Krant over rondweg

60

HOLTEN – De Burgerinitiatiefgroep voor een noordelijke rondweg bij Holten gaat 3500 kranten uitdelen in het dorp.

In deze zelfgemaakte krant staat nog eens waarom de Burgerinitiatiefgroep groot voorstander van een rondweg is. Ook heeft de groep een overzicht gemaakt van de standpunten van de politieke partijen.

Met het uitrollen van een groot spandoek in het centrum van Holten begon vanmiddag de laatste ‘campagne’ van de groep. Mans van Sangel, pseudoniem van Teun Deijk, trad naar voren als klepperman. Dit was vroeger een dorpsomroeper.

De krant bevat een gele pagina waarop staat ‘noordelijke rondweg, natuurlijk’. De Burgerinitiatiefgroep hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze poster voor hun raam hangen. (bron Stentor) (foto’s F. Paalman)

Persbericht burgerinitiatief groep:

Nog even uw geheugen opfrissen.

Onderstaande informatie stond op het stembiljet waar u vorig jaar zo massaal op heeft gereageerd.

Door de uitslag van deze enquête -bijna 80% voorstemmers-  is in elk geval de Noordelijke rondweg nog niet uit het beeld verdwenen.

Laat u nog één keer zien door massaal het gele biljet achter uw raam te plakken, maar vooral ga stemmen en stem op een partij waarvan u verwacht dat ze de uitvoering van de Noordelijke rondweg ter hand gaat nemen. 
 
Welke route kiest u voor het doorgaand verkeer?

Onveilig of Veilig

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.
 
Wij kiezen voor veilig*, “De Noordelijke rondweg”. Hieronder verstaan wij:

 • Een verdiept aangelegde weg ten noorden van de spoorlijn Deventer – Hengelo.
 • Basistraject: Oad-Reebokkenweg. De exacte aansluiting op de Rijssenseweg laten we graag aan de deskundigen over.
 • Vloeiende aansluiting t.b.v het (vracht) verkeer Rijssen/Markelo/Deventer op de Noordelijke rondweg.
 • Behoud van verbinding tussen dorp en Holterberg door aanleg van een tunnel bij het station.

Wat is het doel van een “Noordelijke rondweg”:

Noordelijke Rondweg in balans met natuur
 
De vraag kan gesteld worden of met de aanleg van een Noordelijke Rondweg de natuur niet vergeten wordt? Als de natuurbalans zou worden opgemaakt tussen een Noordelijke Rondweg en een doorgaande route via het Zilverzandtracé slaat die balans absoluut uit in het voordeel van de Noordelijke Rondweg. Dat geldt voor het ruimtebeslag op natuur en horizonvervuiling alsook voor geluid en fijnstofbelasting aan de voet van de Holterberg.

Die Noordelijke Rondweg wordt strak langs het spoor geprojecteerd en begint bij de OAD rotonde. De weg is ter hoogte van het station overdekt en heeft daar een natuurlijke begroeiing gekregen. De weg gaat verdiept verder op het tracé ten noorden van de spoorlijn.

Een volledige Noordelijk Rondweg levert niet alleen minder aantasting van natuur op ten opzichte van een doorgaande route via Zilverzandtracé. Nee, er is veel meer. Bij aanleg van een Noordelijke Rondweg is de Verlengde Waagweg niet nodig, waardoor het dorpsbeeld binnen de driehoek Stationsstraat, Dorpsstraat West en spoorlijn wordt gespaard. De  verkeersbelasting op Oranjestraat , HJ Wansinktracé, Waagweg en  Stationstraat wordt heel sterk gereduceerd. Het doorgaande vrachtverkeer kan dan ook worden geweerd. Geluid, trilling  en fijnstofbelasting  in woongebieden  wordt sterk vermindert en de verkeersveiligheid wordt vergroot.  De woon- en verblijfs-gebieden aan de bergzijde van het spoor  houden een goede verbinding met het dorp.De problemen met de veilige bereikbaarheid van het trein en  busstation zijn dan opgelost en conflicterende situaties met de visie Kom Holten worden vermeden. En al  die voordelen zijn met een Noordelijke Rondweg in eenzelfde tijdsbestek realiseerbaar als bij  een doorgaande route via het Zilverzandtracé, waarbij op al die onderwerpen de problemen in meer of mindere mate blijven bestaan of juist ontstaan.

Waarom zouden we al die voordelen in het belang van de inwoners van Holten eigenlijk niet willen? 

Daarom Natuurlijk een Noordelijke Rondweg

 • Effectieve afwikkeling doorgaand verkeer Rijssen/Markelo – Deventer (beide richtingen), buiten de bebouwde kom om.
 • Verkeersluw, goed bereikbaar en veilig* maken van de bebouwde kom Holten.
 • Nieuw te vormen tracés binnen de bebouwde kom Holten moeten hooguit dienen als ontsluitingswegen.

Daarom:

 • Stop met verdere geldverspillende en woononvriendelijke noodoplossingen.
 • Stem voor een duurzame en eenvoudige oplossing: “De Noordelijke rondweg”!
 • Op basis van rapportage DHV 10 november 2008

Holtenaren , laat uw stem horen

Ga stemmen!!

altaltaltaltaltaltalt

60 Reacties
 1. Rob Meijerink zegt

  Het standpunt van de PvdA is toch wel heel erg kort door de bocht neergezet.
  Vraag 1: Wilt u dat in de volgende raadsperiode definitief tot de aanleg van de Noordelijke Rondweg moet worden besloten? Antwoord PvdA: nee. Dat klopt.
  Maar dan vraag 2: Als u aan de coalitieonderhandelingen gaat deelnemen, houdt u dan aan uw bovengenoemd standpunt vast? Antwoord PvdA: nee. Maar op vraag 2 heeft de PvdA geen “nee” geantwoord. De PvdA is tegen de Noordelijke Rondweg. Maar als de Raad in meerderheid (met de stemmen van de PvdA tegen) mocht besluiten om toch de Noordelijke Rondweg aan te leggen, dan zal de PvdA zich bij dat democratisch genomen besluit neer leggen. Dan accepteren we dus (weliswaar met grote tegenzin) dat Raadsbesluit. En dan kun je dus in de verdere besluitvorming niet meer vasthouden aan je eerdere standpunt. Dan moet je dus loyaal meewerken aan de totstandkoming van die NRW. Als er dan bv. een krediet gevraagd wordt, dan stem je niet tegen dat krediet omdat je tegen de NRW bent. Dan zou je alleen nog tegen dat krediet kunnen stemmen als het financieel niet goed in elkaar zit. Is dat wel het geval, dan stem je voor het krediet. Zo hoort dat in een democratie.

  Zoals de redactie van deze flyer het antwoord van de PvdA op vraag 2 heeft neergezet is dus niet geheel correct, ons antwoord was kennelijk te genuanceerd voor de samenstellers.
  Daarom even deze rechtzetting/nuancering.

 2. Rob Meijerink zegt

  Het standpunt van de PvdA is toch wel heel erg kort door de bocht neergezet.
  Vraag 1: Wilt u dat in de volgende raadsperiode definitief tot de aanleg van de Noordelijke Rondweg moet worden besloten? Antwoord PvdA: nee. Dat klopt.
  Maar dan vraag 2: Als u aan de coalitieonderhandelingen gaat deelnemen, houdt u dan aan uw bovengenoemd standpunt vast? Antwoord PvdA: nee. Maar op vraag 2 heeft de PvdA geen “nee” geantwoord. De PvdA is tegen de Noordelijke Rondweg. Maar als de Raad in meerderheid (met de stemmen van de PvdA tegen) mocht besluiten om toch de Noordelijke Rondweg aan te leggen, dan zal de PvdA zich bij dat democratisch genomen besluit neer leggen. Dan accepteren we dus (weliswaar met grote tegenzin) dat Raadsbesluit. En dan kun je dus in de verdere besluitvorming niet meer vasthouden aan je eerdere standpunt. Dan moet je dus loyaal meewerken aan de totstandkoming van die NRW. Als er dan bv. een krediet gevraagd wordt, dan stem je niet tegen dat krediet omdat je tegen de NRW bent. Dan zou je alleen nog tegen dat krediet kunnen stemmen als het financieel niet goed in elkaar zit. Is dat wel het geval, dan stem je voor het krediet. Zo hoort dat in een democratie.

  Zoals de redactie van deze flyer het antwoord van de PvdA op vraag 2 heeft neergezet is dus niet geheel correct, ons antwoord was kennelijk te genuanceerd voor de samenstellers.
  Daarom even deze rechtzetting/nuancering.

 3. Stoffel zegt

  Als je de flyer leest dan zit deze vol met fouten die ten goede komen aan deze zogenaamde burger initiatief.

  Het zal me niks verbazen dat die enquête van destijds ook verzonnen is.

 4. Stoffel zegt

  Als je de flyer leest dan zit deze vol met fouten die ten goede komen aan deze zogenaamde burger initiatief.

  Het zal me niks verbazen dat die enquête van destijds ook verzonnen is.

 5. Loffy zegt

  Wat wil de redactie met dit artikel en uberhaupt met deze website?

  In de kop wordt gezegd dat het Algemeen Nieuws is, door de redactie van Holtensnieuws. Prima tot zover. Vervolgens wordt er gemeld dat er geciteerd wordt uit de Stentor, ook prima. Maar daarna komt er een pro-NRW verhaal, dat abosluut niet objectief is. Dit komt duidelijk uit de koker van de voorstanders van de NRW.

  Een redactioneel verslag, geciteerd uit de Stentor gaat naadloos over in propaganda.

  De makers van deze site hebben duidelijk niet de intentie een onafhankelijk platform te bieden, maar gebruiken deze site ook als persoonlijk propaganda instrument om de publieke opinie naar hun eigen hand te zetten.
  Dat is een keuze van de redactie, het is hun site en we leven in een vrij land, maar de pretentie (waarop ik hoopte) onafhankelijk en open te zijn, daarin geloof ik niet meer.

  Laurens Jan Stam heeft zijn papieren versie van Holtensnieuws verbonden aan deze website, en dat geeft dus ook twijfel in de onafhankelijkheid van zijn krant.

  Los van dit alles was de folder natuurlijk een lachertje.
  Alleen de tekening al laat zien hoe men probeert de Holtenaren in het ootje te nemen: de rijbanen in de tunnelbak zijn net zo breed als de auto’s, en vluchtstroken ontbreken! Kortom: de bak wordt in het echt minstens 2 x zo breed!

  Slimme en verstandige Holtenaren laten zich niet voor een karretje spannen van rechtse graaiers wiens eigenbelang (zakkenvullen) voorop staat.
  NRW en het verhaal Müller-Aaltinksweg, wat meer valt er te zeggen? De burger lijkt er niet meer toe te doen.

  En die folder gisteren? Dat scheelde vanochtend weer wat toiletpapier!;-) 😀

 6. Loffy zegt

  Wat wil de redactie met dit artikel en uberhaupt met deze website?

  In de kop wordt gezegd dat het Algemeen Nieuws is, door de redactie van Holtensnieuws. Prima tot zover. Vervolgens wordt er gemeld dat er geciteerd wordt uit de Stentor, ook prima. Maar daarna komt er een pro-NRW verhaal, dat abosluut niet objectief is. Dit komt duidelijk uit de koker van de voorstanders van de NRW.

  Een redactioneel verslag, geciteerd uit de Stentor gaat naadloos over in propaganda.

  De makers van deze site hebben duidelijk niet de intentie een onafhankelijk platform te bieden, maar gebruiken deze site ook als persoonlijk propaganda instrument om de publieke opinie naar hun eigen hand te zetten.
  Dat is een keuze van de redactie, het is hun site en we leven in een vrij land, maar de pretentie (waarop ik hoopte) onafhankelijk en open te zijn, daarin geloof ik niet meer.

  Laurens Jan Stam heeft zijn papieren versie van Holtensnieuws verbonden aan deze website, en dat geeft dus ook twijfel in de onafhankelijkheid van zijn krant.

  Los van dit alles was de folder natuurlijk een lachertje.
  Alleen de tekening al laat zien hoe men probeert de Holtenaren in het ootje te nemen: de rijbanen in de tunnelbak zijn net zo breed als de auto’s, en vluchtstroken ontbreken! Kortom: de bak wordt in het echt minstens 2 x zo breed!

  Slimme en verstandige Holtenaren laten zich niet voor een karretje spannen van rechtse graaiers wiens eigenbelang (zakkenvullen) voorop staat.
  NRW en het verhaal Müller-Aaltinksweg, wat meer valt er te zeggen? De burger lijkt er niet meer toe te doen.

  En die folder gisteren? Dat scheelde vanochtend weer wat toiletpapier!;-) 😀

 7. Klaas J zegt

  Ben benieuwd hoeveel van het kuddevolk dat plakkaat aan hun raam gaan plakken.
  Denken de initiatiefnemers van deze onzin nou echt dat het gaat helpen?

 8. Klaas J zegt

  Ben benieuwd hoeveel van het kuddevolk dat plakkaat aan hun raam gaan plakken.
  Denken de initiatiefnemers van deze onzin nou echt dat het gaat helpen?

 9. Fredd van H zegt

  Als je de foto’s bekijkt dan zie je eigenlijk alleen maar mensen van 65+. Vraag me af waar ze zich zo druk om maken. Als die rondweg er is dan hoeven hun niet eens meer achter de geraniums weg omdat ze dan gebruik van tafeltje-dekje kunnen maken. Ik denk dat jongeren het een rotzorg zal zijn die rondweg.

  Ik verwacht ook een terugloop van het toerisme omdat die rondweg een hoop lawaai zal gaan opleveren. Een zuidelijke rondweg zal veel beter zijn.

 10. Fredd van H zegt

  Als je de foto’s bekijkt dan zie je eigenlijk alleen maar mensen van 65+. Vraag me af waar ze zich zo druk om maken. Als die rondweg er is dan hoeven hun niet eens meer achter de geraniums weg omdat ze dan gebruik van tafeltje-dekje kunnen maken. Ik denk dat jongeren het een rotzorg zal zijn die rondweg.

  Ik verwacht ook een terugloop van het toerisme omdat die rondweg een hoop lawaai zal gaan opleveren. Een zuidelijke rondweg zal veel beter zijn.

 11. j.jansen zegt

  @ Fred van H.
  Vrijdagmiddag om 14.15 uur zijn de meeste niet Vutters of gepensioneerden nog aan het werk.
  De meeste jongeren worden snel ouder en plotseling hebben ze dan veel rotzorgen, gelukkig wel.

 12. j.jansen zegt

  @ Fred van H.
  Vrijdagmiddag om 14.15 uur zijn de meeste niet Vutters of gepensioneerden nog aan het werk.
  De meeste jongeren worden snel ouder en plotseling hebben ze dan veel rotzorgen, gelukkig wel.

 13. VDB zegt

  Ik als jongere heb een bult zorgen.. zeker als ik weet dat er in ons land mensen wonen die de NRW van tig(?) miljoen euro aan wil leggen voor een dorp van nog geen 10(?) duizend inwoners. Nogmaals ik woon aan de Oranjestraat en ik zie het nut op dit moment niet van een NRW.

  Waarom leggen we de NRW aan? Voor de inwoners van Rijssen? Zodat zij een doorlopende weg hebben richting Deventer? Ik vraag me nu toch echt af of de mensen op de foto wel in Holten wonen en niet in Rijssen…;-)

 14. VDB zegt

  Ik als jongere heb een bult zorgen.. zeker als ik weet dat er in ons land mensen wonen die de NRW van tig(?) miljoen euro aan wil leggen voor een dorp van nog geen 10(?) duizend inwoners. Nogmaals ik woon aan de Oranjestraat en ik zie het nut op dit moment niet van een NRW.

  Waarom leggen we de NRW aan? Voor de inwoners van Rijssen? Zodat zij een doorlopende weg hebben richting Deventer? Ik vraag me nu toch echt af of de mensen op de foto wel in Holten wonen en niet in Rijssen…;-)

 15. Loffy zegt

  Bonus-punten voor VDB!!!

 16. Loffy zegt

  Bonus-punten voor VDB!!!

 17. Loffy zegt

  Ik zie dat de redactie de originele tekst hierboven heeft aangepast en er een zin aan toegevoegd heeft.
  Na ‘(bron Stentor) (foto’s F. Paalman)’ is toegevoegd: ‘Persbericht burgerinitiatief groep:’.

  Ik vermoed dat dit is gebeurd naar aanleiding van mijn ingezonden opmerking van 20 februari jongstleden.

 18. Loffy zegt

  Ik zie dat de redactie de originele tekst hierboven heeft aangepast en er een zin aan toegevoegd heeft.
  Na ‘(bron Stentor) (foto’s F. Paalman)’ is toegevoegd: ‘Persbericht burgerinitiatief groep:’.

  Ik vermoed dat dit is gebeurd naar aanleiding van mijn ingezonden opmerking van 20 februari jongstleden.

 19. VDB zegt

  Wat ik graag zou willen weten is wat de noordelijke rondweg per inwoner gaat kosten…. Ik ben benieuwd of er dan nog steeds een eventueel draagvlak voor de NRW is….

  Maar de Burgerinitiatiefgroep zal dit wel niet voor niets noemen in hun folder materiaal….

 20. VDB zegt

  Wat ik graag zou willen weten is wat de noordelijke rondweg per inwoner gaat kosten…. Ik ben benieuwd of er dan nog steeds een eventueel draagvlak voor de NRW is….

  Maar de Burgerinitiatiefgroep zal dit wel niet voor niets noemen in hun folder materiaal….

 21. Henk W zegt

  Wat is het nut van de zuiderlijke rondweg pal langs de A1?
  Welk traject is korter.
  rijssen – vletgaarsmaten over de zuiderlijke rondweg of
  rijssen – vletgaarsmaten over de noordelijke rondweg?

  Worden de kosten alleen door de gemeente gedragen?
  Komt er bij de zuiderlijke rondweg geen lawaai vrij..
  m.b.t. mensen die op de liezen en beuseberg wonen?

  Ligt het niet in het bestemmingsplan?

  Welke optie is strategisch gezien beter voor Holten, en niet bv, strategisch beter voor de projectontwikkelaars. Afgezonderd van je eigen knip?
  Als de noordelijke rondweg er komt, wil ik hier best iets meer belasting voor betalen, net zoals voor de parkeergarage in Riessen..
  Het spoor wat er nu ligt (betuwe lijn) en waagweg geeft toch ook al overlast.
  Of wordt deze verkeersader zo druk als de A1?
  De nieuwe huizen die dan op de Kol komen te staan, zijn misschien straks iets minder waard. Maar wiens probleem is dat??
  Misschien kan ik die straks wel betalen omdat ze minder waard zijn.

 22. Henk W zegt

  Wat is het nut van de zuiderlijke rondweg pal langs de A1?
  Welk traject is korter.
  rijssen – vletgaarsmaten over de zuiderlijke rondweg of
  rijssen – vletgaarsmaten over de noordelijke rondweg?

  Worden de kosten alleen door de gemeente gedragen?
  Komt er bij de zuiderlijke rondweg geen lawaai vrij..
  m.b.t. mensen die op de liezen en beuseberg wonen?

  Ligt het niet in het bestemmingsplan?

  Welke optie is strategisch gezien beter voor Holten, en niet bv, strategisch beter voor de projectontwikkelaars. Afgezonderd van je eigen knip?
  Als de noordelijke rondweg er komt, wil ik hier best iets meer belasting voor betalen, net zoals voor de parkeergarage in Riessen..
  Het spoor wat er nu ligt (betuwe lijn) en waagweg geeft toch ook al overlast.
  Of wordt deze verkeersader zo druk als de A1?
  De nieuwe huizen die dan op de Kol komen te staan, zijn misschien straks iets minder waard. Maar wiens probleem is dat??
  Misschien kan ik die straks wel betalen omdat ze minder waard zijn.

 23. Henk W zegt

  Ter aanvulling.
  Ik wil niet per definitie zeggen dat ik voorstander van een Noordelijke rondweg.
  Aangezien ik niet alwetend ben en geen iq heb van 140 wil ik graag argumenten waarom wel of niet.
  Moet er bv. een tunnel komen ? e.a.
  Maakt de zuiderlijke rondweg het centrum verkeersluw?
  zo, ja waarom?
  Welke partijen zijn allemaal voor de Noordelijke Rondweg?

 24. Henk W zegt

  Ter aanvulling.
  Ik wil niet per definitie zeggen dat ik voorstander van een Noordelijke rondweg.
  Aangezien ik niet alwetend ben en geen iq heb van 140 wil ik graag argumenten waarom wel of niet.
  Moet er bv. een tunnel komen ? e.a.
  Maakt de zuiderlijke rondweg het centrum verkeersluw?
  zo, ja waarom?
  Welke partijen zijn allemaal voor de Noordelijke Rondweg?

 25. Loffy zegt

  @VDB: volgens de oude enquete van de NRW-groep zou 80% vóór de NRW zijn. Ik heb net even gekeken op de site van de Weekkrant West Twente, en daar geeft de lopende POLL aan dat 54% tegen is. Dat zegt genoeg.

 26. Loffy zegt

  @VDB: volgens de oude enquete van de NRW-groep zou 80% vóór de NRW zijn. Ik heb net even gekeken op de site van de Weekkrant West Twente, en daar geeft de lopende POLL aan dat 54% tegen is. Dat zegt genoeg.

 27. Henk W zegt

  Kunnen de voorstanders van de zuiderlijke tak voor een leek
  uitleggen waarom? A.u.b? Ik begrijp er nor niet veel van.
  Stel ik kom uit Markelo en ik wil naar Deventer, vletgaarsmaten of Battum, dan ga ik toch niet door het centrum???

  Ik zie op de weekkrant trouwens ook in een andere poll dat de CDA flink heeft ingeleverd (gehalveerd). En de VVD is verdubbeld. De Christenunie is ook gehalveerd en gemeentebelang ook bijna verdubbeld.
  Net zo zwevend als mij 😉
  Ik denk dat welke poll dan ook niet zo veel zegt…

  Trouwens hier kun je ,je stem uitbrengen voor Deventer :
  http://www.deweekkrant.nl/deventer_post?gemeente=356

 28. Henk W zegt

  Kunnen de voorstanders van de zuiderlijke tak voor een leek
  uitleggen waarom? A.u.b? Ik begrijp er nor niet veel van.
  Stel ik kom uit Markelo en ik wil naar Deventer, vletgaarsmaten of Battum, dan ga ik toch niet door het centrum???

  Ik zie op de weekkrant trouwens ook in een andere poll dat de CDA flink heeft ingeleverd (gehalveerd). En de VVD is verdubbeld. De Christenunie is ook gehalveerd en gemeentebelang ook bijna verdubbeld.
  Net zo zwevend als mij 😉
  Ik denk dat welke poll dan ook niet zo veel zegt…

  Trouwens hier kun je ,je stem uitbrengen voor Deventer :
  http://www.deweekkrant.nl/deventer_post?gemeente=356

 29. J Kevelam zegt

  Henk W.,

  In meerdere rapporten zijn de verschillende opties van rondwegen met elkaar vergeleken. Het laatste rapport van DHV bevestigt de eerdere uitkomsten dat een zuidelijke rondweg onvoldoende effect sorteert om het verkeer uit de dorpskern te weren. De Noordelijke rondweg vermindert de verkeersdruk in het centrum met ca. 50%. De Zuidelijke rondweg is dus echt passé! Alle rapporten zijn openbaar en dus in te zien.

  En Loffy; het is een bekend verschijnsel dat mensen die zich niet kunnen verenigen met de uitkomst van een enquete (80% vóór de NRW)vooral de enquete/ vraagstelling ter discussie stellen….Een beetje zielig!

  Jan Kevelam (VVD)

 30. J Kevelam zegt

  Henk W.,

  In meerdere rapporten zijn de verschillende opties van rondwegen met elkaar vergeleken. Het laatste rapport van DHV bevestigt de eerdere uitkomsten dat een zuidelijke rondweg onvoldoende effect sorteert om het verkeer uit de dorpskern te weren. De Noordelijke rondweg vermindert de verkeersdruk in het centrum met ca. 50%. De Zuidelijke rondweg is dus echt passé! Alle rapporten zijn openbaar en dus in te zien.

  En Loffy; het is een bekend verschijnsel dat mensen die zich niet kunnen verenigen met de uitkomst van een enquete (80% vóór de NRW)vooral de enquete/ vraagstelling ter discussie stellen….Een beetje zielig!

  Jan Kevelam (VVD)

 31. J Kevelam zegt

  Klaas J.,

  Ik heb het gele pamflet van de NRW achter mijn raam geplakt. Zichtbaar! (naast het pamflet van de VVD)
  Wij wonen aan de Deventerweg en krijgen de NRW dus vóór de deur! Nix geen NIVEA (niet in voor- en achtertuin. Een tip voor de bewoners van de Aaltinksweg?

  Jan Kevelam, VVD

 32. J Kevelam zegt

  Klaas J.,

  Ik heb het gele pamflet van de NRW achter mijn raam geplakt. Zichtbaar! (naast het pamflet van de VVD)
  Wij wonen aan de Deventerweg en krijgen de NRW dus vóór de deur! Nix geen NIVEA (niet in voor- en achtertuin. Een tip voor de bewoners van de Aaltinksweg?

  Jan Kevelam, VVD

 33. Loffy zegt

  De cijfers van de POLL op West-Twente spreken voor zich.
  Je kunt er niet omheen. Actuele cijfers ook nog eens!

  Voor alle twijfelaars: bij twijfel, niet inhalen (zeker niet op een rondweg ;-)).

  Het beleid ten aanzien van het verkeer in Holten is ook maar een minimaal onderdeel van het totale gemeentelijke beleid van de komende vier jaar waarvoor we op 3 maart gaan stemmen. Stem dus voor die partij waarvan jij het beste TOTAALPAKKET verwacht. Bovenal: stem wat je zelf wilt en waar je jezelf goed bij voelt. Laat je niet gek maken!:-)

 34. Loffy zegt

  De cijfers van de POLL op West-Twente spreken voor zich.
  Je kunt er niet omheen. Actuele cijfers ook nog eens!

  Voor alle twijfelaars: bij twijfel, niet inhalen (zeker niet op een rondweg ;-)).

  Het beleid ten aanzien van het verkeer in Holten is ook maar een minimaal onderdeel van het totale gemeentelijke beleid van de komende vier jaar waarvoor we op 3 maart gaan stemmen. Stem dus voor die partij waarvan jij het beste TOTAALPAKKET verwacht. Bovenal: stem wat je zelf wilt en waar je jezelf goed bij voelt. Laat je niet gek maken!:-)

 35. mash zegt

  @loffy: ik heb ook een pol opgestart en die is 100% voor. Een poll in een blad voor heel Twente is echt heel representatief (not). Appels en peren dat zie ik je wel vaker doen in de discussies om je gelijk te halen. Een poll in Holten met een uitkomst van 80% lijkt mij zeer representatief. Puur op de doelgroep en iedereen dezelfde kans om voor of tegen te stemmen. Statistisch 100% verantwoord. Ik ben benieuwd wat je nu weer gaat uitvinden om dit onderuit te halen.

 36. mash zegt

  @loffy: ik heb ook een pol opgestart en die is 100% voor. Een poll in een blad voor heel Twente is echt heel representatief (not). Appels en peren dat zie ik je wel vaker doen in de discussies om je gelijk te halen. Een poll in Holten met een uitkomst van 80% lijkt mij zeer representatief. Puur op de doelgroep en iedereen dezelfde kans om voor of tegen te stemmen. Statistisch 100% verantwoord. Ik ben benieuwd wat je nu weer gaat uitvinden om dit onderuit te halen.

 37. Hans zegt

  Ter informatie:

  Meer achtergrond informatie is hier te vinden:
  http://www.holtensnieuws.nl/historie-holten/dossier-rondweg

  De resultaten van enkele poll’s op HoltensNieuws.nl zijn hier te vinden:
  http://www.holtensnieuws.nl/zoek/uitslagen-enquete/40-hoe-denkt-u-over-de-actie-noordelijke-rondweg

 38. Hans zegt

  Ter informatie:

  Meer achtergrond informatie is hier te vinden:
  http://www.holtensnieuws.nl/historie-holten/dossier-rondweg

  De resultaten van enkele poll’s op HoltensNieuws.nl zijn hier te vinden:
  http://www.holtensnieuws.nl/zoek/uitslagen-enquete/40-hoe-denkt-u-over-de-actie-noordelijke-rondweg

 39. vandebrink zegt

  Ik denk dat vutters geen poll kunnen opstellen…:-)

 40. vandebrink zegt

  Ik denk dat vutters geen poll kunnen opstellen…:-)

 41. AK zegt

  Laten we eens ophouden met dat plakken, handtekeningen zetten enz.
  Uiteindelijk gebeurd er toch niets en als er wat gebeurd hebben we het toch niet in de hand.
  Laten ze die rondweg ergens zsm neerleggen (tegenstanders hou je altijd), of gewoon laten zoals het is.

 42. AK zegt

  Laten we eens ophouden met dat plakken, handtekeningen zetten enz.
  Uiteindelijk gebeurd er toch niets en als er wat gebeurd hebben we het toch niet in de hand.
  Laten ze die rondweg ergens zsm neerleggen (tegenstanders hou je altijd), of gewoon laten zoals het is.

 43. jopie zegt

  Jan K vergeet te zeggen dat in het DHV rapport nut en noodzaak van de NR zeker niet worden aangetoond, ook de provincie deelt deze mening, trouwens in de gele flyer lees ik nu dat er een dak op de verdiepte rondweg moet komen, zoiets heet toch een TUNNEL, tel er nog maar weer een miljoentje of 10 bij, totale kosten 35 miljoen ??? waar haalt de gemeente dat geld vandaan in tijden van bezuiniging, toch de OZB verhogen

 44. jopie zegt

  Jan K vergeet te zeggen dat in het DHV rapport nut en noodzaak van de NR zeker niet worden aangetoond, ook de provincie deelt deze mening, trouwens in de gele flyer lees ik nu dat er een dak op de verdiepte rondweg moet komen, zoiets heet toch een TUNNEL, tel er nog maar weer een miljoentje of 10 bij, totale kosten 35 miljoen ??? waar haalt de gemeente dat geld vandaan in tijden van bezuiniging, toch de OZB verhogen

 45. Hans zegt

  Hoe de gemeente dit betaald (of andere projecten)?
  MASH ([url]http://www.holtensnieuws.nl/profiel/mash/profile[/url]) heeft hier net een stukje over geplaatst!

  Klik hier ([url]http://www.holtensnieuws.nl/forum/19-algemeen/96-aanslag-gemeentelijke-heffingen-misleidende-info#96[/url])

 46. Hans zegt

  Hoe de gemeente dit betaald (of andere projecten)?
  MASH ([url]http://www.holtensnieuws.nl/profiel/mash/profile[/url]) heeft hier net een stukje over geplaatst!

  Klik hier ([url]http://www.holtensnieuws.nl/forum/19-algemeen/96-aanslag-gemeentelijke-heffingen-misleidende-info#96[/url])

 47. @win zegt

  @loffy

  En dat noem jij representatief, de poll van west twente?

  [quote]Maar tegenstanders vinden het juist zonde wanneer er aan de voet van de Holterberg een rondweg komt. Een extra barrière tussen het winkelcentrum en het natuurschoon waar toeristen op af komen[/quote]

  Dus de het Zilverzandtracé (een “rondweg” aan de zuid zijde van het spoor) is straks geen barrière tussen het winkelcentrum en het natuurschoon? We zullen het straks wel zien wanneer ie klaar is, maar laat je vooral niet gek maken.

 48. @win zegt

  @loffy

  En dat noem jij representatief, de poll van west twente?

  [quote]Maar tegenstanders vinden het juist zonde wanneer er aan de voet van de Holterberg een rondweg komt. Een extra barrière tussen het winkelcentrum en het natuurschoon waar toeristen op af komen[/quote]

  Dus de het Zilverzandtracé (een “rondweg” aan de zuid zijde van het spoor) is straks geen barrière tussen het winkelcentrum en het natuurschoon? We zullen het straks wel zien wanneer ie klaar is, maar laat je vooral niet gek maken.

 49. VDB zegt

  ….. waarom is de zuidelijke rondweg opeens ter sprake?

  Bestaat er ook nog de keuze geen rondweg?

 50. VDB zegt

  ….. waarom is de zuidelijke rondweg opeens ter sprake?

  Bestaat er ook nog de keuze geen rondweg?

 51. Loffy zegt

  @ Mash and @ @win: ik heb nooit gezegd dat de POLL in West Twente representatief is. Geen woorden in mijn mond leggen a.u.b., goed lezen! 😉

  En wat is representatief? Waarom ben ik wel ge-enqueteerd voor NRW (alleen omdat ik Holtenaar ben) maar bijvoorbeeld de automobilist uit Markelo die elke dag twee keer door Holten rijdt niet? Die is toch stakeholder in deze kwestie?(misschien nog wel meer dan ik).

  Maar als ik het goed begrijp Mash, vertrouw je volledig op een enquete die opgezet is door degene die overduidelijk stuurt naar een bepaalde uitkomst? Dus daar trap je met open ogen in? Het is toch geen onafhankelijk opgestelde enquete met eerlijke en duidelijke keuzes? Dat moet je toch met mij eens zijn? Van West Twente kan ik me indenken dat ze open en eerlijk een onafhankelijke enquete houden. NB: op dit moment 57 % tegen trouwens! 🙂

  Nog dit: Jan Kevelam vindt het zelfs ‘zielig’ de enquete ter discussie te stellen. Die woordkeuze laat ik volledig aan hem over; het is blijkbaar de taal voor een VVD raadslid. Voor alle duidelijkheid: ik bepaal zelf wel wat ik ter discussie stel.

 52. Loffy zegt

  @ Mash and @ @win: ik heb nooit gezegd dat de POLL in West Twente representatief is. Geen woorden in mijn mond leggen a.u.b., goed lezen! 😉

  En wat is representatief? Waarom ben ik wel ge-enqueteerd voor NRW (alleen omdat ik Holtenaar ben) maar bijvoorbeeld de automobilist uit Markelo die elke dag twee keer door Holten rijdt niet? Die is toch stakeholder in deze kwestie?(misschien nog wel meer dan ik).

  Maar als ik het goed begrijp Mash, vertrouw je volledig op een enquete die opgezet is door degene die overduidelijk stuurt naar een bepaalde uitkomst? Dus daar trap je met open ogen in? Het is toch geen onafhankelijk opgestelde enquete met eerlijke en duidelijke keuzes? Dat moet je toch met mij eens zijn? Van West Twente kan ik me indenken dat ze open en eerlijk een onafhankelijke enquete houden. NB: op dit moment 57 % tegen trouwens! 🙂

  Nog dit: Jan Kevelam vindt het zelfs ‘zielig’ de enquete ter discussie te stellen. Die woordkeuze laat ik volledig aan hem over; het is blijkbaar de taal voor een VVD raadslid. Voor alle duidelijkheid: ik bepaal zelf wel wat ik ter discussie stel.

 53. @win zegt

  [quote]Ik heb net even gekeken op de site van de Weekkrant West Twente, en daar geeft de lopende POLL aan dat 54% tegen is. Dat zegt genoeg.[/quote]

  Dus dit heb jij niet gezegd?

 54. @win zegt

  [quote]Ik heb net even gekeken op de site van de Weekkrant West Twente, en daar geeft de lopende POLL aan dat 54% tegen is. Dat zegt genoeg.[/quote]

  Dus dit heb jij niet gezegd?

 55. Loffy zegt

  Nee, Edwin, dat heb ik nou juist WEL gezegd. Het woord REPRESENTATIEF heb ik alleen nooit genoemd. 😉

 56. Loffy zegt

  Nee, Edwin, dat heb ik nou juist WEL gezegd. Het woord REPRESENTATIEF heb ik alleen nooit genoemd. 😉

 57. @win zegt

  Trouwens, eerst zeggen dat we je geen woorden in je mond moeten leggen en vervolgens doe je het nog eens dunnetjes over.

  Wat ben jij zielig, je lult je er zelf weer uit om in je gelijk te halen. bah!!

 58. @win zegt

  Trouwens, eerst zeggen dat we je geen woorden in je mond moeten leggen en vervolgens doe je het nog eens dunnetjes over.

  Wat ben jij zielig, je lult je er zelf weer uit om in je gelijk te halen. bah!!

 59. @win zegt

  Maar je denkt het wel anders hecht je er geen waarde aan.

 60. @win zegt

  Maar je denkt het wel anders hecht je er geen waarde aan.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.