Wonen in het buitengebied is genieten van de lusten, en ook de lasten

HOLTEN – Wonen in het buitengebied, wie wil dat nu niet! Ruimte en rust maken het voor velen aantrekkelijk om in het buitengebied te gaan wonen. De landbouw is nog steeds een belangrijke peiler op het platteland en bood in het verleden voldoende werkgelegenheid. Echter door verregaande mechanisering, automatisering en schaalvergroting kan de landbouw met minder arbeidskrachten toe.

De teruglopende werkgelegenheid zal door andere sectoren opgevangen moeten worden, wil het leuk en levensvatbaar blijven in de dorpen en kernen in de agrarische gebieden. Die mening is de VVD Rijssen-Holten toegedaan. De Liberalen vinden dat de gemeente ruimhartig met nieuwe werkgelegenheid, bv in voormalige agrarische gebouwen en woonhuizen, moet omgaan. En dat ook in een klein dorp huizen bijgebouwd mogen worden. Lijsttrekker Noordam: “Het biedt diverse voordelen: De beroepsbevolking blijft op peil, er wordt geld verdiend en de plaatselijke middenstand hoeft minder snel haar deuren te sluiten. En natuurlijk moet het een beetje passen bij het dorp of kleine kern. Dus geen weilandwinkels en/of vinexwijken!

En, in een klein dorp met wat echte reuring is het leuk wonen. Al dan niet met een Kulturhus bijvoorbeeld. De VVD Rijssen-Holten wil alle burgerwoningen in het buitengebied die een mogelijke belemmering kunnen vormen voor de uitvoering of nodige uitbreiding van agrarische bedrijven, desgewenst bestemmen tot “plattelandswoning”. Wie in het buitengebied wil wonen, geniet niet alleen van de lusten, maar accepteert ook de lasten zo vindt de VVD.

Algemene informatie:

De Wet plattelandswoningen, die sinds 1 januari 2013 geldt, maakt het mogelijk voormalige boerderijen (“bedrijfswoningen”) de bestemming “plattelandswoning” te geven. Vroeger kon een bedrijfswoning hooguit de bestemming “wonen” krijgen, met alle gevolgen van dien. Een dergelijke boerderijwoning een woonbestemming geven lukte heel vaak niet omdat de bedrijven in de omgeving hiertegen bezwaar maakten en daar dus een stokje voor staken. Immers de burgerbuurman met zijn betere bescherming, kan voor de agrariër weer een probleem voor de bedrijfsvoering of uitbreiding van zijn bedrijf worden. Gevolg, leegstaande ex boerderijen en verpaupering van het platteland. In Brabant een reeds veel voorkomend verschijnsel. De regering heeft dit middels wetgeving opgelost en de gemeenten de mogelijkheid gegeven om woningen op het platteland te bestemmen tot ‘plattelandswoning’. De agrarische bestemming komt bij zo’n ‘plattelandswoning’ te vervallen. De koper gaat akkoord met de milieuhinder van bedrijven in de omgeving.  Hopelijk draagt deze nieuwe wet ook bij aan de leefbaarheid van het platteland.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer