VVD tegen tariefswijzigingen afvalbrengpunten

2

HOLTEN – De VVD Rijssen-Holten is faliekant tegen het voorstel omtrent de wijziging tarieven voor de afvalbrengpunten. Hoewel de VVD het standpunt van "de vervuiler betaald" in essentie steunt, gelden er voor een gemeente meer zaken dan het puur kostendekkend krijgen van de afvalverwerking. De VVD ziet de verwerking van afval van de inwoners van Rijssen-Holten als kerntaak van de gemeente, dit om te voorkomen dat er weer illegaal afval gestort wordt in de natuur of de wel bekende “brandtonne” gaat gebruiken.De betaalde inzameling van groenafval is voor de VVD Rijssen-Holten een zeer kritisch punt.

De VVD heeft de zorg dat groenafval gerelateerd aan gemeentegroen, niet meer in de vorm van goed noaberschap wordt mee genomen, maar wordt teruggebracht naar waar het vandaan kwam. Openbare wegen en goten zullen niet meer worden schoongemaakt en gecombineerd met bezuinigingen op de bezemwagen zal de veiligheid voor de kwetsbaarste verkeersdeelnemers afnemen.

Bij maximaal gebruik van de huidige “vrije” kuub per maand, is er in het nieuwe systeem een minimale verhoging van € 40,00 aan de poort van de afvalbrengpunten. De VVD Rijssen-Holten is zeer bezorgd over discussies en agressie aan de poort over de beoordeling van de volumes. Het toepassen van een weegbrug als mogelijke oplossing ziet de VVD als extra lastenverzwaring ten opzichte van een systeem dat de afgelopen jaren goed gefunctioneerd heeft.

Een belangrijk negatief langere termijn effect voorziet de VVD Rijssen-Holten ook in illegale stortingen van met name groenafval. De VVD is van mening dat dit leidt tot rondpompen van gemeenschapsgelden door extra schoonmaakacties en meer activiteiten van de BOA’s waarbij de grip op de kosten onduidelijk is.
De VVD Rijssen-Holten meent dat de verlaging van het aantal vrij te storten kuub afval van 12 naar ongeveer 4, gecombineerd met het betaalbaar stellen van groenafval zal leiden tot extra kosten op het gebied van agressie op de werf, veiligheid op de openbare weg, handhaving op illegaal storten en (laten) opruimen van illegale stortingen door gespecialiseerde bedrijven. Het huidige systeem zal plaatsmaken voor een systeem waarbij kosten meer verborgen worden, maar uiteindelijk altijd bij de burger terecht komen in de vorm van lastenverzwaring. Het is dus maar de vraag of de verlaging op de gezamenlijke afvalstoffenheffing van € 8,00 of € 14,00 daarmee zijn doel nog wel bereikt

2 Reacties
  1. mash zegt

    Hmm, in december nog goed opruimen dus. Even het quotum van dit jaar opmaken. Het was ook te mooi om waar te zijn dat je zomaar geld terug zou krijgen.

  2. mash zegt

    Hmm, in december nog goed opruimen dus. Even het quotum van dit jaar opmaken. Het was ook te mooi om waar te zijn dat je zomaar geld terug zou krijgen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.