• Evenementen
  • Holtense IndexVernieuwd
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact
  • Evenementen
  • Holtense IndexVernieuwd
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact

Koningsdag

An de naam möj’ nog wenn’n, mà det kump umdet er generaties làànk, Konneginnedag wörd’n e viert. Trugge kiekend kom ie tut het besef det Willemina vieftig wörd’n in 1930. Mien va möt in die tied hemm’n stoan zing’n vuur het ôôle gemeentehuus. Zelf is de grötste herinnering an Wilhelmina, eur begrafnisse met al die môôie witte peerde. As Juliana in 1959 ôk Abraham zut, stoa ‘k zelf uut volle börste met te zing’n, in naam van Oranje doe open de poort. Konginne Juliana, wiej höng’n an de tillevisie, um mà niks te miss’n van het joarlijkse défilé op paleis Soestdijk. Met het schoolreisje rèèw we der langs. Onvergettelijk. In 1988 bereik’n Beatrix de vieftig en stunn’n ôônze wichter te zing’n biej de Lôô-schoole. Het wadd’n verplichte nummers, diej’ met plezèèr ôôndergung’n. Mà de tied’n verààndert en noet de kleinkinder het oaver zôll’n mönn’n nemm’n, bint ze op vakààntie. Ach, zô hef iedere tied zien bekoring, möj’mà rekken’n. Alles verààndert, mà de aubade is e blèèm’n. Terugge noar 1959. In lange rieg’n kwamm’n de kinder, hàànd in hàànd, lôôpend vanof de Boschkààmp, langs de karke oaver ’n Smidsbeeld noar het gemeentehuus. Mèister Kroon en mèister Brouwer voerd’n de troep’n an. Ôk vanuut Diekerhook en Splôô kwamm’n ze noar het gemeentehuus um te zing’n, vuur Konegin en Vaderland. Moandenlàànk was ter e oefend en op dartig april môs het gebuur’n. Mèister Kroon stun der vuur te zwaai’n en det lek makkelijker as det het was. De ééne helfte lett’n neet op en de ààndere helfte zung ne halven rèègel achter mekaar an. Of det noe kwam duur de dirigent of umdet ze àmoa à met de gedach’n à biej de spöllekes en de film van ’n Dikk’n en Dunn’n wadd’n, det wèè ‘k neet meer, mà vaake gung het neet geliek op. Het bint daag’n diet oe wier helder vuur de geest komt. De spöllekes, spiekers poep’n en zaklôôp’n en wat wàj’ dan bliej, àj’ ôk nog een prieske hadd’n e wunn’n. De zwart-wit films van Dik en Dun en Charlie Chaplin wadd’n favoriet. Het was nog in de tied det de tillevisie vuur völle lèu nog toekomstmuziek was. Hôôguut een paar kèèr per joar zag ie ne film vuurbiej kômm’n. De generatie van tèèng’nswoorig hooft mar op een knöpke te drukk’n en de filmpjes vleegt oaver de mobieltjes. Àj’ de kinder röstig wilt hemm’n, zet ie ze mar achter ne i-pad en ie hebt er gen kind an. Hoe’t ôk is, op 27 april köw we, in alle vriejheid, de vieftigste verjeuirdag vier’n van Koning Willem Alexander. Doar is nog altied de aubade en de nèurige lintjes zölt ôk wà wier word’n uut e reikt. ‘S middags komt ze van de kinderboerderieje Dôôndertman noar ‘t Darp um de wichter te loat’n geniet’n van spöllekes rôôndum ne feestbôôm en netuurlijk, sinds kort, ôk van de Bedriegertjes. Det àmoa met van twaalme tut vieve, muziek op ’n Beelt. Het wördt wiergezellig in Hoolt’n.
Wis en waarachtig.
De Vèèrkàànte Viefkop

Nieuwste berichten

De Vèèrkàànte Viefkop

De Vèèrkàànte Viefkop schrijft wekelijks een column op HoltensNieuws.nl. Hij neemt de politiek kritisch onder de loep, vertelt over zijn jeugdbelevenissen en laat zijn fantasie de vrije loop om (mis)toestanden aan de kaak te stellen. Soms is hij mild, dan weer scherp.

Welkom terug!

Log hieronder in op je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.