Provincie zet streep door plannen gemeente

24

HOLTEN – Zoals door de bewoners meerdere malen is aangegeven (inspraak, kranten en Holtens Politiek cafe) blijkt uit bijgaande brief dat de provincie een streep zet door de plannen van de gemeente Rijssen-Holten.

Na eerdere fiasco’s is nu Muller Transport het slachtoffer van deze dwalende gemeente, vooral wethouder Ab Stegeman die als initiatiefnemer aan de wieg heeft gestaan van het plan. Nadat eerder zijn broer het toneel heeft moeten verlaten vanwege het Enkco debacle zal Ab Stegeman ook zijn conclusies moeten trekken. De politiek heeft in het laatste politiek cafe aangegeven de uitbreiding op deze plek geen goed plan te vinden en heeft nu de kans om van het plan af te zien. De intentieverklaring die zonder overleg met de gemeenteraad door het college van B&W was aangegaan met Muller kan nu in het ronde archief!

Hopende dat de gemeente met Muller snel tot een oplossing op Vletgaarsmaten komt en Muller behoudt voor Holten.24 Reacties
 1. @henk zegt

  Duidelijk !!!
  Stegeman moet opstappen!!
  En Muller gewoon naar vletgaarsmaten waarvoor deze grond bedoeld is

 2. @henk zegt

  Duidelijk !!!
  Stegeman moet opstappen!!
  En Muller gewoon naar vletgaarsmaten waarvoor deze grond bedoeld is

 3. Rob Meijerink zegt

  Wat er is gebeurd is het volgende: Het college en Müller hebben, op verzoek van Müller, samen een overeenkomst gesloten zodat Müller zou kunnen gaan uitbreiden in het verlengde van het huidige bedrijf (langs de Aaltinksweg). Daarna heeft Müller ook een stevige lobby losgelaten richting de politieke partijen in de gemeenteraad om deze uitbreidingsplannen te ondersteunen.
  Vijf van de zes politieke partijen hebben het college en Müller in de plannen gesteund. Alleen de PvdA was tegen. Ook in het politiek café hebben vijf van de zes partijen aangegeven deze plannen te steunen. Alleen de PvdA was tegen.

  De VVD zei, bij monde van Jan Kevelam in dat bewuste politieke café dat ze het geen goed plan vonden, maar het toch hebben gesteund vanwege de werkgelegenheid. De andere partijen hebben zich toen niet uitgelaten of ze het een goed of een slecht plan vonden, alleen dat ze het steunden vanwege het werkgelegenheidsaspect.
  De PvdA vond het werkgelegenheidsaspect ook heel belangrijk, maar riep Müller toch op de uitbreiding te laten plaatsvinden op Vletgaarsmaten en op die manier voor Holten bewaard te blijven.

  Dit zijn de feiten.

 4. Rob Meijerink zegt

  Wat er is gebeurd is het volgende: Het college en Müller hebben, op verzoek van Müller, samen een overeenkomst gesloten zodat Müller zou kunnen gaan uitbreiden in het verlengde van het huidige bedrijf (langs de Aaltinksweg). Daarna heeft Müller ook een stevige lobby losgelaten richting de politieke partijen in de gemeenteraad om deze uitbreidingsplannen te ondersteunen.
  Vijf van de zes politieke partijen hebben het college en Müller in de plannen gesteund. Alleen de PvdA was tegen. Ook in het politiek café hebben vijf van de zes partijen aangegeven deze plannen te steunen. Alleen de PvdA was tegen.

  De VVD zei, bij monde van Jan Kevelam in dat bewuste politieke café dat ze het geen goed plan vonden, maar het toch hebben gesteund vanwege de werkgelegenheid. De andere partijen hebben zich toen niet uitgelaten of ze het een goed of een slecht plan vonden, alleen dat ze het steunden vanwege het werkgelegenheidsaspect.
  De PvdA vond het werkgelegenheidsaspect ook heel belangrijk, maar riep Müller toch op de uitbreiding te laten plaatsvinden op Vletgaarsmaten en op die manier voor Holten bewaard te blijven.

  Dit zijn de feiten.

 5. slag zegt

  Ja en zo laten we weer een Holtens bedrijf stikken
  Na Vaessen en Schoemaker (plastics), Oad (met de garage), Theater Fiets, en…
  Op het nippertje werd de Encko nog gered door de toenmalig Burgermeester Van Rapperd.
  Dapper hoor van de politiek (Pvda)

 6. slag zegt

  Ja en zo laten we weer een Holtens bedrijf stikken
  Na Vaessen en Schoemaker (plastics), Oad (met de garage), Theater Fiets, en…
  Op het nippertje werd de Encko nog gered door de toenmalig Burgermeester Van Rapperd.
  Dapper hoor van de politiek (Pvda)

 7. JKevelam zegt

  Voor Anton Bulsink en Rob Meijerink:

  De AMBTELIJKE provinciale eenheid “ruimte, wonen en bereikbaarheid” heeft negatief geadviseerd mbt de industrie-bestemming op “de Keizer”. Of de bestemmingsplanprocedure door de gemeente Rijssen-Holten / Müller wordt doorgezet weet ik niet. We zien wel.

  De reactie die Anton Bulsink geeft en de zogenaamde feiten die Rob Meijerink aandraagt slaan echter de plank mis.

  Feiten:

  Het gehele terrein ‘de Keizer’, inclusief de voormalige boerderij was in handen van een projectontwikkelaar en voor een ieder te koop. De gemeente Rijssen-Holten had belang bij slechts
  ca. 2 hectare tbv sportpark ’t Vletgoor en had om meerdere redenen geen belangstelling om het geheel te kopen. Het toenmalige College van B & W (Wim Stegeman – CDA / Willem ter Schure – GB en Hans ter Keurst -PVDA !!!!!)hebben toen de volgende deal gesloten:

  1. Müller koopt het gehele terrein, incl. vml boerderij
  2. De gemeente koopt van Müller ca. 2 ha terug tbv ’t Vletgoor
  3. Als tegenprestatie jegens Müller wordt door de gemeente mede-
  werking toegezegd de bestemming te wijzigen(industrieterrein)

  Deze intentie-overeenkomst werd door het College in een besloten vergadering voorgelegd aan de fracties.
  Een meerderheid van de fracties steunde het College!! (Gezien het besloten karakter van die vergadering kan ik helaas niet aangeven welke fracties tegen stemden)

  Nadien heeft in openbare vergaderingen de PvdA zich als enige partij tegen de bestemmingswijziging gekeerd; vreemd, omdat de eigen PvdA wethouder medeverantwoordelijk is voor de intentie-overeenkomst.

  Als woordvoerder van de VVD heb ik in openbare vergaderingen én het politieke café duidelijk aangegeven dat de VVD vanwege de intentie-overeenkomst mee wil werken aan een bestemmings-wijziging. Het getuigt immers van onbetrouwbaarheid (PvdA !) als je als gemeente eerst een bedrijf ‘gebruikt’ om ‘goedkoop’ grond te verwerven en daarna de tegenprestatie NIET inwilligt.

  Aan Anton Bulsink: Ook voor deze deal was Wim Stegeman en niet Ab verantwoordelijk.

  Jan Kevelam

 8. JKevelam zegt

  Voor Anton Bulsink en Rob Meijerink:

  De AMBTELIJKE provinciale eenheid “ruimte, wonen en bereikbaarheid” heeft negatief geadviseerd mbt de industrie-bestemming op “de Keizer”. Of de bestemmingsplanprocedure door de gemeente Rijssen-Holten / Müller wordt doorgezet weet ik niet. We zien wel.

  De reactie die Anton Bulsink geeft en de zogenaamde feiten die Rob Meijerink aandraagt slaan echter de plank mis.

  Feiten:

  Het gehele terrein ‘de Keizer’, inclusief de voormalige boerderij was in handen van een projectontwikkelaar en voor een ieder te koop. De gemeente Rijssen-Holten had belang bij slechts
  ca. 2 hectare tbv sportpark ’t Vletgoor en had om meerdere redenen geen belangstelling om het geheel te kopen. Het toenmalige College van B & W (Wim Stegeman – CDA / Willem ter Schure – GB en Hans ter Keurst -PVDA !!!!!)hebben toen de volgende deal gesloten:

  1. Müller koopt het gehele terrein, incl. vml boerderij
  2. De gemeente koopt van Müller ca. 2 ha terug tbv ’t Vletgoor
  3. Als tegenprestatie jegens Müller wordt door de gemeente mede-
  werking toegezegd de bestemming te wijzigen(industrieterrein)

  Deze intentie-overeenkomst werd door het College in een besloten vergadering voorgelegd aan de fracties.
  Een meerderheid van de fracties steunde het College!! (Gezien het besloten karakter van die vergadering kan ik helaas niet aangeven welke fracties tegen stemden)

  Nadien heeft in openbare vergaderingen de PvdA zich als enige partij tegen de bestemmingswijziging gekeerd; vreemd, omdat de eigen PvdA wethouder medeverantwoordelijk is voor de intentie-overeenkomst.

  Als woordvoerder van de VVD heb ik in openbare vergaderingen én het politieke café duidelijk aangegeven dat de VVD vanwege de intentie-overeenkomst mee wil werken aan een bestemmings-wijziging. Het getuigt immers van onbetrouwbaarheid (PvdA !) als je als gemeente eerst een bedrijf ‘gebruikt’ om ‘goedkoop’ grond te verwerven en daarna de tegenprestatie NIET inwilligt.

  Aan Anton Bulsink: Ook voor deze deal was Wim Stegeman en niet Ab verantwoordelijk.

  Jan Kevelam

 9. herman1966 zegt

  Feiten:

  B&W hebben de gemeenteraad niet betrokken bij de totstandkoming van de deal met Muller.

  De intentieverklaring is dus niet door de gemeenteraad geïnitieerd. Nergens is vastgelegd dat de gemeenteraad met de intentieverklaring akkoord is gegaan.

  De intentieverklaring is getekend voordat er met de gemeenteraad overleg is gepleegd.

  Door tot een besloten vergadering te besluiten is de hele deal bijna 2 jaar onzichtbaar voor de burgers geweest.

  De gemeenteraad heeft niets gedaan met het commentaar van de bewoners, vooral met de opmerking dat de plannen niet in het provinciale beleid passen werd niets gedaan.

  De gemeente en haar adviseurs heeft Muller schade berokkend door onvoldoende kennis van het provinciaal beleid.

  De politiek en ook de VVD heeft letterlijk gezegd het geen goed plan te vinden.

  Doordat de gemeenteraad zich achter de intentieverklaring verschuilt geeft het haar recht en plicht van onafhankelijk toezicht volledig weg, hoezo dualisme?

  De enige partij die zich niet inlaat met politieke spelletjes is de PvdA en was GB.

  Willen we Muller behouden een ook de werkgelegenheid dan zal de politiek en de gemeente deze blunder snel moeten oplossen, het terrein De Keizer is geen alternatief meer voor uitbreiding.

  Gemeente help Muller en vind een plek op Vletgaarsmaten.

 10. herman1966 zegt

  Feiten:

  B&W hebben de gemeenteraad niet betrokken bij de totstandkoming van de deal met Muller.

  De intentieverklaring is dus niet door de gemeenteraad geïnitieerd. Nergens is vastgelegd dat de gemeenteraad met de intentieverklaring akkoord is gegaan.

  De intentieverklaring is getekend voordat er met de gemeenteraad overleg is gepleegd.

  Door tot een besloten vergadering te besluiten is de hele deal bijna 2 jaar onzichtbaar voor de burgers geweest.

  De gemeenteraad heeft niets gedaan met het commentaar van de bewoners, vooral met de opmerking dat de plannen niet in het provinciale beleid passen werd niets gedaan.

  De gemeente en haar adviseurs heeft Muller schade berokkend door onvoldoende kennis van het provinciaal beleid.

  De politiek en ook de VVD heeft letterlijk gezegd het geen goed plan te vinden.

  Doordat de gemeenteraad zich achter de intentieverklaring verschuilt geeft het haar recht en plicht van onafhankelijk toezicht volledig weg, hoezo dualisme?

  De enige partij die zich niet inlaat met politieke spelletjes is de PvdA en was GB.

  Willen we Muller behouden een ook de werkgelegenheid dan zal de politiek en de gemeente deze blunder snel moeten oplossen, het terrein De Keizer is geen alternatief meer voor uitbreiding.

  Gemeente help Muller en vind een plek op Vletgaarsmaten.

 11. Rob Meijerink zegt

  Tot nog toe heeft Müller uitbreiding op Vletgaarsmaten altijd categorisch van de hand gewezen. Ik hoop echt dat ze het nu wel willen en zo voor Holten behouden zullen blijven.

 12. Rob Meijerink zegt

  Tot nog toe heeft Müller uitbreiding op Vletgaarsmaten altijd categorisch van de hand gewezen. Ik hoop echt dat ze het nu wel willen en zo voor Holten behouden zullen blijven.

 13. anton zegt

  Ik heb alleen een ingezonden stuk geplaatst en geen reacties…

 14. anton zegt

  Ik heb alleen een ingezonden stuk geplaatst en geen reacties…

 15. JKevelam zegt

  Anton,

  Wie is er dan verantwoordelijk voor dit artikel, wat bol staat van onjuiste feiten en conclusies. Het enige wat correct is weergegeven is de ambtelijke brief. Voor mij is het duidelijk dat een aantal bewoners aan de Aaltinksweg problemen heeft met industrie op de Keizer. Zij willen graag hun NIMBY-uiting tot een “Holtens probleem” maken. Wat goed is aan dit ingezonden stuk én de reacties is dat het College -en niet Müller- als kwaaie pier wordt aangewezen!

 16. JKevelam zegt

  Anton,

  Wie is er dan verantwoordelijk voor dit artikel, wat bol staat van onjuiste feiten en conclusies. Het enige wat correct is weergegeven is de ambtelijke brief. Voor mij is het duidelijk dat een aantal bewoners aan de Aaltinksweg problemen heeft met industrie op de Keizer. Zij willen graag hun NIMBY-uiting tot een “Holtens probleem” maken. Wat goed is aan dit ingezonden stuk én de reacties is dat het College -en niet Müller- als kwaaie pier wordt aangewezen!

 17. Rob Meijerink zegt

  Maar de uiteindelijke beslissing van het college om uitbreiding van Müller op “De Keizer” toe te staan werd wel door 5 van de 6 raadsfracties gesteund, behalve door de PvdA. Diis toch echt een feit Jan.

 18. Rob Meijerink zegt

  Maar de uiteindelijke beslissing van het college om uitbreiding van Müller op “De Keizer” toe te staan werd wel door 5 van de 6 raadsfracties gesteund, behalve door de PvdA. Diis toch echt een feit Jan.

 19. herman1966 zegt

  Jan,

  Het is geen NIBY, als bewoners hebben we voorspeld dat dit de reactie van de provincie zou zijn. Het is teleurstellend dat de politiek zich hierover geen onafhankelijk oordeel heeft gevormd, vanwege de intentieverklaring. Het duale stelsel is nog ver te zoeken…

  Geef aan als je het verhaal rond Ab Stegeman wilt horen, het lijkt mij beter dit buiten dit forum te doen.

 20. herman1966 zegt

  Jan,

  Het is geen NIBY, als bewoners hebben we voorspeld dat dit de reactie van de provincie zou zijn. Het is teleurstellend dat de politiek zich hierover geen onafhankelijk oordeel heeft gevormd, vanwege de intentieverklaring. Het duale stelsel is nog ver te zoeken…

  Geef aan als je het verhaal rond Ab Stegeman wilt horen, het lijkt mij beter dit buiten dit forum te doen.

 21. Gerrit zegt

  laat die Stegeman andere dingen gaan doen zoals:
  een garagebedrijf met tankstation hoort helemaal niet midden in een dorp

 22. Gerrit zegt

  laat die Stegeman andere dingen gaan doen zoals:
  een garagebedrijf met tankstation hoort helemaal niet midden in een dorp

 23. tegenwind zegt

  @ gerrit
  het lijkt mij nog beter dat jij andere dingen gaat doen.

 24. tegenwind zegt

  @ gerrit
  het lijkt mij nog beter dat jij andere dingen gaat doen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.