• Leven in Holten
  • Contact
  • Leven in Holten
  • Contact

Is het goold’n schot van Terschuure zien leste?

0
GEDEELD

Ôônz’n Hoolter wethoolder hef ’t joar good of e slött’n. Ôôlejoarsoamd um halfzesse gung hij met de Bort Koelewijntroféé op nekk’n, noar de ölliekrapp’n. Wethoolder ter Keurs hef merakels zien beste doane, mà hij scheut net iets te kort. Ôôlejoarsdag, Hoolt’nse kampioenschapp’n carbidscheet’n, altied gezellig. Eff’n een warm glèèske wien, met ne klad’n genèèver of àànder scharp spul der in en ie goat lekker warm wier op huus an. As ’t oe good beveuilt, verget ie neet, iets in de melkbusse te gôôi’n, zôdet ze in tweiduuz’ndtiene de buss’n ôk wier könt loat’n pleer’n. Ôôlerwets gezellig. Het weer spöl’n ôk merakels met. Wat is ter noe mèuier, um in een plaatje van ne niejjoarskaarte in dikk’n schnèè, met zô of en touw ne klàànk van ne verdwaalden hoorn, te lustern noar die onmeunige klappers van vèèr melkbuss’n op riege. Ôôndertuss’n biw we de bôch wier duur, nog lichtelijk ôônder invlood van ’n èèrst’n januari. De vuilniswaag’n rit met ne rot gàànk langs. Gen mèènse hef de bak an de weg stoa. Ie vroagt oe of, wiet het bedech, um op’n tweed’n januari vuur neeng uur, het ofval op te haal’n. Arg drôk maak ik miej der neet umme, doar bint argere dinge. Hoe zôlt Hoolt’n dit joar vergoan. Hôôl e wiej zes roadsleed’n of möw we der wier eene inlèèvern. Hôôle wiej ne Hoolter wethoolder of wördt het wekkelijkse preuitje, van den keerl, met die vetleer’n vetleer’n pette, vuur ’n viskroam, nen illegaale haageprèèke. Wat det angeet zee‘k ‘t duuster in. Zeg iele miej mà woe ‘k vuur kiez’n mörre. Ne Noordelijken rôôndweg, twei van de dreij kristelijke pertien bint ter vuur, nummer dreie, zie gelèuft àmoal in zelfm’n leem’n Heer, dut ter vaag oaver. Woerumme? De liberaal’n bint ôk verdeeld, neent is ter vuur en ’n ààndern wèèjt met alle wind’n met. Woerumme? En de rôôi’n vindt ’t neet nèurig. Het verkèèr mag van eur duur de volkswiek’n. Woerumme? De Splôô-schoole möt bliem’n. Is ter ééne pertieje diet gewoon zeg, wiej goat vuur de schoole? Is ter nog ééne pertieje diet nog ech vuur Hoolt’n dörft te goan? Nee, zie goat vuur Riess’n, zie goat vuur de stemm’n. Is Hoolt’n neet hard touw an een dorpsplatform? Een platform woet lèu in zit diet het good vuur hebt met Hoolt’n. Lèu diet doar vuur wilt goan, zôônder rekkening te hôôld’n met de Riessense belang’n. De politiek hef zich verniejd. Doar bint àmoal nieje liestrekkers, op ééne noa. De persoonlijke vetes zôll’n doar met op e löst word’n. Ik gelèuve der niks van. Hoolt’n en Riess’n bint twei verschill’nde grôôtheed’n. Hoolt’n het làànd van getdôôndert mie en Riess’n, het beloafde làànd. Wiet doar één’ wors van wil drèèj’n krig iets wat neet te proem’n veuilt. Neet vuur de Hoolter en àànsumme ôk neet vuur de Riesner. Det möt duudelijk noar vuurt’n kômm’n, ààns köj’t schudd’n, of hè ‘k ’t noe kàànt mis, ik dach ’t neet, wis en waarachtig neet. De Vèèrkàànte Viefkop.

Nieuwste berichten

De Vèèrkàànte Viefkop

De Vèèrkàànte Viefkop schrijft wekelijks een column op HoltensNieuws.nl. Hij neemt de politiek kritisch onder de loep, vertelt over zijn jeugdbelevenissen en laat zijn fantasie de vrije loop om (mis)toestanden aan de kaak te stellen. Soms is hij mild, dan weer scherp.

Welkom!

Inloggen met je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.