SGP weer aan de macht, GB ligt er uit

HOLTEN – De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft haar verkiezingswinst bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen in Rijssen-Holten weten te verzilveren. Na vier jaar oppositie keert de partij terug in het college van burgemeester en wethouders. VVD en Gemeentebelang, laatste maakte afgelopen vier jaar deel uit van het college, vormen de komende raadsperiode de smalle oppositie in de gemeenteraad. De twee partijen trokken woensdag 3 maart maar liefst zestig procent van de stemmen in dorp Holten.

SGP, CDA, ChristenUnie en PvdA maken de komende vier jaar de dienst uit in Rijssen-Holten. De vier fracties zijn tot een akkoord gekomen en hebben daarbij de fracties van VVD en Gemeentebelang buitengesloten. Lijsttrekker Ben Beens van de SGP houdt zich nog een beetje op de vlakte maar meldt wel dat donderdagavond ‘alles zal worden onthuld’ in de eerste reguliere raadsvergadering in de nieuwe samenstelling. Als fractievoorzitter van de grootste partij nam Beens het voortouw bij de college-onderhandelingen. Beens wilde per se voorkomen dat de SGP opnieuw vier jaar in de oppositiebanken zou belanden. Dat is hem gelukt.

Bij de onderhandelingen waren in eerste instantie SGP, CDA en ChristenUnie betrokken. Op verzoek schoof de PvdA later aan. De vier partijen leveren elk een wethouder. Dat zijn in elk geval Jan Ligtenberg (SGP), Ben Wolterink (CU) en Hans ter Keurst (PvdA). Ook Ab Stegeman hoeft naar alle waarschijnlijkheid zijn werkkamer in het gemeentehuis niet te ontruimen. Hij is de kandidaat voor het CDA. Stegeman is het Holtense gezicht binnen het college. Al woont hij buitenaf, op de grens met Rijssen.

De fracties van SGP, CDA, CU en PvdA nemen samen negentien van de vijfentwintig raadszetels in Rijssen-Holten in. De nieuwe coalitie zit daarmee vast in het zadel. Het collegeprogramma is overigens nog niet klaar. „Daar moet nog aan gesleuteld worden”, laat CDA-fractievoorzitter Isa Kahraman in een reactie weten. Verder wil hij niets zeggen over de collegevorming. „Dat hebben we onderling afgesproken. In de raadsvergadering wordt er een mededeling over gedaan.” Kahraman laat echter wel doorschemeren dat de vier partijen inderdaad met elkaar in zee gaan. „Ik vind het knap dat de krant er achter is gekomen.”

Ook PvdA-fractievoorzitter Monique Tijhof hult zich aanvankelijk in stilzwijgen. Ze erkent wel dat een wethouderszetel de PvdA zeer goed uitkomt. „Remi de la Haye kan zo in de raad blijven, waardoor ook Holten in onze fractie is vertegenwoordigd.” Dat brengt het totaal aan Holtenaren in de nieuwe gemeenteraad op vijf, waarmee het dorp nog steeds ondervertegenwoordigd is.

VVD en Gemeentebelang, elk drie zetels, zijn nu gedwongen om in de oppositiebanken plaats te nemen. Lijsttrekker Jan Aanstoot van Gemeentebelang is teleurgesteld over de vorming van het college met SGP, CDA, PvdA en ChristenUnie. „Gemeentebelang en de VVD, die bij de verkiezingen zestig procent van de stemmen in Holten trokken, staan nu buitenspel. Ik vind dat zeer te betreuren. De afgelopen vier jaar is door de partijen in het college hard gewerkt aan de integratie van Rijssen en Holten. Daaraan heeft ook Gemeentebelang haar steentje bijgedragen. Ik ben bang dat met het nieuwe college de polarisatie tussen beide plaatsen weer wordt aangewakkerd. Ik hoop niet dat de Holtense issues de komende jaren worden vergeten.

Bij de VVD overheerst boosheid. De liberalen hebben bij de verkiezingen de meeste stemmen gewonnen. „Een schoffering van de kiezer”, veroordeelt de VVD het nieuwe college. 
(bron tc tubantia)

90 Reacties
 1. Elsbeth zegt

  Hmm… Het kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat Holten flink tekort is gedaan… Jee, 60% van de Holtense stemmen wordt aan de kant geschoven… En dit noemen ze democratie?

  M.b.t. de coalitie vestig ik nu maar mijn hoop op de PvdA…

 2. Elsbeth zegt

  Hmm… Het kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat Holten flink tekort is gedaan… Jee, 60% van de Holtense stemmen wordt aan de kant geschoven… En dit noemen ze democratie?

  M.b.t. de coalitie vestig ik nu maar mijn hoop op de PvdA…

 3. Mans zegt

  Deze coalitie drijft Holten en Rijssen compleet uit elkaar. De Rijssense kiezers zijn volgens mij voor 87,8% vertegenwoordigd. De Holtense kiezers voor 36,9%.De Heren van het CDA,PvdA en CU kunnen in Holten bagger verwachten. Niets wijst er op dat Rijssen een eensgezinde samenwerking met Holten wenst.De kiezer in Holten heeft gesproken, maar in Rijssen hebben ze niets gehoord. Hij die wind zaait zal storm oogsten.

 4. Mans zegt

  Deze coalitie drijft Holten en Rijssen compleet uit elkaar. De Rijssense kiezers zijn volgens mij voor 87,8% vertegenwoordigd. De Holtense kiezers voor 36,9%.De Heren van het CDA,PvdA en CU kunnen in Holten bagger verwachten. Niets wijst er op dat Rijssen een eensgezinde samenwerking met Holten wenst.De kiezer in Holten heeft gesproken, maar in Rijssen hebben ze niets gehoord. Hij die wind zaait zal storm oogsten.

 5. Loffy zegt

  De PvdA is helemaal niet nodig om tot een meerderheid te komen want die is er zonder hen ook wel. Enige mate van nederigheid zou de PvdA wel staan (dus in de oppositie), want ze zijn immers zwaar afgestraft in de verkiezingen. De hang naar het pluche is weer te groot, dus toch maar meedoen. Ze worden gewoon gebruikt door de SGP, om het geheel nog een links / Holtens tintje te geven. Ondertussen mag de PvdA 4 jaar lang wél meedoen, maar niets zeggen. Hoerig gedrag in een christelijke coalitie….

 6. Loffy zegt

  De PvdA is helemaal niet nodig om tot een meerderheid te komen want die is er zonder hen ook wel. Enige mate van nederigheid zou de PvdA wel staan (dus in de oppositie), want ze zijn immers zwaar afgestraft in de verkiezingen. De hang naar het pluche is weer te groot, dus toch maar meedoen. Ze worden gewoon gebruikt door de SGP, om het geheel nog een links / Holtens tintje te geven. Ondertussen mag de PvdA 4 jaar lang wél meedoen, maar niets zeggen. Hoerig gedrag in een christelijke coalitie….

 7. Loffy zegt

  In dezelfde TC Tubantia van 25/3/2010 schrijft auteur Henk Bouwhuis nog een interessante Analyse:

  Coalitie snel in ’ t geheim gesmeed.

  Partijen zouden de tijd ne­men bij de collegeonderhan­delingen in Rijssen- Holten. Maar in ’t geheim liet SGP­ fractievoorzitter Ben Beens er geen gras over groeien.

  Een dag na de verkiezingen van 3 maart kwamen ver­tegenwoordigers van de zes raadspartijen in Rijs­sen-Holten bijeen om te praten over de collegevorming. Onder lei­ding van waarnemend burgemeester Pieter van Veen werd afgespro­ken dat fracties hun wensen voor een collegeprogramma op papier zetten, om er vanavond over te on­derhandelen. In deze fase zou nog niet worden gekeken naar combi­naties van partijen, was de af­spraak. Achter de schermen zijn de collegeonderhandelingen heel an­ders gegaan. Na de verkiezingsover­winning stond SGP-fractievoorzit­ter Ben Beens te popelen om een nieuw college te vormen. Binnen een week zat hij met CDA en ChristenUnie aan tafel om geheime onderhandelingen te voeren, want Gemeentebelang, VVD en PvdA werden niet op de hoogte ge­steld. SGP, CU, en CDA hebben een streep gezet onder alle politie­ke turbulentie van de laatste vier jaar en zagen geen breekpunten. Als snel zagen ze heil in samenwer­king in een nieuwe coalitie. Maar wél met een vierde partij er bij. De keuze viel daarbij, op aandrang van CDA, op de PvdA. De VVD, de andere winnaar van de verkie­zingen, kwam niet in aanmerking omdat de ChristenUnie liever niet wil regeren met deze partij. Ge­meentebelang werd niets ge­vraagd. De PvdA hoefde niet lang na te denken. Toetreding tot het nieuwe college komt de sociaal-democra­ten, na de pijnlijke verkiezingsne­derlaag waarbij de PvdA van vijf naar drie zetels ging, namelijk heel goed uit. Voor Hans ter Keurst is het prettig dat hij wethouder kan blijven. Het gevolg daarvan is dat voormalig fractievoorzitter Remi de la Haye, die met grote tegenzin al afscheid had genomen, alsnog in de raad komt. Dat betekent dat zich tóch een Holtenaar binnen de PvdA-fractie roert.
  Zo is, geheel anders dan het draai­boek voorschreef, in amper twee weken een nieuwe coalitie ge­smeed, van vier partijen die elk een wethouder leveren. Voor Ge­meentebelang en VVD, die beiden buiten de boot zijn gevallen, zijn de druiven akelig zuur. Met name voor Gemeentebelang. Sinds het ontstaan van de fusiegemeente Rijssen- Holten, begin 2001, maakt deze lokale partij deel uit van het gemeentebestuur. Als enige van de drie collegepartijen heeft Gemeen­belang bij de laatste verkiezingen meer stemmen gehaald. Vervol­gens hebben ze geen kans gekre­gen om mee te doen. Dat houdt in dat Willem ter Schure na tien jaar bedankt wordt voor zijn diensten als wethouder. De 63-jarige Holte­naar kan met de vut. De VVD, die bij de verkiezingen een zetel won, is boos over de ‘schimmige’ gang van zaken bij de collegeonderhan­delingen. Dat is begrijpelijk.
  SGP, CDA, CU en PvdA kunnen samen met negentien van de vijf­entwintig zetels bogen op een gro­te meerderheid in de raad. Dat wil echter niet zeggen dat uitkomsten van debatten straks voorspelbaar zijn. Niet alles is dichtgetimmerd met het collegeprogramma. Er blij­ven kwesties over waar ook colle­gepartijen de degens over gaan kruisen. Wat te denken van de noordelijke rondweg bij Holten? (einde Analyse)

 8. Loffy zegt

  In dezelfde TC Tubantia van 25/3/2010 schrijft auteur Henk Bouwhuis nog een interessante Analyse:

  Coalitie snel in ’ t geheim gesmeed.

  Partijen zouden de tijd ne­men bij de collegeonderhan­delingen in Rijssen- Holten. Maar in ’t geheim liet SGP­ fractievoorzitter Ben Beens er geen gras over groeien.

  Een dag na de verkiezingen van 3 maart kwamen ver­tegenwoordigers van de zes raadspartijen in Rijs­sen-Holten bijeen om te praten over de collegevorming. Onder lei­ding van waarnemend burgemeester Pieter van Veen werd afgespro­ken dat fracties hun wensen voor een collegeprogramma op papier zetten, om er vanavond over te on­derhandelen. In deze fase zou nog niet worden gekeken naar combi­naties van partijen, was de af­spraak. Achter de schermen zijn de collegeonderhandelingen heel an­ders gegaan. Na de verkiezingsover­winning stond SGP-fractievoorzit­ter Ben Beens te popelen om een nieuw college te vormen. Binnen een week zat hij met CDA en ChristenUnie aan tafel om geheime onderhandelingen te voeren, want Gemeentebelang, VVD en PvdA werden niet op de hoogte ge­steld. SGP, CU, en CDA hebben een streep gezet onder alle politie­ke turbulentie van de laatste vier jaar en zagen geen breekpunten. Als snel zagen ze heil in samenwer­king in een nieuwe coalitie. Maar wél met een vierde partij er bij. De keuze viel daarbij, op aandrang van CDA, op de PvdA. De VVD, de andere winnaar van de verkie­zingen, kwam niet in aanmerking omdat de ChristenUnie liever niet wil regeren met deze partij. Ge­meentebelang werd niets ge­vraagd. De PvdA hoefde niet lang na te denken. Toetreding tot het nieuwe college komt de sociaal-democra­ten, na de pijnlijke verkiezingsne­derlaag waarbij de PvdA van vijf naar drie zetels ging, namelijk heel goed uit. Voor Hans ter Keurst is het prettig dat hij wethouder kan blijven. Het gevolg daarvan is dat voormalig fractievoorzitter Remi de la Haye, die met grote tegenzin al afscheid had genomen, alsnog in de raad komt. Dat betekent dat zich tóch een Holtenaar binnen de PvdA-fractie roert.
  Zo is, geheel anders dan het draai­boek voorschreef, in amper twee weken een nieuwe coalitie ge­smeed, van vier partijen die elk een wethouder leveren. Voor Ge­meentebelang en VVD, die beiden buiten de boot zijn gevallen, zijn de druiven akelig zuur. Met name voor Gemeentebelang. Sinds het ontstaan van de fusiegemeente Rijssen- Holten, begin 2001, maakt deze lokale partij deel uit van het gemeentebestuur. Als enige van de drie collegepartijen heeft Gemeen­belang bij de laatste verkiezingen meer stemmen gehaald. Vervol­gens hebben ze geen kans gekre­gen om mee te doen. Dat houdt in dat Willem ter Schure na tien jaar bedankt wordt voor zijn diensten als wethouder. De 63-jarige Holte­naar kan met de vut. De VVD, die bij de verkiezingen een zetel won, is boos over de ‘schimmige’ gang van zaken bij de collegeonderhan­delingen. Dat is begrijpelijk.
  SGP, CDA, CU en PvdA kunnen samen met negentien van de vijf­entwintig zetels bogen op een gro­te meerderheid in de raad. Dat wil echter niet zeggen dat uitkomsten van debatten straks voorspelbaar zijn. Niet alles is dichtgetimmerd met het collegeprogramma. Er blij­ven kwesties over waar ook colle­gepartijen de degens over gaan kruisen. Wat te denken van de noordelijke rondweg bij Holten? (einde Analyse)

 9. HS zegt

  De VVD heeft voor de verkiezingen de handen geschud van de SGP. Maar iedereen weet toch, als je een SGP-er een hand geeft moet je altijd je vingers natellen. succes in de oppositie

 10. HS zegt

  De VVD heeft voor de verkiezingen de handen geschud van de SGP. Maar iedereen weet toch, als je een SGP-er een hand geeft moet je altijd je vingers natellen. succes in de oppositie

 11. Wil zegt

  Een zwarte dag voor de Holtense democratie….
  Het kan raar lopen in de politiek, dat blijkt maar weer.

  Hoe betrouwbaar is de SGP… De laatste jaren liepen ze weg met de VVD, en vooral net voor de verkiezingen. Ik had het idee dat ze elkaar haast “gevonden” hadden.
  Maar dan kan er een coalitie gevormd worden en zetten ze de VVD in één keer buiten spel… Ongeloofwaardig!

  Ook van de CU had ik anders verwacht. De laatste jaren waren dat ook geen echte vrienden meer van de SGP, volgens mij. Ook dat kan dus in 1 dag veranderen. Kan dan alles in één keer vergeven en vergeten zijn?

  Voor Holten is het nu wel te hopen dat Ab Stegeman wethouder wordt. Anders zit er helemaal niemand in het college uit Holten, en dat kan niet de bedoeling zijn!

  Dus Ab: GA ERVOOR, en laat de Holtense stem horen in het college!!!

 12. Wil zegt

  Een zwarte dag voor de Holtense democratie….
  Het kan raar lopen in de politiek, dat blijkt maar weer.

  Hoe betrouwbaar is de SGP… De laatste jaren liepen ze weg met de VVD, en vooral net voor de verkiezingen. Ik had het idee dat ze elkaar haast “gevonden” hadden.
  Maar dan kan er een coalitie gevormd worden en zetten ze de VVD in één keer buiten spel… Ongeloofwaardig!

  Ook van de CU had ik anders verwacht. De laatste jaren waren dat ook geen echte vrienden meer van de SGP, volgens mij. Ook dat kan dus in 1 dag veranderen. Kan dan alles in één keer vergeven en vergeten zijn?

  Voor Holten is het nu wel te hopen dat Ab Stegeman wethouder wordt. Anders zit er helemaal niemand in het college uit Holten, en dat kan niet de bedoeling zijn!

  Dus Ab: GA ERVOOR, en laat de Holtense stem horen in het college!!!

 13. Wil zegt

  Het doet trouwens ook geen recht aan de verkiezingsuitslag.
  Er zijn maar 2 partijen die echt gewonnen hebben, Gemeentebelang en VVD. Dat zijn de enige partijen die veel meer stemmen haalden dan in 2006, ondanks dat er bijna 1000 stemmen minder zijn uitgebracht.
  En die zetten ze dan zo aan de kant… Jammer!

 14. Wil zegt

  Het doet trouwens ook geen recht aan de verkiezingsuitslag.
  Er zijn maar 2 partijen die echt gewonnen hebben, Gemeentebelang en VVD. Dat zijn de enige partijen die veel meer stemmen haalden dan in 2006, ondanks dat er bijna 1000 stemmen minder zijn uitgebracht.
  En die zetten ze dan zo aan de kant… Jammer!

 15. Dick zegt

  Ondanks dat Wil zijn Gemeentebelangen en de VVD nog altijd verreweg de kleinste partijen in de gemeenteraad. De PvdA was al lang blij dat ze nog mee mochten doen terwijl ze toch veel hebben verloren. Je kunt hen dat niet verwijten, als kleine hadden ze natuurlijk niet zo veel te vertellen. Maar waarom de Christenunie en het CDA zo gemakkelijk gemeentebelangen hebben ingeruild voor de SGP begrijp ik ook niet.

 16. Dick zegt

  Ondanks dat Wil zijn Gemeentebelangen en de VVD nog altijd verreweg de kleinste partijen in de gemeenteraad. De PvdA was al lang blij dat ze nog mee mochten doen terwijl ze toch veel hebben verloren. Je kunt hen dat niet verwijten, als kleine hadden ze natuurlijk niet zo veel te vertellen. Maar waarom de Christenunie en het CDA zo gemakkelijk gemeentebelangen hebben ingeruild voor de SGP begrijp ik ook niet.

 17. Antoine zegt

  Jammer dat de oude coalitie van CDA, PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelang niet wordt voortgezet. Dit was het beste geweest voor het goede evenwicht tussen Rijssen en Holten. Heel jammer!!

 18. Antoine zegt

  Jammer dat de oude coalitie van CDA, PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelang niet wordt voortgezet. Dit was het beste geweest voor het goede evenwicht tussen Rijssen en Holten. Heel jammer!!

 19. dumlog zegt

  Laten we nou allemaal onze hoop op de PvdA vestigen.
  Ze zijn dan wel gezakt qua zetels maar hebben wel een hoop in te brengen.. Leer mij Remi Delahaije kennen. En daarbij de PvdA heeft wel een goede wethouder en dat plus Ab Stegeman, nou dan komt het toch nog wel goed.

 20. dumlog zegt

  Laten we nou allemaal onze hoop op de PvdA vestigen.
  Ze zijn dan wel gezakt qua zetels maar hebben wel een hoop in te brengen.. Leer mij Remi Delahaije kennen. En daarbij de PvdA heeft wel een goede wethouder en dat plus Ab Stegeman, nou dan komt het toch nog wel goed.

 21. Erik-Jan zegt

  Tja lijkt me duidelijk. De niet-kiezer heeft het bepaald.

  Toch onvoorstelbaar dat een kwart van de mensen gewoon niet gaat stemmen terwijl dit is wat we in Holten willen voorkomen. De SGP krijgt als grootste nou eenmaal de eerste mogelijkheden. Als we CDA als grootste hadden gehad was dit niet gebeurd. CDA heeft als enige partij in de raad 2 Holtense raadsleden, ook al hebben ze qua aantal stemmen maar 1 zetel uit Holten gehaald. (VVD en GB halen elk 2 zetels uit Holten maar geven er maar 1 aan een Holtenaar) Ook heeft het CDA de enige Holtense wethouderskandidaat in deze coalitie.

  Zal me benieuwen welke partij wat uit de onderhandelingen heeft kunnen slepen en in het coalitieakkoord gekregen. Of we keihard op zondag dicht gaan, of we een rondweg krijgen, of sport zo goed als verboden wordt…. we kunnen alleen afwachten

 22. Erik-Jan zegt

  Tja lijkt me duidelijk. De niet-kiezer heeft het bepaald.

  Toch onvoorstelbaar dat een kwart van de mensen gewoon niet gaat stemmen terwijl dit is wat we in Holten willen voorkomen. De SGP krijgt als grootste nou eenmaal de eerste mogelijkheden. Als we CDA als grootste hadden gehad was dit niet gebeurd. CDA heeft als enige partij in de raad 2 Holtense raadsleden, ook al hebben ze qua aantal stemmen maar 1 zetel uit Holten gehaald. (VVD en GB halen elk 2 zetels uit Holten maar geven er maar 1 aan een Holtenaar) Ook heeft het CDA de enige Holtense wethouderskandidaat in deze coalitie.

  Zal me benieuwen welke partij wat uit de onderhandelingen heeft kunnen slepen en in het coalitieakkoord gekregen. Of we keihard op zondag dicht gaan, of we een rondweg krijgen, of sport zo goed als verboden wordt…. we kunnen alleen afwachten

 23. VdZ zegt

  Laten we hopen dat collega de PvdA als volwaardig partner ziet en ze niet is toegevoegd om als bliksemafleider of zondebok te dienen binnen het “christelijk” geweld. Het blijft tenslotte politiek.
  Of ben ik nu te wantrouwig?

 24. VdZ zegt

  Laten we hopen dat collega de PvdA als volwaardig partner ziet en ze niet is toegevoegd om als bliksemafleider of zondebok te dienen binnen het “christelijk” geweld. Het blijft tenslotte politiek.
  Of ben ik nu te wantrouwig?

 25. Antoine zegt

  Dat hangt helemaal van de inhoud van het coalitieakkoord af.

 26. Antoine zegt

  Dat hangt helemaal van de inhoud van het coalitieakkoord af.

 27. Anti Gristelijke Politiek zegt

  Zoals ook de gewoonte is in de landelijke (Bakellende)politiek hebben de partijen al direct in een achterkamertje de zetels verdeeld.
  Vooral de C.U. o.l.v. Bert Tijhof, toch een van de grootste criticasters van de S.G.P en de “heer” Beens in het vorige college en kortgeleden nog met, naar nu blijkt een Farizeeër reactie op deze site, geeft hier toch wel blijk van een niet zo’n frisse partij te hebben gespeeld, maar ja, Gristelijk bloed verloochend zich niet en hij speelt het spelletje maar wat graag mee.
  Dat de partij G.B., die helemaal buiten gesloten is, en de V.V.D. buiten de raad gehouden zijn, is natuurlijk helemaal een gospe van de eerste orde en een minachting voor de Holtense kiezers/bevolking
  Op deze partijen is door [b]60% van de Holtense bevolking[/b] gestemd!
  Dat de P.v.d A graag op het pluche blijft zitten is bekend en zeker bij een volgende verkiezing het overwegen waard om daar in ieder geval niet op te stemmen.
  De Heer is hoop ik met ons nu we deze gemeenteraad zullen krijgen
  De Holtense verenigingen die op zondag hun hobby’s uit willen oefenen kunnen hun borst nat maken!!

 28. Anti Gristelijke Politiek zegt

  Zoals ook de gewoonte is in de landelijke (Bakellende)politiek hebben de partijen al direct in een achterkamertje de zetels verdeeld.
  Vooral de C.U. o.l.v. Bert Tijhof, toch een van de grootste criticasters van de S.G.P en de “heer” Beens in het vorige college en kortgeleden nog met, naar nu blijkt een Farizeeër reactie op deze site, geeft hier toch wel blijk van een niet zo’n frisse partij te hebben gespeeld, maar ja, Gristelijk bloed verloochend zich niet en hij speelt het spelletje maar wat graag mee.
  Dat de partij G.B., die helemaal buiten gesloten is, en de V.V.D. buiten de raad gehouden zijn, is natuurlijk helemaal een gospe van de eerste orde en een minachting voor de Holtense kiezers/bevolking
  Op deze partijen is door [b]60% van de Holtense bevolking[/b] gestemd!
  Dat de P.v.d A graag op het pluche blijft zitten is bekend en zeker bij een volgende verkiezing het overwegen waard om daar in ieder geval niet op te stemmen.
  De Heer is hoop ik met ons nu we deze gemeenteraad zullen krijgen
  De Holtense verenigingen die op zondag hun hobby’s uit willen oefenen kunnen hun borst nat maken!!

 29. @ henk zegt

  Ab Stegeman is ook gewoon een meeloper die niks meer met Holten heeft!!
  Jammer voor de VVD

 30. @ henk zegt

  Ab Stegeman is ook gewoon een meeloper die niks meer met Holten heeft!!
  Jammer voor de VVD

 31. Velocitas zegt

  Tja, beste mensen,

  In 2000, ten tijde van de herindeling, was er maar één partij (GB) écht tegen de herindeling met Rijssen. Alle anderen, inclusief J.Jansen en de zijnen waren voor. Nu,10 jaar later, hebben we “’n sik an ’t drieten”en zijn de AYATOLLAH”S, van gematigd tot zeer extreem, aan de macht. Maar geen paniek, al over ’n kleine vier jaar mag u weer naar de stembus. Als alle verzakers met grote bek (lees niet stemmers) dan ook wakker zijn geworden en we de hersens gebruiken is het theoretisch mogelijk dat de grootste fractie van RIJSSEN-HOLTEN uit HOLTEN komt en niet de SGP is. Denk hier maar eens over na. U hoeft zich niet te haasten, zoals gezegd over 4 jaar zijn de verkiezingen.

  Wijsheid

 32. Velocitas zegt

  Tja, beste mensen,

  In 2000, ten tijde van de herindeling, was er maar één partij (GB) écht tegen de herindeling met Rijssen. Alle anderen, inclusief J.Jansen en de zijnen waren voor. Nu,10 jaar later, hebben we “’n sik an ’t drieten”en zijn de AYATOLLAH”S, van gematigd tot zeer extreem, aan de macht. Maar geen paniek, al over ’n kleine vier jaar mag u weer naar de stembus. Als alle verzakers met grote bek (lees niet stemmers) dan ook wakker zijn geworden en we de hersens gebruiken is het theoretisch mogelijk dat de grootste fractie van RIJSSEN-HOLTEN uit HOLTEN komt en niet de SGP is. Denk hier maar eens over na. U hoeft zich niet te haasten, zoals gezegd over 4 jaar zijn de verkiezingen.

  Wijsheid

 33. stemmer zegt

  Inderdaad Velocitas !
  Ik hoop ook echt dat alle [b]domme domme domme[/b] niet-stemmers deze week voor de 2e keer wakker zijn geschud , en over 4 jaar doen wat hun recht/plicht is , om over die [b]nog dommere[/b] 53 SGP stemmers maar te zwijgen ,
  ik zie de toekomst met deze raad voor Holten somber in , en denk dan ook dat we snel van de ene verbazing naar de andere gaan , en dan kunnen wij , Holtenaren , niets anders dan JA knikken .

 34. stemmer zegt

  Inderdaad Velocitas !
  Ik hoop ook echt dat alle [b]domme domme domme[/b] niet-stemmers deze week voor de 2e keer wakker zijn geschud , en over 4 jaar doen wat hun recht/plicht is , om over die [b]nog dommere[/b] 53 SGP stemmers maar te zwijgen ,
  ik zie de toekomst met deze raad voor Holten somber in , en denk dan ook dat we snel van de ene verbazing naar de andere gaan , en dan kunnen wij , Holtenaren , niets anders dan JA knikken .

 35. GIJS2009 zegt

  Volgens mij had de wijlen Jan Maats al een goede mening over dit soort rijssense praktijken, wij gaan er nu 4 jaar lang de ellende mee maken …

 36. GIJS2009 zegt

  Volgens mij had de wijlen Jan Maats al een goede mening over dit soort rijssense praktijken, wij gaan er nu 4 jaar lang de ellende mee maken …

 37. slag zegt

  Misschien is het idee van een Dorpsraad, ook al eens eerder in een ander topic genoemd nog niet zo’n slecht idee.
  Dorpsraad Holten, die de politiek in Rijssen toch een duidelijk signaal kan geven.

 38. slag zegt

  Misschien is het idee van een Dorpsraad, ook al eens eerder in een ander topic genoemd nog niet zo’n slecht idee.
  Dorpsraad Holten, die de politiek in Rijssen toch een duidelijk signaal kan geven.

 39. Antoine zegt

  Gewoon voldoende Holtense raadsleden in de gemeenteraad bij alle partijen. Want nu hebben zelfs de zogenaamde Holtense partijen (GB en VVD) in meerderheid Rijssense raadsleden. Dan is zo’n dorpsraad echt niet nodig.

 40. Antoine zegt

  Gewoon voldoende Holtense raadsleden in de gemeenteraad bij alle partijen. Want nu hebben zelfs de zogenaamde Holtense partijen (GB en VVD) in meerderheid Rijssense raadsleden. Dan is zo’n dorpsraad echt niet nodig.

 41. slag zegt

  Dan niet, maar voorlopig zit je wel 4 jaar met de gebakken peren.
  Dus kan een Dorpsraad Holten wel uitkomst bieden

 42. slag zegt

  Dan niet, maar voorlopig zit je wel 4 jaar met de gebakken peren.
  Dus kan een Dorpsraad Holten wel uitkomst bieden

 43. Antoine zegt

  Als de druk op de partijen maar hoog genoeg wordt opgevoerd vanuit Holten, dan kan er zelfs tussentijds nog wel wat veranderen. Want geloof me, de partijen denken nu al aan de verkiezingen in 2014.

 44. Antoine zegt

  Als de druk op de partijen maar hoog genoeg wordt opgevoerd vanuit Holten, dan kan er zelfs tussentijds nog wel wat veranderen. Want geloof me, de partijen denken nu al aan de verkiezingen in 2014.

 45. slag zegt

  Ja idd er druk opzetten.
  En dan zou een Dorpsraad een prima middel kunnen zijn

 46. slag zegt

  Ja idd er druk opzetten.
  En dan zou een Dorpsraad een prima middel kunnen zijn

 47. seino voortman zegt

  hoorde dat Beens ontslag gehad heeft bij de RABO kan iemand dat bevestigen?
  ( zal die wel LOCO burgermeester worden )

 48. seino voortman zegt

  hoorde dat Beens ontslag gehad heeft bij de RABO kan iemand dat bevestigen?
  ( zal die wel LOCO burgermeester worden )

 49. koerier zegt

  Nee Sevo, alleen een van de wethouders wordt loco-burgemeester. Dhr. Beens heeft per 1 april (geen grap)ontslag gekregen bij de Rabobank. Hij krijgt daarna een functie binnen de Reformatorische Gemeenschap. Lees SGP

 50. koerier zegt

  Nee Sevo, alleen een van de wethouders wordt loco-burgemeester. Dhr. Beens heeft per 1 april (geen grap)ontslag gekregen bij de Rabobank. Hij krijgt daarna een functie binnen de Reformatorische Gemeenschap. Lees SGP

 51. echteP zegt

  goed bezig koerier,nu alleen even uitzoeken waarom hij ontslagen is.
  wie weet kan hij op een correcte manier ook hier gewipt worden.

 52. echteP zegt

  goed bezig koerier,nu alleen even uitzoeken waarom hij ontslagen is.
  wie weet kan hij op een correcte manier ook hier gewipt worden.

 53. Andy zegt

  Het wordt tijd dat de Holtenaren zich in gaan verenigen en hiermee over 4 jaar met een totaal eigen beweging in de gemeenteraad komt. Het is de hoogste tijd om het stelletje Riesseners een goed wakker te maken en ze duidelijk te maken dat Holten echt serieus genomen moet worden. Wie doet er mee?

  Change… Yes we can!!!!

 54. Andy zegt

  Het wordt tijd dat de Holtenaren zich in gaan verenigen en hiermee over 4 jaar met een totaal eigen beweging in de gemeenteraad komt. Het is de hoogste tijd om het stelletje Riesseners een goed wakker te maken en ze duidelijk te maken dat Holten echt serieus genomen moet worden. Wie doet er mee?

  Change… Yes we can!!!!

 55. Loffy zegt

  Het is ook zaak de niet-stemmers er (weer) bij te betrekken en ze te overtuigen van de nut en noodzaak van het stemmen.
  Dus niet meer hakken op de niet-stemmers maar in dialoog gaan.

  En vanuit de politiek natuurlijk minder achterkamertjes politiek, minder eigenbelang en minder partijbelang, maar oog voor de burgers/kiezers!
  Alleen dat brengt al een hoop niet-stemmers (weer) in beweging.

  United…we can!!!!

 56. Loffy zegt

  Het is ook zaak de niet-stemmers er (weer) bij te betrekken en ze te overtuigen van de nut en noodzaak van het stemmen.
  Dus niet meer hakken op de niet-stemmers maar in dialoog gaan.

  En vanuit de politiek natuurlijk minder achterkamertjes politiek, minder eigenbelang en minder partijbelang, maar oog voor de burgers/kiezers!
  Alleen dat brengt al een hoop niet-stemmers (weer) in beweging.

  United…we can!!!!

 57. Antoine zegt

  Maar als je als Holten serieus genomen wilt worden moet je ook stoppen met het Calimero gedrag. Je ziet het ook bij tijd en wijle in Enter (t.o.v. Wierden). Want zoals Enter niet wordt achtergesteld bij Wierden, zo wordt Holten niet achtergesteld bij Rijssen. Het is in dit kader wel grappig dat ik een aantal jaren geleden een Rijssens gemeenteraadslid van de CU hoorde zeggen dat Holten regeerde in de gemeente en Rijssen dus werd achtergesteld. Ook grote onzin dus.

  Dat is dus niet objectief te maken, maar zit meer tussen de oren.
  En als er naar ratio voldoende Holtenaren in de Raad zitten bij de politieke partijen (6 tot 7 Holtense raadsleden) en de raadsleden (vooral ook bij de SGP) hebben oog voor elkaar standpunten, opvattingen en gevoeligheden, dan kunnen de 6 huidige partijen het prima met elkaar aan, met steun van de bevolking uit Rijssen en Holten en alle kernen en buurtschappen.

 58. Antoine zegt

  Maar als je als Holten serieus genomen wilt worden moet je ook stoppen met het Calimero gedrag. Je ziet het ook bij tijd en wijle in Enter (t.o.v. Wierden). Want zoals Enter niet wordt achtergesteld bij Wierden, zo wordt Holten niet achtergesteld bij Rijssen. Het is in dit kader wel grappig dat ik een aantal jaren geleden een Rijssens gemeenteraadslid van de CU hoorde zeggen dat Holten regeerde in de gemeente en Rijssen dus werd achtergesteld. Ook grote onzin dus.

  Dat is dus niet objectief te maken, maar zit meer tussen de oren.
  En als er naar ratio voldoende Holtenaren in de Raad zitten bij de politieke partijen (6 tot 7 Holtense raadsleden) en de raadsleden (vooral ook bij de SGP) hebben oog voor elkaar standpunten, opvattingen en gevoeligheden, dan kunnen de 6 huidige partijen het prima met elkaar aan, met steun van de bevolking uit Rijssen en Holten en alle kernen en buurtschappen.

 59. GIJS2009 zegt

  Wederom met alle respect voor iedereen die zich mengt in deze discussie en vindt dat we het samen moeten doen enzovoort allemaal goed bedoeld, maar zolang er mensen zijn als dhr. Beens met dat soort opvattingen zal er niks veranderen dat blijkt alweer uit de hele gang van zaken rondom de vorming van de nieuwe coalitie!!
  Het is te gek voor woorden dat deze man een volksvertegenwoordiger is!
  Dat er mensen zijn die naar de kerk gaan en daar het verhaal uit de bijbel willen horen prima, maar volgens mij is er niet voor niks een scheiding gemaakt tussen kerk en staat ooit?

 60. GIJS2009 zegt

  Wederom met alle respect voor iedereen die zich mengt in deze discussie en vindt dat we het samen moeten doen enzovoort allemaal goed bedoeld, maar zolang er mensen zijn als dhr. Beens met dat soort opvattingen zal er niks veranderen dat blijkt alweer uit de hele gang van zaken rondom de vorming van de nieuwe coalitie!!
  Het is te gek voor woorden dat deze man een volksvertegenwoordiger is!
  Dat er mensen zijn die naar de kerk gaan en daar het verhaal uit de bijbel willen horen prima, maar volgens mij is er niet voor niks een scheiding gemaakt tussen kerk en staat ooit?

 61. AGP zegt

  Wie weet hoe de regels zijn bij de [b][u]scheiding van Kerk en Staat[/u].[/b]
  Mag een heer Beens met 2 petten op in de raad zitten, mocht hij een fuctie BINNEN de Kerkgenootschap krijgen en gaat hij deze keer weer klagen over dat er maar een is aan wie je de eed af hoeft te leggen(onze lieve heer) volgens hem heeft hij al een keer een pittige aanvaring gehad a.g. de grondwettelijke eed die hij niet erkenden Was in 2008/2009
  Mocht ik het fout hebben, corrigeer mij dan!!
  Voert hij [b]alle[/b] raadsbesluiten uit, ook die haaks op zijn geloof staan? of heeft hij daar de CDA en CU voor ingehuurd om zelf geen risico te lopen met zijn achterban.
  Ik geloof er geen barst van!!!

 62. AGP zegt

  Wie weet hoe de regels zijn bij de [b][u]scheiding van Kerk en Staat[/u].[/b]
  Mag een heer Beens met 2 petten op in de raad zitten, mocht hij een fuctie BINNEN de Kerkgenootschap krijgen en gaat hij deze keer weer klagen over dat er maar een is aan wie je de eed af hoeft te leggen(onze lieve heer) volgens hem heeft hij al een keer een pittige aanvaring gehad a.g. de grondwettelijke eed die hij niet erkenden Was in 2008/2009
  Mocht ik het fout hebben, corrigeer mij dan!!
  Voert hij [b]alle[/b] raadsbesluiten uit, ook die haaks op zijn geloof staan? of heeft hij daar de CDA en CU voor ingehuurd om zelf geen risico te lopen met zijn achterban.
  Ik geloof er geen barst van!!!

 63. Rob Meijerink zegt

  De scheiding van kerk en staat houdt in dat het instituut kerk (welke kerk dan ook) en de staat zich inhoudelijk niet met elkaar bemoeien. In de 17e eeuw bv. was het nog mogelijk dat bv. de Staten van Holland (maar ook van de Staten van de andere gewesten) bepaalden welke dominees er werden aangesteld en waar ze werden aangesteld en ook konden ze bepalen waar dominees wel of niet over mochten preken. De hervormde kerk was toen de enig officieel toegelaten kerk, het katholieke geloof werd oogluikend gedoogd, ook het remonstrantisme, als het maar niet openlijk beleden werd.
  Nu kan dat dus gelukkig niet meer. Maar de kerk kan dus ook niet voorschrijven wat de staat wel en niet mag doen. De kerken richten ook geen politieke partijen op.

  Wel mogen er politieke partijen bestaan die zich baseren op, en laten inspireren door, bv. de Bijbel, of door de Koran en zich een christelijke partij noemen, of een islamitische partij, of hindoepartij of wat dan ook.

  Dus als bv. een dominee of pastoor in de gemeenteraad wil, dan kan dat in principe, omdat hij dan namens zijn politieke partij lid wordt van de raad en niet namens zijn kerk.

  Een gemeenteraadslid legt bij zijn aantreden de eed op de grondwet af en de zuiveringseed. Hij zweert dus trouw aan de grondwet, trouw aan de koningin en verklaart dat hij geen beloftes heeft gedaan aan mensen of zich heeft laten betalen om dingen te doen in de raad, of te regelen.
  Ben Beens heeft ooit gezegd dat voor hem de wetten van God gingen boven de grondwet. Als dat zijn mening is, dan mag dat, want iedereen in Nederland mag zijn eigen mening hebben. Alleen als het op daden aankomt (dus stemgedrag in de Raad) dan moet ook Ben Beens zich houden aan de grondwet.
  Ben Beens zei dit ooit naar aanleiding van Elsrock. De SGP vond de bands van Elsrock godslasterlijk. Nou is godslastering volgens de gewone wetten inderdaad niet toegestaan. Maar we kennen in de grondwet ook de vrijheid van meningsuiting; en nou hebben gerechtelijke uitspraken (de zgn. jurisprudentie) bepaald dat godslastering valt onder de vrijheid van meningsuiting.In Den Haag is men nu ook bezig om het verbod op godslastering uit het wetboek te schrappen. Dat betekent in het geval van Elsrock dat je het niet mag verbieden op grond van godslastering. Als de SGP dus in de gemeenteraad zou voorstellen om Elsrock te verbieden omdat het godslasterlijk is, dan handelen ze in strijd met de grondwet en met de eed op de grondwet die ze hebben afgelegd.

  Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.

 64. Rob Meijerink zegt

  De scheiding van kerk en staat houdt in dat het instituut kerk (welke kerk dan ook) en de staat zich inhoudelijk niet met elkaar bemoeien. In de 17e eeuw bv. was het nog mogelijk dat bv. de Staten van Holland (maar ook van de Staten van de andere gewesten) bepaalden welke dominees er werden aangesteld en waar ze werden aangesteld en ook konden ze bepalen waar dominees wel of niet over mochten preken. De hervormde kerk was toen de enig officieel toegelaten kerk, het katholieke geloof werd oogluikend gedoogd, ook het remonstrantisme, als het maar niet openlijk beleden werd.
  Nu kan dat dus gelukkig niet meer. Maar de kerk kan dus ook niet voorschrijven wat de staat wel en niet mag doen. De kerken richten ook geen politieke partijen op.

  Wel mogen er politieke partijen bestaan die zich baseren op, en laten inspireren door, bv. de Bijbel, of door de Koran en zich een christelijke partij noemen, of een islamitische partij, of hindoepartij of wat dan ook.

  Dus als bv. een dominee of pastoor in de gemeenteraad wil, dan kan dat in principe, omdat hij dan namens zijn politieke partij lid wordt van de raad en niet namens zijn kerk.

  Een gemeenteraadslid legt bij zijn aantreden de eed op de grondwet af en de zuiveringseed. Hij zweert dus trouw aan de grondwet, trouw aan de koningin en verklaart dat hij geen beloftes heeft gedaan aan mensen of zich heeft laten betalen om dingen te doen in de raad, of te regelen.
  Ben Beens heeft ooit gezegd dat voor hem de wetten van God gingen boven de grondwet. Als dat zijn mening is, dan mag dat, want iedereen in Nederland mag zijn eigen mening hebben. Alleen als het op daden aankomt (dus stemgedrag in de Raad) dan moet ook Ben Beens zich houden aan de grondwet.
  Ben Beens zei dit ooit naar aanleiding van Elsrock. De SGP vond de bands van Elsrock godslasterlijk. Nou is godslastering volgens de gewone wetten inderdaad niet toegestaan. Maar we kennen in de grondwet ook de vrijheid van meningsuiting; en nou hebben gerechtelijke uitspraken (de zgn. jurisprudentie) bepaald dat godslastering valt onder de vrijheid van meningsuiting.In Den Haag is men nu ook bezig om het verbod op godslastering uit het wetboek te schrappen. Dat betekent in het geval van Elsrock dat je het niet mag verbieden op grond van godslastering. Als de SGP dus in de gemeenteraad zou voorstellen om Elsrock te verbieden omdat het godslasterlijk is, dan handelen ze in strijd met de grondwet en met de eed op de grondwet die ze hebben afgelegd.

  Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.

 65. AGP zegt

  Duidelijker kan het niet.
  Dank daarvoor

 66. AGP zegt

  Duidelijker kan het niet.
  Dank daarvoor

 67. mash zegt

  Als je je als Holtenaren wilt onderscheiden begint dat met verdraagzaamheid. Het spijt me maar de reactie van stemmer, vrijdag 26 maart 2010 07:36 gaat wat dat betreft al te ver:

  [quote]Ik hoop ook echt dat alle domme domme domme niet-stemmers deze week voor de 2e keer wakker zijn geschud , en over 4 jaar doen wat hun recht/plicht is , om over die nog dommere 53 SGP stemmers maar te zwijgen …[/quote]

  Het eerste deel okay maar het tweede deel vind ik onnodig kwetsend en creëert meteen al een tweedeling. Iedereen heeft hier het recht een eigen opvatting te hebben. Jezelf boven een opvatting van een ander plaatsen is een vorm van grootheidswaanzin die wij ons niet moeten aanmeten. Als je als Holtenaren goed vertegenwoordigd wilt worden zul je ook bij de SGP vertegenwoordiging moeten hebben. Het zijn niet mijn opvattingen maar het zijn wel mijn mede dorpsbewoners.

  Dit is meteen de kern van ons probleem: noem het Calimero, maar in een democratie moet je je visie met argumenten naar voren brengen en niet vanuit een emotionele en irrationele positie. Als je dat doet wordt je nooit serieus genomen en krijg je zo nu en dan een snoepje om zoet te zijn maar je krijgt nooit echt je zin.

 68. mash zegt

  Als je je als Holtenaren wilt onderscheiden begint dat met verdraagzaamheid. Het spijt me maar de reactie van stemmer, vrijdag 26 maart 2010 07:36 gaat wat dat betreft al te ver:

  [quote]Ik hoop ook echt dat alle domme domme domme niet-stemmers deze week voor de 2e keer wakker zijn geschud , en over 4 jaar doen wat hun recht/plicht is , om over die nog dommere 53 SGP stemmers maar te zwijgen …[/quote]

  Het eerste deel okay maar het tweede deel vind ik onnodig kwetsend en creëert meteen al een tweedeling. Iedereen heeft hier het recht een eigen opvatting te hebben. Jezelf boven een opvatting van een ander plaatsen is een vorm van grootheidswaanzin die wij ons niet moeten aanmeten. Als je als Holtenaren goed vertegenwoordigd wilt worden zul je ook bij de SGP vertegenwoordiging moeten hebben. Het zijn niet mijn opvattingen maar het zijn wel mijn mede dorpsbewoners.

  Dit is meteen de kern van ons probleem: noem het Calimero, maar in een democratie moet je je visie met argumenten naar voren brengen en niet vanuit een emotionele en irrationele positie. Als je dat doet wordt je nooit serieus genomen en krijg je zo nu en dan een snoepje om zoet te zijn maar je krijgt nooit echt je zin.

 69. tegenwind zegt

  @mash
  de tweedeling word gemaakt door 60% van de holtense stemmen opzij te schuiven.
  daarbij komt,die S.G.P.snoepjes breken ons op

 70. tegenwind zegt

  @mash
  de tweedeling word gemaakt door 60% van de holtense stemmen opzij te schuiven.
  daarbij komt,die S.G.P.snoepjes breken ons op

 71. AGP zegt

  Ik weet zeker dat de nieuwe raad heel wat te stellen krijgen met de Holtenaren doordat de meeste plannen voor Holten op de lange baan zijn geschoven de Provincie.
  Dus jaren uitstellen, het H.J.Wansinktracée , plan de Kol, de nieuwe bebouwing van Meermanskamp,verkeersluw maken van het centrum, Holten zal er de eerste (tien, twintig?) jaar naar kunnen fluiten.
  Maar ik denk niet dat ze daar in Rijssen wakker van zullen liggen, zij hebben hun nieuwe tunnels en verder praktisch alle gewenste uitbreidingen in de afgelopen periode tot stand zien komen(ook dat met heel veel Holtens geld tot stand gekomen)
  En Holten verpauperd verder, de verkeersdrukte zal morgens en avonds nog meer toenemen door de vele busjes en personenwagens uit Rijssen.
  En de raad onder leiding van de SGP keek om zich heen en zag dat het goed was!!

 72. AGP zegt

  Ik weet zeker dat de nieuwe raad heel wat te stellen krijgen met de Holtenaren doordat de meeste plannen voor Holten op de lange baan zijn geschoven de Provincie.
  Dus jaren uitstellen, het H.J.Wansinktracée , plan de Kol, de nieuwe bebouwing van Meermanskamp,verkeersluw maken van het centrum, Holten zal er de eerste (tien, twintig?) jaar naar kunnen fluiten.
  Maar ik denk niet dat ze daar in Rijssen wakker van zullen liggen, zij hebben hun nieuwe tunnels en verder praktisch alle gewenste uitbreidingen in de afgelopen periode tot stand zien komen(ook dat met heel veel Holtens geld tot stand gekomen)
  En Holten verpauperd verder, de verkeersdrukte zal morgens en avonds nog meer toenemen door de vele busjes en personenwagens uit Rijssen.
  En de raad onder leiding van de SGP keek om zich heen en zag dat het goed was!!

 73. Antoine zegt

  Daarom ging mijn voorkeur uit naar de oude coalitie.
  De CU omdat ze haar stemmen voor het grootste deel uit Rijssen haalt, maar wel redelijk “normaal” is; CDA en PvdA omdat ze hun stemmen evenredig zowel uit Rijssen als uit Holten halen en Gemeentebelangen omdat ze hun stemmen voor het grootste deel uit Holten halen (hoewel dan maar met 1 Holtenaar en 2 Rijssenaren in de gemeenteraad zitten nogal vreemd is)en zij qua opvattingen veel dichter bij CU, CDA en PvdA staan dan de VVD, die veel dichter bij de SGP staat. De VVD die meestal erg stil was als de SGP weer eens wat rare opvattingen verkondigde.

  De oude coalitie was dus qua verdeling over Rijssen en Holten het meest evenwichtig. Bijzonder jammer dat CU en CDA niet het lef hadden om met deze partners door te gaan.

 74. Antoine zegt

  Daarom ging mijn voorkeur uit naar de oude coalitie.
  De CU omdat ze haar stemmen voor het grootste deel uit Rijssen haalt, maar wel redelijk “normaal” is; CDA en PvdA omdat ze hun stemmen evenredig zowel uit Rijssen als uit Holten halen en Gemeentebelangen omdat ze hun stemmen voor het grootste deel uit Holten halen (hoewel dan maar met 1 Holtenaar en 2 Rijssenaren in de gemeenteraad zitten nogal vreemd is)en zij qua opvattingen veel dichter bij CU, CDA en PvdA staan dan de VVD, die veel dichter bij de SGP staat. De VVD die meestal erg stil was als de SGP weer eens wat rare opvattingen verkondigde.

  De oude coalitie was dus qua verdeling over Rijssen en Holten het meest evenwichtig. Bijzonder jammer dat CU en CDA niet het lef hadden om met deze partners door te gaan.

 75. GIJS2009 zegt

  Kan mij geheel vinden in de opmerkingen van AGP.
  Denk alleen dat de meeste leden van de vv Holten wel blij zijn met het uistel/afstel van de verplaatsing van het Meermanskamp 🙂

  @ mash ik snap je punt maar je zult het met iedereen toch wel eens zijn dat dhr Beens hierin het grote voorbeeld is en zou moeten zijn, wat mijn zaait zal men oogsten!

 76. GIJS2009 zegt

  Kan mij geheel vinden in de opmerkingen van AGP.
  Denk alleen dat de meeste leden van de vv Holten wel blij zijn met het uistel/afstel van de verplaatsing van het Meermanskamp 🙂

  @ mash ik snap je punt maar je zult het met iedereen toch wel eens zijn dat dhr Beens hierin het grote voorbeeld is en zou moeten zijn, wat mijn zaait zal men oogsten!

 77. mash zegt

  @GIJS2009, ik snap waar het weg komt maar dat is precies waar je juist boven moeten staan. Kleine kinderen zeggen ook altijd “ja maar die doet dat ook”. Zolang wij ons als kinderen gaan gedragen krijgen we zoethoudertjes.

  We moeten ons eens afvragen waarom de twee winst partijen toch genegeerd zijn? Een deel is logisch, Rijssen is groter en heeft meer in de melk te brokkelen, toch is er meer … het afzetten tegen Rijssen heeft contra-productief gewerkt en dat krijgen we nu loei hard terug.

  Laten we de komende vier jaar gebruiken om het percentage stemmende Holtenaren op te krikken (ongeacht hun stemkeuze). Juist in het “vijandige kamp” moeten we ook Holtenaren zien te krijgen, we zijn ondervertegenwoordigd en moeten eerst als serieuze speler aan tafel komen voordat we met grote plannen kunnen komen.

 78. mash zegt

  @GIJS2009, ik snap waar het weg komt maar dat is precies waar je juist boven moeten staan. Kleine kinderen zeggen ook altijd “ja maar die doet dat ook”. Zolang wij ons als kinderen gaan gedragen krijgen we zoethoudertjes.

  We moeten ons eens afvragen waarom de twee winst partijen toch genegeerd zijn? Een deel is logisch, Rijssen is groter en heeft meer in de melk te brokkelen, toch is er meer … het afzetten tegen Rijssen heeft contra-productief gewerkt en dat krijgen we nu loei hard terug.

  Laten we de komende vier jaar gebruiken om het percentage stemmende Holtenaren op te krikken (ongeacht hun stemkeuze). Juist in het “vijandige kamp” moeten we ook Holtenaren zien te krijgen, we zijn ondervertegenwoordigd en moeten eerst als serieuze speler aan tafel komen voordat we met grote plannen kunnen komen.

 79. Antoine zegt

  @ Mash
  Maar de VVD en Gemeentebelangen hebben zich nooit afgezet tegen Rijssen, en de VVD was zelfs altijd dikke maatjes met de SGP. En toch heeft de SGP als eerste de VVD keihard laten vallen.
  Of de VVD is heel naief geweest, of de SGP is hartstikke onbetrouwbaar. Ik denk allebei: de VVD is naief en de SGP onbetrouwbaar.

 80. Antoine zegt

  @ Mash
  Maar de VVD en Gemeentebelangen hebben zich nooit afgezet tegen Rijssen, en de VVD was zelfs altijd dikke maatjes met de SGP. En toch heeft de SGP als eerste de VVD keihard laten vallen.
  Of de VVD is heel naief geweest, of de SGP is hartstikke onbetrouwbaar. Ik denk allebei: de VVD is naief en de SGP onbetrouwbaar.

 81. Freek zegt

  Wat Holtenaren kunnen doen is vertegenwoordigers in de verscheidene bestaande partijen aanmelden. Want dat gebeurt ook maar mondjes maat. Kijk maar naar het afgelopen jaar naar Jojo. Die had altijd wel een grote mond hier maar heeft dat nooit omgezet naar politieke daden.

 82. Freek zegt

  Wat Holtenaren kunnen doen is vertegenwoordigers in de verscheidene bestaande partijen aanmelden. Want dat gebeurt ook maar mondjes maat. Kijk maar naar het afgelopen jaar naar Jojo. Die had altijd wel een grote mond hier maar heeft dat nooit omgezet naar politieke daden.

 83. slag zegt

  Van Riesner en motreg’n van beire woj nat

 84. slag zegt

  Van Riesner en motreg’n van beire woj nat

 85. slag zegt

  Hoge Raad: Regering moet stappen ondernemen tegen SGP
  vrijdag 9 april 2010 10:12

  De regering moet stappen ondernemen richting de SGP zodat de partij mannen en vrouwen voortaan niet meer anders behandelt. Sinds de oprichting van de partij in 1918 mogen vrouwen geen bestuurlijke functies bekleden.

  Bas van der Vlies (l) en Kees van der Staaij in gesprek
  Dat maakte de Hoge Raad vrijdag bekend.

  De partij mag vrouwen niet langer uitsluiten van passief kiesrecht. Het vrouwenstandpunt van de partij druist in tegen het VN-vrouwenverdrag. De Hoge Raad meent dat de SGP haar opvattingen niet kunnen worden ontzegd, maar de manier waarop ze die in de praktijk brengt, is onaanvaardbaar.

  ‘Dit noemt men een rechtsstaat,’ twittert SGP-woorvoerder Menno de Bruyne teleurgesteld.

  Kieslijst
  De uitspraak houdt in dat de regering, desnoods met wetgeving, de SGP ertoe moet aanzetten vrouwen op de kieslijst te zetten. Het oordeel is in lijn met het eerdere uitspraken van de advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad.

  Of een volgende regering daadwerkelijk stappen onderneemt richting de SGP moet nog blijken. Er zijn, onder meer door de advocaat-generaal, kritische kanttekeningen geplaatst bij de vraag of de rechter de staat mag voorschrijven om op een bepaald terrein met wetgeving te komen.

  Percentage
  Het gerechtshof, dat in 2007 oordeelde dat het SGP-standpunt in strijd is met het VN Vrouwenverdrag, is van mening dat wetgeving de enige optie is, omdat positief stimulerende maatregelen en gesprekken ontoereikend zouden zijn.

  Komt er daadwerkelijk wetgeving, zoals een minimum percentage vrouwen op de kieslijst, dan zal dat voor alle partijen gelden. De SGP kan er dan nog voor kiezen om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

  Partijvoorzitter Kolijn zei na de uitspraak van het gerechtshof in 2007 dat ‘het standpunt niet zal veranderen door druk van buitenaf’. Mocht de SGP ertoe gedwongen worden vrouwen te kandideren, dan is de mogelijkheid dat de SGP zichzelf opheft, aanwezig.

  Bron: Elsevier

 86. slag zegt

  Hoge Raad: Regering moet stappen ondernemen tegen SGP
  vrijdag 9 april 2010 10:12

  De regering moet stappen ondernemen richting de SGP zodat de partij mannen en vrouwen voortaan niet meer anders behandelt. Sinds de oprichting van de partij in 1918 mogen vrouwen geen bestuurlijke functies bekleden.

  Bas van der Vlies (l) en Kees van der Staaij in gesprek
  Dat maakte de Hoge Raad vrijdag bekend.

  De partij mag vrouwen niet langer uitsluiten van passief kiesrecht. Het vrouwenstandpunt van de partij druist in tegen het VN-vrouwenverdrag. De Hoge Raad meent dat de SGP haar opvattingen niet kunnen worden ontzegd, maar de manier waarop ze die in de praktijk brengt, is onaanvaardbaar.

  ‘Dit noemt men een rechtsstaat,’ twittert SGP-woorvoerder Menno de Bruyne teleurgesteld.

  Kieslijst
  De uitspraak houdt in dat de regering, desnoods met wetgeving, de SGP ertoe moet aanzetten vrouwen op de kieslijst te zetten. Het oordeel is in lijn met het eerdere uitspraken van de advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad.

  Of een volgende regering daadwerkelijk stappen onderneemt richting de SGP moet nog blijken. Er zijn, onder meer door de advocaat-generaal, kritische kanttekeningen geplaatst bij de vraag of de rechter de staat mag voorschrijven om op een bepaald terrein met wetgeving te komen.

  Percentage
  Het gerechtshof, dat in 2007 oordeelde dat het SGP-standpunt in strijd is met het VN Vrouwenverdrag, is van mening dat wetgeving de enige optie is, omdat positief stimulerende maatregelen en gesprekken ontoereikend zouden zijn.

  Komt er daadwerkelijk wetgeving, zoals een minimum percentage vrouwen op de kieslijst, dan zal dat voor alle partijen gelden. De SGP kan er dan nog voor kiezen om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

  Partijvoorzitter Kolijn zei na de uitspraak van het gerechtshof in 2007 dat ‘het standpunt niet zal veranderen door druk van buitenaf’. Mocht de SGP ertoe gedwongen worden vrouwen te kandideren, dan is de mogelijkheid dat de SGP zichzelf opheft, aanwezig.

  Bron: Elsevier

 87. echteP zegt

  als de dochters van Beens de sport al word ontnomen,dan zal het met de politiek wel niet anders zijn.
  pa zegt,mond houden en luisteren,dit is voor mannen.
  dus kort gezegt,voor je rokjes en knotjes in de politiek ziet ben je een generatie verder.

 88. echteP zegt

  als de dochters van Beens de sport al word ontnomen,dan zal het met de politiek wel niet anders zijn.
  pa zegt,mond houden en luisteren,dit is voor mannen.
  dus kort gezegt,voor je rokjes en knotjes in de politiek ziet ben je een generatie verder.

 89. Ronaldo zegt

  Zolang er in Holten nog steeds een tweedeling is tussen heel grof gezegd Blauw wit en Rood Zwart wordt het nooit een eenheid “richting Rijssen” . En daar profiteert de SGP van.

  Neem Markelo maar eens als voorbeeld.
  Eén gezamelijk groot feest, gezamelijke voetbalclub enz.
  Daar heeft men een dorpsraad en trekt men gezamelijk op richting gemeente hof van Twente.

  Die Beens ligt in een deuk over Holten neem dat maar van mij aan.

 90. Ronaldo zegt

  Zolang er in Holten nog steeds een tweedeling is tussen heel grof gezegd Blauw wit en Rood Zwart wordt het nooit een eenheid “richting Rijssen” . En daar profiteert de SGP van.

  Neem Markelo maar eens als voorbeeld.
  Eén gezamelijk groot feest, gezamelijke voetbalclub enz.
  Daar heeft men een dorpsraad en trekt men gezamelijk op richting gemeente hof van Twente.

  Die Beens ligt in een deuk over Holten neem dat maar van mij aan.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.