voor Holten, door Holten

Bedrijventerrein Keizersweg-Zuid

2

HOLTEN – De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 juni 2012 het volgende gewijzigd vastgesteld: bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Keizersweg-Zuid’

Dit plan maakt planologisch een bedrijventerrein van circa 3,5 hectare, een groenstrook en fietsverbinding mogelijk, ten zuiden van de Keizerweg in Holten. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht. Deze zijn vermeld in de Zienswijzennota bij het raadsbesluit.

Klik hier voor meer informatie

  • The Doctor

    Als het fietspad nu een verlengde zou worden van het Langepad en dus een voorrangsfietspad wordt dan kan meteen de snelheid uit de Aaltingsweggehaald worden.

  • The Doctor

    Als het fietspad nu een verlengde zou worden van het Langepad en dus een voorrangsfietspad wordt dan kan meteen de snelheid uit de Aaltingsweggehaald worden.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link