Afschaffing huishoudinkomenstoets

0

HOLTEN – College besluit de huishoudinkomenstoets per 1 juli 2012 niet uit te voeren

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul de Krom, roept gemeenten op te anticiperen op het wetsvoorstel Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. Ook de lokale cliëntenraad WWB/WIJ/WsW vroeg Rijssen-Holten over dit onderwerp helderheid te geven aan haar inwoners. Gevolgen huishoudinkomenstoets
De huishoudinkomenstoets maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van een strengere bijstandswet. De aangescherpte wet hield in dat er per gezin nog maar één uitkering mogelijk was. Bij het vaststellen van het recht op bijstand moest ook worden gekeken naar het inkomen en vermogen van meerderjarige inwonende kinderen of ouders. Door deze maatregel zouden naar schatting 60 tot 80 inwoners uit Rijssen-Holten hun uitkering verliezen of wijzigen.

Gevolgen stopzetten huishoudinkomenstoets
Vooruitlopend op de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets beoordeelt Rijssen-Holten de bijstandsaanvragen van gezinnen vanaf nu zoals zij dit eerder ook deed (dus zoals werd beoordeeld voor 1 januari 2012). Dit betekent dat het begrip ‘gezin’ dus alleen nog maar geldt voor ‘gehuwden’.

Gezinnen
Zo hoeven meerderjarige kinderen en ouders die bij elkaar wonen niet meer samen één uitkering aan te vragen. Daardoor zijn ze niet langer financieel gebonden aan elkaar. Inwonende gezinsleden kunnen weer zelfstandig aanspraak maken op bijstand.

Wel blijft het inkomen van meerderjarige gezinsleden van invloed op de hoogte van de uitkering. De reden daarvoor is dat er kosten (bijvoorbeeld energiekosten of huur) gedeeld kunnen worden. Dit geldt overigens ook voor andere huisgenoten die op hetzelfde adres wonen. Voor uitkeringsgerechtigden van wie de bijstand met ingang van 1 juli 2012 dreigde te worden aangepast of te worden beëindigd, betekent de afschaffing van de huishoudinkomenstoets, dat hun uitkering ongewijzigd wordt voortgezet. Zij hebben hierover inmiddels een nieuwsbrief van de gemeente ontvangen.

Datum aanvraag uitkering
Voor mensen die voor 1 januari 2012 al een uitkering hadden, blijft de uitkering ongewijzigd. Voor mensen die na dit moment een uitkering hebben aangevraagd, geldt de oude regeling, dus zonder huishoudinkomenstoets. Zij hoeven niet in actie te komen.

Oproep aan de aanvragers tussen 1 januari 2012 en nu
Degenen die na 1 januari 2012 een uitkering hebben aangevraagd en op grond van de huishoudinkomenstoets geen uitkering kregen, kunnen opnieuw een aanvraag doen. De gemeente roept deze mensen dan ook op zich te melden bij het loket Werk en Bijstand in de centrale hal van het gemeentehuis of telefonisch via (0548) 854 838. Als blijkt dat aan de voorwaarden voor een uitkering wordt voldaan, bestaat er alsnog met terugwerkende kracht recht op een uitkering.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer