Verkeer en Vervoer, en hoe verder in Holten!

4

HOLTEN – In december 2008 is de Burger Initiatiefgroep Noordelijke Rondweg spontaan een actie gestart. Hierbij is de Holtense bevolking gevraagd haar mening te geven over de verkeersproblematiek in het Centrum van Holten.

Na een zeer succesvolle enquête onder alle stemgerechtigde inwoners van Holten verklaarde zich bijna 80% voor de aanleg van een Noordelijke Rondweg als oplossing voor een zich al eindeloos lang voortslepend probleem.

De verwachtingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart waren dan ook hoog gespannen. Zouden de Holtense kiezers in staat zijn om een onzalig en kostbaar plan (aanleg van een wijkontsluitingsweg als doorgaande route, aanpassing van de Stationsomgeving en het realiseren van een Verlengde Waagweg met aansluiting op de Dorpstraat) in meer reëlere banen te leiden?

Nadat de verkiezingsuitslag van de Gemeente Rijssen-Holten bekend werd bleek dat de behoefte aan duidelijkheid, ten aanzien van de wens om een Noordelijke Rondweg slechts gedeeltelijk in de verkiezingsuitslag tot uitdrukking kwam. Na de College vorming en het daaraan gekoppelde Collegeprogramma 2010-1014 blijkt dat de Holtense stem vooralsnog een roepende in de woestijn is.

Uit het programmapunt Verkeer en Vervoer blijkt dat het raadsbesluit van 2 juli 2009 gehandhaafd blijft en dat er verder vanuit het nu zittende College de eerste jaren geen nieuwe ideeën te verwachten zijn t.a.v. De Holtense Verkeersproblematiek.

Wij, de Burgerinitiatiefgroep Noordelijke Rondweg zullen de ontwikkelingen blijven volgen en ons, waar nodig, inspannen om bij nieuwe ontwikkelingen de Holtense stem te laten horen en aanmoedigen om daaraan gehoor te geven. Wellicht is het een goed plan dat het College alvast een lange termijn visie gaat ontwikkelen, waarbij concreet met cijfers onderbouwd de verschillende mogelijkheden vergeleken kunnen worden. Na afronding van de 1e fase (aanleg H.J.Wansinktracee en Zilverzandtracee) gaat er dan geen tijd verloren met de realisering van de volgende fase.

De Burgerinitiatiefgroep blijft zoals vermeld de vinger aan de pols houden, nu en in de toekomst en wil graag bijdragen aan een leefbaar en aantrekkelijk Holten.

4 Reacties
 1. vdb zegt

  Jahoor… daar zijn ze weer….!

 2. vdb zegt

  Jahoor… daar zijn ze weer….!

 3. mak zegt

  Zo zie je maar weer. de politiek neemt de burger niet serieus.

 4. mak zegt

  Zo zie je maar weer. de politiek neemt de burger niet serieus.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.