voor Holten, door Holten

Spandoekactie tegen uitbreiding Vletgaarsmaten

0

Holten – De actiegroep "Houdt Holterbroek groen" heeft een spandoek opgehangen tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein Vletgaarsmaten. Op het spandoek staat de tekst: "Groot Vletgaarsmaten. Nu niet, dan niet, nooit niet!". De actiegroep, de Natuur- en Milieufederatie Overijssel en Milieudefensie vinden de plannen van de gemeente Rijssen-Holten om het bestaande terrein Vletgaarsmaten met ruim 50 hectare uit te breiden buiten alle proporties. Uit de gisteren verschenen repliek van Bureau Louter op de behoefteraming van de gemeente blijkt dat een bedrijventerrein van die omvang niet nodig is.

De bevindingen van Louter worden toegestuurd aan de Overijsselse Statenleden. Milieudefensie en de actiegroep “Houdt Holterbroek groen” roepen de provincie op de plannen van de gemeente Rijssen-Holten voor de uitbreiding van Vletgaarsmaten te verwerpen en zo het landschap te sparen.

Bureau Louter constateerde november vorig jaar dat de gemeente Rijssen-Holten tot 2020 hoogstens 25 hectare nieuw bedrijventerrein nodig heeft. In februari dit jaar gaf de gemeente hierop een reactie. Bureau Louter heeft die reactie bestudeerd, maar ziet daarin geen aanleiding om de berekende behoefte bij te stellen.

Volgens de gemeente heeft Bureau Louter de "uitgestelde vraag" van de periode 2001-2005  in die periode had de gemeente een gebrek aan uitgeefbare grond – niet meegenomen in zijn berekeningen. Louter laat echter zien dat die uitgestelde vraag  die volgens de gemeente 20 hectare zou zijn  om meerdere redenen niet zonder meer opgeteld kan worden bij de vraag van 2006 tot 2020. Ook de kritiek van de gemeente dat het bureau zich niet baseert op de specifieke gegevens van Rijssen-Holten en het aanbod verkeerd heeft berekend, worden door Louter weerlegd. Het bureau is namelijk uitgegaan van de aanbodgegevens van de gemeente zelf.

Uiteindelijk komt Bureau Louter met een aantal kleine correcties, waaronder het verwerken van nieuwe door de gemeente opgestelde aanbodgegevens, nog steeds uit op een verschil tussen vraag en aanbod van maximaal 25 hectare netto. Daarbij tekent de onderzoeker aan dat hij hierbij uitgaat van de hoogste economische groei, geen rekening houdt met intensief ruimtegebruik en dat de gehanteerde ijzeren voorraad kleiner kan zijn omdat vanaf 2020 de economische groei sterk zal terugvallen.

Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederatie Overijssel en de actiegroep "Houdt Holterbroek groen" concluderen daarom dat de rust en ruimte in het landelijke gebied van Holten kan worden gespaard en Vletgaarsmaten helemaal niet hoeft te worden uitgebreid.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link