: vvd lokaal

vvd lokaal gemeente

Nieuwe samenstelling college Rijssen-Holten

Met daadkracht, in vertrouwen, zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Rijssen-Holten. In dit akkoord vraagt de gemeenteraad het college om dit verder uit te werken in een concreet actieprogramma en bestuursagenda. De maatschappelijke opgaven zijn groot, complex en alleen op te lossen in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Samen zetten we de schouders ...

vvd lokaal gemeente

Opiniestuk coalitieonderhandelingen

De afgelopen gemeenteraadsverkiezing heeft maar weer eens aangetoond dat de kiezer heel goed weet wat er speelt in de gemeente. De kiezer kiest niet voor een coalitie, nee zij kiest voor een partij en daarbinnen voor een persoon. Dit gegeven is ook heel goed zichtbaar bij Gemeentebelang. 2 volle zetels winst, meer dan 6 kandidaten met meer dan 100 voorkeursstemmen ...

vvd lokaal gemeente

Ie heurt nog is wat

Koningsdag, wat hebbe wiej könn’n geniet’n. Een lekker zunneke, een paar groad’n warmer was nog meuier ewes. Biej de Coöp op het plein heur ie uut de veert’n de Möll’nzangers, Sallàànd, Sallàànd, hier is mien stea. Ie bint wier thuus en dan op ’n Beeld, ééne kluurige massa van kinderklèèdjes met spöllegood en ààndere oaverdoad. Wat een drôkte en wat ...

vvd lokaal gemeente

Gemeenteraadsverkiezingen! U stemt toch ook?

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 is het weer zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U komt toch ook stemmen? Aan deze verkiezingen doen mee: SGP, ChristenUnie, CDA, Gemeentebelang Rijssen-Holten, VVD en GroenLinks/PvdA. Op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen hebben we alle informatie rondom de verkiezingen handig op een rijtje gezet. Uitslagenavond bijwonen? Op woensdagavond 16 maart om 21.00 uur sluiten ...

vvd lokaal gemeente

VVD Rijssen-Holten klaar voor de verkiezingen

Op 11 december jl. hebben de leden van de VVD in Rijssen – Holten een paar belangrijke beslissingen genomen: de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma “natuurlijk ondernemend” voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn vastgesteld. Op een drukbezochte ledenvergadering hebben 17 kandidaten hun plek op de lijst gekregen. De positie van Bart-Jan van den Berg als lijsttrekker werd een maand ...

vvd lokaal gemeente

Crossen op de crossbaan zonder vergunning moet blijven kunnen

Crossen zonder eerst een vergunning aan te vragen, moet mogelijk blijven in de gemeente zoals bijvoorbeeld op eigen privéterrein of op de crossbaan aan de Holterstraatweg in Rijssen. Dat bepleit de VVD-fractie tijdens het raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten De wijziging van de APV wordt binnenkort in de raad behandeld en één van de onderwerpen is het verbieden van ...

vvd lokaal gemeente

Bart-Jan van den Berg lijsttrekker VVD in Rijssen-Holten

De leden van de VVD in Rijssen Holten hebben de 29-jarige Bart-Jan van den Berg unaniem gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Van den Berg is de huidige fractievoorzitter van de VVD Rijssen-Holten. De in Rijssen woonachtige jonge ondernemer is na twee jaar commissielid en nu bijna vier jaar raadslid (waarvan twee jaar als fractievoorzitter) geen onbekende in ...

vvd lokaal gemeente

Poging van VVD tot koopzondag in Holten wederom gestrand

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2021 is een motie van de VVD met betrekking tot de koopzondag verworpenen. De motie betrof een pilot; het college van B&W zou met een voorstel komen voor zondag openstelling van de winkels. Na een periode van 2 jaar zou de pilot geëvalueerd worden en zouden er afspraken gemaakt kunnen worden over het vervolg.  ...

vvd lokaal gemeente

Àmoa wat van ’t stokvisnat

Vroagt miej neet woet het vedan kump. Moo gebruuk’n het vaake as ter wat verdeeld môs word’n. Disse wekke wörd’n de zetels in de tweede kamer verdeeld. Het was neet moeilijk te vuurspell’n wiet ’n grötst’n zôl word’n. Iedere tien minuut’n kwam Rutte in beeld, um toch vuural te zegg’n daw we môss’n stemm’n. De zèumtigplussers wörd’n of eschildert as ...

vvd lokaal gemeente

Stemplicht of stemrecht

Ja loaw we doar oaver goan knibbeln! Toch, àj’zô de wereld rôônd kiekt, is ôôns stemrecht hoaste wà ne verplichting. In disse tied zitte wiej te bakkeleien, meer vroole in de politiek. Det kan, at alle vroole op ne vrouwe stemt, zô moeilijk is det neet. Netuurlijk, doar bint nog altied partien, zôônder vrouwelijke kandidaat’n, mà ja, ne klèinighèid hôôl ...

vvd lokaal gemeente

Boeren verdienen een vergoeding volgens VVD

De VVD Rijssen-Holten wil de biodiversiteit gaan verbeteren, dit is niet alleen goed voor de leefomgeving van de insectensoorten, maar het komt de volledige duurzaamheid ten goede. Om dit verder te gaan stimuleren wil de VVD Rijssen-Holten daarom geld beschikbaar stellen. Hier wordt een motie voor ingediend tijdens de begrotingsvergadering van aanstaande vrijdag. Veel grondeigenaren en grondgebruikers zoals boeren zaaien ...

vvd lokaal gemeente

Liberale wisseling van de wacht

Met ingang van 1 oktober 2019 legt Frans Noordam zijn fractievoorzitterschap neer. Als gevolg daarvan heeft de fractie unaniem gekozen om Bart-Jan van den Berg voor te dragen als de nieuwe fractievoorzitter. In de raadsvergadering van 26 september jl. is er door burgermeester Hofland aandacht geschonken aan deze wisseling van de wacht, waarbij Bart-Jan van den Berg de gelukwensen kreeg ...

Pagina 1 van 14 1 2 14

Welkom!

Inloggen met je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.