Gemeentestart met pilot

HOLTEN – Vanaf oktober 2013 werkt de gemeente als proef volgens het regisseursmodel. (één gezin, één plan, één regisseur)

Dit model gaat uit van een regisseur die de klantregie voert en van daaruit verantwoordelijk is voor het samenstellen van het ondersteuningsarrangement (samen met het gezin en/of de inwoner) en het toezicht houdt op de uitvoering daarvan. Met deze werkwijze heeft de inwoner één toegang tot ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, welzijn en zorg.

Tot dusver moest een inwoner die ondersteuningsvragen op verschillende leefgebieden had (bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, schulden, opvoeding en huishoudelijke hulp) langs twee of meer loketten. Dat hoeft nu niet meer. Door de invoering van het regisseursmodel is één loket voor het sociale domein gecreëerd. Het bijzondere aan deze aanpak is dat de inwoner (met een meervoudige ondersteuningsvraag) te maken krijgt met één aanspreekpunt. Thuis aan de keukentafel of op een andere rustige plek wordt de ondersteuningsvraag besproken en bekijken de regisseur en de inwoner samen welke oplossingen mogelijk zijn. Rijssen-Holten verwacht dat dit bijdraagt aan duidelijkheid en effectiviteit voor haar inwoners.

Ondersteuning moet anders

Wethouder Jan Ligtenberg legt uit waarom het noodzakelijk is dat we de (toegang tot) ondersteuning van (kwetsbare) inwoners totaal anders gaan aanpakken: “In de praktijk blijkt dat het ondersteuningsaanbod nu lang niet altijd aansluit bij de werkelijke vraag en behoefte van onze inwoners. We werken met ingewikkelde regels. Medewerkers hadden tot nu geen tijd en ruimte om aandacht te besteden aan de bredere ondersteuningsvraag. Inwoners krijgen daardoor niet altijd wat ze écht nodig hebben als ze om ondersteuning vragen. Ook komt het voor dat er meerdere hulpverleners naast elkaar in een gezin of huishouden actief zijn. Krachten worden niet gebundeld. Daarnaast weet iedereen dat de kosten in het sociale domein stijgen en de budgetten slinken. Gemeenten krijgen vanuit het Rijk extra taken bij die ze met veel minder geld moeten uitvoeren. Het roer moet dus om. We zullen moeten besparen op de kosten, waarbij we de ondersteuning ook efficiënter en effectiever maken. Door de inzet van regisseurs denken we dat te realiseren.”

Meervoudige ondersteuningsvragen (ondersteuningsvraag die verschillende leefgebieden behelst) worden door de regisseurs onderzocht vanuit de vraag wat mensen, met behulp van hun netwerk nog wél kunnen of kunnen leren. Daardoor kan de gemeente betere, meer voor de hand liggende oplossingen bedenken. En wordt er voor die oplossingen veel meer gezocht naar de mogelijkheden van de inwoner zelf of van diens directe omgeving. In het eigen sociale netwerk of de wijk is vaak ook al veel samen op te lossen. Pas als het echt nodig is, kijkt de gemeente naar professionele ondersteuning. Oplossingen zijn zoveel mogelijk van algemene aard, waar nodig wordt opgeschaald naar specialistische kennis. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat de professionele zorg en ondersteuning bij die mensen terecht komt die het ook echt nodig hebben.

Uitvoerders van de pilot

De pilot is een initiatief van de gemeente Rijssen-Holten, die dit samen met een drietal andere organisaties heeft opgezet voor de inwoners van Rijssen-Holten. Humanitas onder Dak, MEE IJsseloevers en Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn samen met de gemeente Rijssen-Holten uitvoerder van de pilot. De genoemde organisaties leveren regisseurs voor de pilot. De pilot is op 1 oktober 2013 gestart en heeft een looptijd van 6 maanden (tot en met maart 2014). Daarna volgt een evaluatie. Het werken met regisseurs is daarmee voor de gemeente Rijssen-Holten een eerste stap om de nieuwe taken die vanuit het Rijk overgeheveld worden naar de gemeenten (namelijk de jeugdzorg, de AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging en de Participatiewet) goed uit te kunnen voeren.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer