Hoe denkt de politiek erover?

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dat betekent dat alle Holtenaren van achttien jaar en ouder binnenkort worden uitgenodigd om naar de verschillende stemlokalen te komen.

Maar op welke partij moet er gestemd worden? Waar staan de partijen voor? Om de Holtense stemmer een handje te helpen vroeg HoltensNieuws aan de politieke partijen uit Rijssen-Holten hoe zij over bepaalde onderwerpen in Holten denken. Deze week: De eventuele zondagopenstelling van winkels in Holten.

ChristenUnie:. De ChristenUnie is tegen openstelling van winkels op zondag. De kleine winkelier heeft gelijke omzet verdeeld over 7 dagen, terwijl de kosten wel fors toenemen. Tijd voor elkaar, tijd voor natuur en tijd voor bezinning, de zondag als rustpunt in deze gehaaste samenleving is zo gek nog niet.

CDA: Het CDA hecht veel waarde aan de zondag als dag van rust, bezinning en ontmoeting, en is daarom tegenstander van verruiming van de openstelling van winkels in onze gemeente. Door openstelling op zondag toe te laten kan de kleine zelfstandige winkelier zich niet permitteren om gesloten te blijven. Hierdoor wordt hij onbedoeld gedwongen om zijn winkel op zondag open te doen. In vele steden staat dit al ter discussie. De mogelijkheid tot zondagopenstelling is overigens gekoppeld aan recreatieve centra. De winkels die gebonden zijn aan de recreatieve sector, zoals campingwinkels, kunnen open blijven omdat deze een specifieke functie hebben binnen onze gemeente. Dit is jaren geleden al mogelijk gemaakt.

Gemeentebelang: Gemeentebelang is niet tegen een zondagopenstelling van winkels. Indien er vanuit de ondernemers behoefte is voor een zondagopenstelling zullen wij deze niet blokkeren. We kunnen ons voorstellen dat een gemeente met een toeristisch profiel behoefte heeft aan een openstelling van winkels gedurende het gehele weekend. Nogmaals, het is aan de ondernemers om de behoefte aan te geven. Wij hopen wel dat de verschillende ondernemers binnen de Holtense Handelsvereniging hierover eensluidend denken. >

PvdA:. De PvdA Rijsen-Holten is geen principieel tegenstander van de zondagopenstelling. Wij zijn van mening dat winkeliers zelf mogen bepalen of zij op zondag open willen zijn. Zij weten het best of bij (potentiële) klanten daartoe een behoefte bestaat; de winkelier mag de mogelijkheid hebben om op zondag enige uren open te zijn. Als blijkt dat hij zich vergist heeft sluit hij vanzelf de winkel wel, daar is hij uiteindelijk ondernemer voor. Gezien de evaluatie van de winkeltijdenwet / zondagopenstelling, tweederde van de consumenten vinden de huidige openingstijden voldoende en verkiest samen met drie kwart van de winkeliers de eigen zondagrust boven openstelling, heeft dit item voor ons geen prioriteit.

SGP: Zondagopenstelling van winkels is een veel besproken onderwerp. Of je nu voor- of tegenstander bent, het is een feit dat veel winkeliers of zelf er aan kapot zijn gegaan of hun winkel. Voor kleine middenstanders is het geen doen, om 7 dagen in de week open te zijn. De grote landelijk opererende ketens maken het onmogelijk voor de zelfstandige ondernemer. Een zeer slechte zaak. Daar komt bij dat de SGP geen voorstander is van een 24-uurs economie. De boog kan niet altijd gespannen staan. Laat er een rustmoment in deze jachtige tijd blijven. De SGP geeft er de voorkeur aan dat dat de zondag is. De Bijbel geeft aan dat wij juist op deze dag als kerkelijke gemeente bezig mogen zijn met zaken die van een veel groter belang zijn dan al de materiële zaken. De SGP is om deze redenen tegen de openstelling van winkels op zondag.

VVD: De VVD vindt dat de winkels in Holten ook op zondag open kunnen als hierom wordt gevraagd door de winkeliers zelf. Elke winkelier heeft het recht om 12 zondagen per jaar de winkel te openen. Niemand is verplicht zijn winkel te openen op zondag. Wij hebben begrip voor de kleine zelfstandige zonder personeel die zich genoodzaakt voelt mee te moeten met de grootwinkelbedrijven.

 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.