Zilverzandtrace niet opgeschort

0

HOLTEN – De Raad van State gaat niet in op de eis van inwoners uit Holten om het plan voor de aanleg van het Zilverzandtracé voorlopig buiten werking te stellen.

De RvS schorst het bestemmingsplan niet, omdat de werkzaamheden pas medio 2010 beginnen, zo maakte ze gisteren bekend. Op dat moment heeft de Raad van State de bodemprocedure tegen het plan behandeld.

Bij de Raad van State was een voorziening gevraagd door belanghebbenden die beroep hebben aangetekend tegen hogere grenswaarden voor geluid  aan de Drostenstraat en tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan Zilverzandtrace.

Het vragen van een voorziening komt erop neer dat geëist wordt dat niet begonnen mag worden met de werkzaamheden voordat de nog lopende beroepsprocedures zijn afgerond. In dit geval heeft dit vandaag 19 juni geleid tot 2 uitspraken die beide negatief uitpakken voor de eisende partijen. Bij het treffen van een voorziening gaat het om de vraag of er sprake is van spoedeisendheid.

De gemeente betoogt in haar verweer dat er geen sprake is van spoedeisendheid, omdat volgens de gemeente niet voor medio 2010 met de uitvoering begonnen kan worden. Met die argumentatie van de gemeente moet nu wel opgemerkt worden, dat als de gemeente als betrouwbare partij gezien wil worden, met deze argumentatie in zekere zin wel de verplichting is ontstaan om ook daadwerkelijk niet voor medio 2010 te beginnen met de uitvoering. 

Maar gelet op die argumentatie van de gemeente is de afwijzende uitspraak van de Raad van State wel te billijken. Met deze uitspraak wordt echter nog niets gezegd over de inhoudelijkheid van proces of bestemmingsplan. Dat is iets wat in de behandeling van de nog lopende beroepsprocedures beoordeeld zal moet worden door de Raad Van State.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.