Hoornbloazers

0

Stroalende zunne, strak bevrèur’n grôônd. Ik griepe ’n heurn en bloaze de veerdrèèg’nde klàànk’n oaver het kôôle làànd. Het is nog te vrog um te schreeuw’n um het nieje lech. De daag’n wordt àllèène nog mà körter. Ie begriept het, de advent is begunn’n. Zundag zag ik twei Hoornbloazers boam’n op ’n Hoolterbarg an de Plagg’nweg. Vanof noe bint ze doar iedern zundag tut an drei Koning’n, van tweie tut dreie, as het weer tenminste neet tèèg’nwarkt. Zelf völ ik met de nèuze in de botter en môche ne borrel met eur metdrink’n. Of ze det alle wekke doot, dörf ik neet te zegg’n. De bèire Hoornbloazers bloast neet àllèène, mà hebt ôk nen uutgesprökk’n meining oaver winkelssluutingstied’n op zundag. Volgens eur völt het neet te riem’n met mekaa, alles bestell’n via het internet en de winkels lös op zundag. Nee, dan köj’ better ne kèèr de meuite nemm’n um te goan kiek’n, doar boam’n an de Plagg’nweg. Het is ter machtig môôi en röstig met een wieds uutzich van Dèimter tut Roalte, zelfs tut an de piep’n van Harculo. Neuist de hoornbloazers bint ôk de dôômies drôk in de weer. ’N één’n is drôk met’n bladbloazer en ’n ààndern zeej’ met ’n heurn op de tillevisie. Ôk vuur disse Hoornbloazers is de advent ne bezundere tied en zeet ze geerne de kark’n vol stroom’n. Det geet eur lukk’n op 18 december met de Hoolter Dèèrns en de Hoolter Korhaan’n in éénen dienst. Zörg dàj’ der biej bint. Ie zeet nog is ààndere gezicht’n in de karke. Doar goat netuurlijk völle makke scheuipkes in één hok, mà vol is vol.
Vuurige wekke heur’n ik ne jachtheurn klink’n oaver de mistige weid’ns. As lichtveutige dansmariekes zweev’n de drievers duur het leuige schimmige làànd. Oaverà, langs de kàànte van de weg, vôt e dökk’n tuss’n de kaalende struuk’n, stoat de jagers te wacht’n op het “Tirool” of “Petout.” Doar zölt wier ne hôôp haaz’n en fazàànt’n de karsdaag’n neet haal’n. Het is mà net wat oe bèèzig heult, Aleppo of de jach. Ôk in ôôns Kultuurhuus geet de jach lös. Alle vèèr oamde stief uutverkoch. Deijk, Stam en Reilink. De pette of vuur disse Hoornbloazers. Zie zölt ôôns wier loat’n geniet’n van het wel en wee in Hoolt’n. Zô völt ter vuur iedereene wat te belèèm’n. Sunterkloas, Prins Carnaval en àj’ alles e had hebt kump den Karskeerl en Derk met de Beer ôôns ôk nog bezeuk’n. Àmoa Hoornbloazers, diej’ in de rest van ’t joar nôôit zeet. December is in ’t làànd. De temperatuur zakt , mà het peil wordt neet minder. Geniet er van. Pakt oen kààns’n. Nemt met wàj’ met wilt nemm’n en dan hè ‘k ’t neet tèèg’n Derk met ‘n Beer. Hôôlt den Hoornbloazer in de gaat’n, kiekt op Karsoamd good of ter alle klôômpe stoat, want Derk nèimp met wàj’ slingern loat. Nog één kèèr löt diss’n hoornbloazer “de Ôôle roop” goan oaver ‘t Sallààndse plattelàànd, op noar Mirrewinter.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.