Regio Twente pleit voor twee politieregio’s in Oost Nederland

0

HOLTEN – Het algemeen bestuur van Regio Twente, het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, heeft in vergadering van woensdag 12 oktober jl. unaniem een motie aangenomen die betrekking heeft op voornemens van het kabinet t.a.v. de wetsvoorstellen nationale politie en herziening gerechtelijke kaart.

Wetsvoorstellen nationale politie en herziening gerechtelijke kaart

De minister van Veiligheid en Justitie kiest met zijn wetsvoorstel nationale politie voor schaalvergroting. De huidige 25 politieregio’s zullen opgaan in 10 regio’s. De provincies Gelderland en Overijssel zullen samen één politieregio Oost vormen. Vijf politieregio’s verdwijnen hierdoor.

In hetzelfde wetsvoorstel  van de minister wordt Nijmegen de hoofdzetel van de nieuwe politieregio Oost en Arnhem de hoofdzetel van de rechtbank voor Oost-Nederland.

Het algemeen bestuur van Regio Twente is van mening dat hierdoor een te grote politieregio Oost ontstaat. De slagvaardigheid van de politie op lokaal niveau komt hierdoor in het geding en de toegankelijkheid voor de burger tot de rechtspraak wordt op grote afstand gezet en daardoor aangetast.
 
Door dit wetsvoorstel wordt het in Oost-Nederland onmogelijk om te profiteren van de voordelen die het wetsvoorstel nastreeft. Daarnaast zal de verschuiving van de hoofdzetels naar Nijmegen en Arnhem een enorme impact hebben op de werkgelegenheid bij de rechtbanklocaties in Twente.

Regio Twente pleit er dan ook voor dat de voorgestelde politieregio Oost-Nederland wordt gesplitst in twee politieregio’s, t.w. Overijssel en Gelderland, en dat deze splitsing ook zo zal worden opgenomen in de nog te herziene gerechtelijke kaart.
Regio Twente zal dit onder de aandacht brengen van de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.