7 lintjes in Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN -De volgende inwoners van Rijssen-Holten ontvangen een Koninklijke Onderscheiding.

De heer G. (Gradus) Bakker ( 64 jaar) te Rijssen
Al vanaf 1979 zet de heer Bakker zich in voor het maatschappelijk leven in Rijssen, met name op kerkelijk gebied. In dat jaar werd hij vrijwilliger en bestuurslid van de Jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente Rijssen, een taak die hij vervulde tot 2004. Als jeugdleider had hij hier de leiding bij de wekelijkse verenigingsavonden, waarvoor hij steeds een inleiding en een activiteit verzorgde.

In 1980 werd de heer Bakker lid van de Zendingscommissie Zending Gereformeerde Gemeenten. Als penningmeester van deze commissie, een functie die hij nog altijd bekleed, beheert hij de opbrengsten van allerlei inzamelingsacties, collectes en giften. Ook organiseert hij kerkdiensten, zangavonden en andere activiteiten. Daarnaast voert hij de abonnementenadministratie en coördineert hij de distributie en bezorging van het landelijk informatiebulletin.
Sinds 1989 is de heer Bakker hulpkoster van de Noorderkerk van de Gereformeerde Gemeente Rijssen.

Vanaf 2005 is de heer Bakker vrijwilliger bij het Rode Kruis in Rijssen. De eerste jaren was hij vooral actief al vrijwilliger bij evenementen en sportverenigingen. Vanaf 2010 is hij chauffeur van de rolstoelbus gedurende een aantal uren per week. Van wat recentere datum zijn de volgende activiteiten van de heer Bakker. In 2012 werd hij vrijwilliger bij zorgcentrum Maranatha Rijssen, waar hij als klusjesman allerlei hand- en spandiensten verricht. Tenslotte is de heer Bakker in 2013 oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van Kringloopwinkel De Mors in Rijssen. De opbrengst van deze kringloopwinkel is bestemd voor zending en evangelisatie.

Voor zijn langdurige, trouwe inzet voor de samenleving wordt de heer Bakker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W. (Wim) Bouwhuis (76 jaar) te Holten
Al sinds 1978 is de heer Bouwhuis voorzitter van IJsclub de Noordpool in Holten. In die hoedanigheid onderhoudt hij de contacten met de KNSB, de gemeente en andere instanties, maar ook voor andere werkzaamheden draait hij zijn hand niet om. Hij verzorgt de ledenadministratie, draait kantinediensten, regelt het schoolschaatsen en skeelerwedstrijden voor de basisschoolleerlingen.

Ook andere verenigingen en instanties mochten rekenen op de inzet van de heer Bouwhuis. Zo was hij tussen 1983 en 2002 bestuurslid resp. lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Holten-Markelo. In de periode 2001-2003 was hij medeoprichter en bestuurslid van de Supportersvereniging Mark Tuitert en van 1978 tot 1988 was hij oprichter en voorzitter van de Supportersclub August Muller. Last but not least was de heer Bouwhuis ruim tien jaar lang, tot 2014, voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Dondertman, en maakte hij daar ook deel uit van de Bouwcommissie die verantwoordelijk was voor de bouw van een centraal voorzieningengebouw op de Kinderboerderij. Voor al zijn maatschappelijke inzet wordt de heer Bouwhuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.J. (Adri) Bouwhuis-Stevens (72 jaar) te Holten
Mevrouw Bouwhuis zet zich al jarenlang in als vrijwilligster bij diverse instanties in de buurtschap Okkenbroek en omgeving. In de jaren tussen 1972 en 1984 was zij als diaken en jeugdouderling actief betrokken bij de Hervormde Gemeente Okkenbroek. Al eerder gaf zij hier ook les aan de zondagsschool, hetgeen ze 25 jaar heeft gedaan. Dat het lesgeven goed beviel blijkt ook wel uit het feit dat zij sinds 1998 als vrijwilliger actief is voor de dorpsschool in Okkenbroek, waarvoor ze handenarbeidlessen verzorgt.

De vrijwilligerstaak die haar grote liefde heeft is het werk als vrijwilliger van de Stichting Thuis Sterven Zuid-West Overijssel, waarvoor ze al sinds 1989 actief is. Deze moeilijke taak verricht ze moet veel compassie, waarbij het haar taak is te verzorgen en een luisterend oor te bieden. Hiermee verlicht ze ook het werk van de mantelzorgers. Ook op tijden dat andere vrijwilligers graag bij hun eigen familie zijn, zoals met Kerst en Oud en Nieuw, is mevrouw Bouwhuis altijd bereid te waken.
Daarnaast is mevrouw Bouwhuis ook in haar eigen buurt een bezige bij: waar haar hulp nodig is, springt ze bij, of dat nu oppas voor buurkinderen is, het organiseren van kerst- of toneelavonden, noem maar op, men doet niet tevergeefs een beroep op haar.

Voor haar trouwe, hartelijke inzet voor mens en maatschappij wordt mevrouw Bouwhuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Henk) Oonk (72 jaar) te Holten
De heer Oonk zet zich al jarenlang in op diverse gebieden van de Holtense samenleving. Op kerkelijk gebied begon hij in 1984 als ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Holten, een functie die hij bekleedde tot 1992. In de jaren 2005-2012 vervulde hij hier de functie van diaken.

Vanaf 2002 is hij actief betrokken bij ViaVie Welzijn, als bestuurslid/penningmeester maar ook als vrijwilliger bij het invullen van belastingformulieren voor ouderen. Van 2006 tot 2011 was de heer Oonk lid van de ledenraad van de Rabobank in Holten. In 2009 begon hij als vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie Rijssen-Holten, waar hij cliënten ondersteunt bij het regelen van hun financiën.

Vanaf 2011 is de heer Oonk als vrijwilliger ook actief betrokken bij de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten, waar hij als gasteer fungeert. Ook de Oudheidkamer Holten mag zich verheugen in de inzet van de heer Oonk, hij houdt rondleidingen en lid is van de fotowerkgroep. In 2013 kwamen er nog twee nieuwe vrijwilligersfuncties bij. Hij werd penningmeester van de Stichting tot Exploitatie en Beheer Troephuis Holten, een stichting die zorgdraagt voor de exploitatie en het beheer van de scoutingblokhut.

In datzelfde jaar werd de heer Oonk ook actief voor de Holtense Muziekvereniging HMV. Hij maakt er de dienstroosters voor de kringloopwinkel van de HMV en verzorgt de boekhouding, sinds 2015 formeel als boekhouder.

Tenslotte trad de heer Oonk in 2014 toe tot het bestuur van De Zonnebloem afdeling Holten, waar hij het penningmeesterschap vervult.

Ook de heer Oonk wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn vele verdiensten voor de samenleving.

De heer J.E. (Johan) Stam (69 jaar) te Holten
De heer Stam is al sinds 1966 actief betrokken bij voetbalvereniging ZVV Blauw Wit ’66 in Holten. Men kan hem rustig mr. Blauw Wit noemen, omdat hij binnen het bestuur zo ongeveer alle functies heeft bekleed van gewoon bestuurslid tot tweede penningmeester en tot tweede secretaris, kortom een allround bestuurder. Ook was hij voorzitter van de jeugdcommissie, jeugdelftalleider en momenteel nog altijd voorzitter van de onderhoudscommissie en terreinbeheerder. Naast dit alles was de heer Stam in de periode 1999-2009 penningmeester van het Holtens Mannenkoor, waar hij ook lid was van de muziekcommissie en beheerder van de muziekstukken.

Voor al deze verdiensten wordt de heer Stam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G. (Gerrie) Willems-ter Maat ( 80 jaar) te Rijssen
Mevrouw Willems, die in de periode 2002 tot 2007 beheerder was van de Westerkerk in Rijssen, is al heel lang actief als vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Eltheto in Rijssen. Zij startte daar in 1989 en heeft zich sindsdien vele uren per week ingezet voor de bewoners van dit woonzorgcentrum met welzijnsactiviteiten voorzover die niet worden bestreken door het overkoepelend orgaan Carint Reggeland. Daarnaast organiseert zij maandelijks een maaltijd voor 32 cliënten, doet daarvoor de inkoop en recruteert de nodige vrijwilligers. Ook organiseert ze de jaarlijkse bazaar om de benodigde financiële middelen voor de Stichting binnen te halen.

In deze periode wist ze ook nog tijd te vinden om van 1991 tot 1995 het bestuurslidmaatschap van de Rijssense Pluimvee- Konijnen- en Sierduivenfokkersvereniging De Eendracht te vervullen. Ze zorgde voor een goede gang van zaken binnen de vereniging en was nauw betrokken bij de organisatie van tentoonstellingen.

Ook mevrouw Willems wordt voor haar jarenlange, trouwe inzet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.T. (Ria) Heuvelmans-Koetsier (72 jaar) te Holten
Mevrouw Heuvelmans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele verdiensten voor sportief Holten. In verband met haar vakantie ontvangt zij de versierselen op een ander moment. Burgemeester Hofland heeft haar op dinsdag 26 april ’s ochtends geïnformeerd dat ze koninklijk is onderscheiden.

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer