De Lôtse

0

Zô of en touw is het moeilijk um op gàànk te kômm’n. Of det noe lig an ’t weer of an het nieje joar, ik wèèt het neet. Ne kèèr um ’t huus hen gängeln wil nog wal is help’n. Alles is ààns vandaage. Ja, de kleine deerne legèèrt vuur de èèrste kèèr biej ôôns. Het is nog proefdrèèi’n, mà het zal wal uutlôôp’n op een vas kontrakt. Zie löt de bölle good hang’n. Opoe is à drei kèèr noar boam’n e leup’n. Gelukkig, ne lôtse in de môônd dut wôôndern. Buut’n is ter nog gen spoor te vind’n van de kômmende winter. Wat zeg ik, de sneeuwklokjes en de krokuss’n stekt de kop al op. Straks heiw we het vuurjoar al e had en völt de winter in. Veerder is het oaverà nog röstig, mà volgende wekke begint het gezwets in de tweede kamer wier, de voetballe geet wier roll’n en de visboer is ter wier van vakàànsie. De Smitsbeelt is hèèmoal op e knapt en wördt an alle kàànt’n bejubeld. Zelf hôôl ik ter meuite met, det er nog altied, of noe à wier van de grôôte blukke lös ligt. Vandaage of männ’n struukelt ter ééne en dan hij heij’t schoap an ’t driet’n. Netuurlijk is het ne verbettering, mà nog altied kump ter te völle verkèèr oaver ’n Beelt. Vuural vuur de euldern is het iedere kèèr schrikk’n as ter nen auto vlak achter oe hen schöt. Zie ried oe bekàànt de vôôl’n uut de bokse. Hoppelijk wördt het op ’n duur nog wat better. Vaste wà, want binn’nkort stoat ze wier op de markt, ôônze politici. Wiej meugt ze neet te hard anpakk’n, want het schient daj’ der mà moeilijk volk vuur könt vind’n. Toch hop ik det ze eur gezichte loat zeen in de Hoolter kràànte, zôôdet de Hoolter wèèt, op wie of ze möt stemm’n. Det is het minste wat ze könt doon. Zô gangswieze bekrup miej het geveul det het in Riess’n één grôôt rösthuus is. De SGP-ers hebt Hoolt’n de leste vèèr joar verààndert. Doar is hèèl wat op de schuppe goane. Meer as in de dartig joar der vuur. Loat ze noe mar is loat’n heur’n wat ze vuur de kommende vèèr joar àmoal vuur ôôns in ‘t vat hebt zitt’n, zôô daw we der een klein betje oaver met könt stemm’n. Of doot ze net as wiej met de klèine dèèrne, àmoa ne lôtse in de môônd en stille weer. Vuur èèm’n is det misschien wà môôi, mà het is zaak daw we àmoal op tied wier wakker bint. Alle politieke pertiën wèèns ik wiesheid en völle stemm’n touw. Loat oe heur’n en loat oe gen ne lôtse in de môônd drukk’n. Zörgt er vuur daj’ de lôtse biej de hàànd hebt, zo gauw aj’ vernemt det er onzin uut e kroamt wördt. Ie könt er van op an wiej goat hen stemm’n. Wis en waarachtig, de kleine deerne löt zich wier heur’n.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer