Wegwerkzaamheden en overlast in Holten

0

HOLTEN – Het realiseren van een nieuw hart van Holten betekent onder meer de aanleg en verbetering van verschillende wegen in en rond Holten. Zoals u zeker heeft gemerkt is er een begin gemaakt met verschillende  wegwerkzaamheden in Holten. Dit betekent dat een aantal locaties niet altijd goed bereikbaar is. Welke  locaties dat zijn kan wisselen. Hieronder geven wij u een overzicht van de werkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd . 

Uiteindelijk een goede bereikbaarheid van Holten

Om Holten goed bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te maken voor inwoners, gevestigde bedrijven en bezoekers wordt de Dorpsstraat verkeersluw. Om het doel van goed bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te bereiken, zijn er maatregelen nodig die eerst overlast kunnen veroorzaken. Daarbij wordt zoveel mogelijk bekeken op welke locaties gelijktijdig gewerkt kan worden en waar dat absoluut niet mogelijk is. Aanwonenden hebben in de meeste gevallen een brief in de bus gehad met daarin een uitleg van de werkzaamheden. Helaas is er tijdens de werkzaamheden sprake van overlast, maar dat proberen wij samen met de aannemers tot een minimum te beperken. Meestal is er een vervangende route beschikbaar. Eerlijkheidshalve moeten we daar aan toevoegen dat sommige panden een beperkte tijd niet meer per auto bereikbaar zijn. Wij vragen voor deze tijdelijke overlast begrip.

Inloopuur voor al uw vragen over de wegwerkzaamheden

Met ingang van 4 april 2012 is er iedere woensdag van 16 tot 17 uur in Tastoe in het Kulturhus een inloopspreekuur. Heeft u vragen over de werkzaamheden, komt u dan gerust langs. U bent er van harte welkom.

Overzicht werkzaamheden tot de zomer

 • Kruispunt Markeloseweg/Rijssensestraat. Duurt  tot 15 april 2012.
  • De provincie maakt hier een rotonde. Tijdens de werkzaamheden is verkeer mogelijk, maar er kan wel hinder ontstaan. De rotonde is voor alle verkeer afgesloten van 2 tot en met 6 april 2012.
 • Wansinktrace:
  • Aansluiting op de Oranjestraat.  Duurt van 5 maart tot 1 april 2012. Aanbrengen voorrangsbocht voor Wansinktracé.  Tijdens het werk afgesloten voor verkeer.
  • Industriestraat tussen Kerkhofsweg en nieuwe rotonde.  Duurt  tot 1 april 2012. Aanbrengen nieuwe aansluiting op rotonde.
  • Industriestraat/Wansinkstraat tussen Kerkhofsweg en aansluiting op de Oranjestraat  Start op 1 april en duurt tot 1 juli 2012. Aanleg van een deels nieuwe weg, deels vernieuwen van de huidige weg.
  • Waagweg/Stationsstraat. Duurt tot 1 juli 2012. Reconstructie van de straat en de trottoirs, waarbij onder meer klinkers worden vervangen door asfalt.
  • Tuinstraat. Start op 1 april en duurt tot 1 juli 2012. Vernieuwen parkeerterreinen.
  • Kolweg/Oranjestraat: verwijderen oversteek, aanleg plateau. Van 25 juni tot 1 juli afgesloten.
  • Kolweg/Rijssenseweg: start 25 juni en duurt tot 1 juli 2012. Afsluiten van de Kolweg op de provinciale weg.

Eerst leidingen en kabels

Voor alle werken geldt dat eerst nutsbedrijven aan de slag gaan om leidingen en kabels die in de grond liggen te controleren. Afhankelijk van de omstandigheden kan het werk langer of korter duren.

Na de zomer 2012

 • Larenseweg/Oranjestraat: aanleg rotonde
 • Tunnel Oad/Dorpsstraat: aanbrengen geluidsisolatie  door ProRail, aanpassen weg
 • Tunnel Aaltinksweg: aanbrengen geluidsisolatie door ProRail
 • Dorpsstraat verkeersluw maken  tussen Stationsstraat en Kolweg

De werkzaamheden die na de zomer gepland staan zijn nu nog  volop in voorbereiding. Vervolgens moeten de normale procedures worden doorlopen. U leest er de komende maanden meer over.

Aanvullend op de werkzaamheden aan de wegen zijn ook andere ontwikkelingen van belang. Denkt u daarbij aan het winkelgebied op de hoek van de Stationsstraat/Dorpsstraat/Kalfstermansweide en de herontwikkeling van de parkeerplaats Kalfstermansweide. Deze ontwikkelingen zijn in volle  gang. Zodra er meer nieuws te melden is informeren wij u graag.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.