Stemrech

Het klinkt zô gewoon. Mà zô gewoon is det neet. De keerls krèèg’n pas in 1917 het rech um te stemm’n. De vroole môss’n wach’n tut 1919. Det hadd’n ze te dàànk’n an meneer Marchant uut Dèimter. Dit oaverdèènkende, op ’n dag det mien opoe 28 en half joar ôôld wörd’n, ja zie was van 28 februari 1896, beseff’n ik det ze pas noar eur 23 ste vuur de èèrste kèèr hen stemm’n môg. Noar de stembusse môs, umdet er opkomstplich was. Zie hef doar nôôit meuite met e had. Intèèg’ndeel zie gung met plezèèr, het was een grôôt vuurrech en det hef ze ôôns, al eur lèèm’n in e prèènt. Eur stemme gung eur hèèle lèèm’n noar de Christelijk Historisch’n. De gereformèèrd’n brach’n eur stemme uut op de Anti Revolutioneer’n. De arbeiders hadd’n de PvdA en de lèu met geeld wadd’n van de VVD. Meer was ter in Hoolt’n neet te kiez’n. Vanof 1970 is ter gen opkomstplich meer. De generaties van tèèg’nswoorig zeet het neet meer as een vuurrech. Ôj’ noe e bett’n wordt duur ’n hôônd of duur de katte, het maakt toch niks uut. De onverschillighèid hef touw e sloane. Mà zôô is ’t neet, het maakt um de dôôie dôôd wà wat uut, op wiej’ ôj’ stemt. Op de tillevisie heur’n ie zelfs de Hôôge Heer’n uut ’n Haag zegg’n det het toch wal onmeunig belangriek is um te stemm’n. Zie hebt doar àmoa hun eeg’n reed’n vuur. De regèèringspertien bint bange det ze ’n alderbass’nd moal kleppe kriegt. ‘N linker vlèugel hopt noe is een kèèr wà de stemm’n van de PvdA binn’n te krieg’n. De rechter vlèugel dut landelijk neet met, mar advisèèrt um op goeie lokaale pertien te stemm’n. Het CDA paait de lèu langs de grèènze, met het trugge drèèi’n van de belasting. Zô hef een ieder zô zien reed’n. In Hoolt’n is det neet ààns. Toch is ter wat verààndert, doar bint twei pertiën biej e kömm’n. En ie wèèt het, at äns wat biej kunp, wördt de soep dunner. Det geeld in ôônze gemeente mà vuur een gedeelte. Ie könt er gif op in nemm’n det ôônze christelijke bewonners trouw blieft an eur beginsel’n. Nen ààndere zeekerhèid is, det disse groep geet stemm’n. Det is ôk één van de vuurnaamste reed’n det de Heer’n uut ’n Haag andringt um te goan stemm’n. Det is ôk ne reed’n det alle Hoolter toch vuural möt goan stemm’n. Loat oe rech um te stemm’n vuur goan op de onverschillighèid, van het helpt toch neet. Àj’ estemt hebt, wèèj’ oaver vèèr joar in ieder geval, wiet oe al dan neet een oor hef annenèèit. Vuur miej pad stem ie op de leste man of vrouwe diet op de lieste steet, het belangriekste is, stemm’n. De èèrste generaties van de vuurige eeuw, wadd’n mà wat bliej, det ze eindelijk ôk is wat môgg’n zegg’n. Terech en noe wiej, oaver vèèrtien daage, wis en waarachtig.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer