Opnieuw certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

HOLTEN – De bedrijventerreinen in Rijssen en Holten hebben opnieuw het certificaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen gehaald.

Voor de komende drie jaar heeft de gemeente Rijssen-Holten zodoende weer gecertificeerde bedrijventerreinen. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, brandweer, politie en gemeente coördineerden de afgelopen twee jaren maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Alle bedrijventerreinen werden onder de loep genomen, zoals De Mors, Noordermors, Plaagslagen en Vletgaarsmaten. De ondernemersverenigingen KWR, HIG en Bij de tijd waren vertegenwoordigd in de werkgroep, zij weten wat er speelt en waar rekening mee gehouden moet worden.

Wat komt zoal voorbij?
Er was aandacht voor bepaalde verkeerssituaties en voor brandveilige opslag op private terreinen. Eind 2015 is een veiligheidsenquête onder alle ondernemers uitgezet om een duidelijk beeld te krijgen wat er leeft op het bedrijventerrein. Ook zijn er gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en er is een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd.

Uitkomsten
Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan werd door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. Door het continueren van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het voor ondernemers mogelijk om korting te krijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen.

Wethouder Bert Tijhof: “Als ondernemende gemeente vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor de kwaliteit van onze bedrijventerreinen. Dit is niet alleen voor de gevestigde ondernemers belangrijk maar ook van groot belang voor nieuwe ondernemers. Op die manier wordt de aantrekkingskracht van de bedrijventerreinen vergroot. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen ‘Continu Samenwerken’ levert hier een belangrijke bijdrage aan.”

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer