Ondernemers misleiden de kiezer

HOLTEN – De ondernemers in Rijssen en Holten schrikken er niet voor terug om via een zogenaamde burgerinitiatiefgroep hun zin te krijgen voor een ongewenste, onnodige, ontoereikende en onbetaalbare Noordelijke rondweg.

Dat steken ze niet onder stoelen en banken. Op basis van dure campagnes wordt de burger voor de gek gehouden. Die weg is onontbeerlijk zeggen ondernemers van de bedrijventerreinen in Rijssen en Holten om een zo kort mogelijke route daartussen te hebben. Dat kost in Holten minimaal 16 miljoen euro en voor Rijssen hetzelfde bedrag. Niemand anders begrijpt waarom je zonodig tussen twee bedrijventerreinen heen en weer moet kunnen rijden.

Bovendien is er al een goede verbinding, maar ja, dan moet je een paar kilometer verder rijden. Om toch je zin te krijgen pas je de truc toe gebruik te maken van de al jaren durende onvrede van de burger over het verkeer door het centrum in Holten met de door de diverse colleges ondersteunde oplossing van het Zilverzandtracé.

De lobbygroep voor de rondweg ging daarom 2 keer langs de 3.500 huishoudens in Holten en vroeg in een enquête of men tegen het Zilverzandtracé is. Dat scoort per definitie en gelijk werd gevraagd of men voor de oplossing is in de vorm van een Noordelijke rondweg. Bingo, succes verzekerd. Deze inspanning zal een willekeurige actiegroep, ook financieel, ver te boven gaan. Daar kunnen we over meepraten. De zogenaamde Burgerinitiatiefgroep Noordelijke Rondweg bestaat uit één persoon en bij ons weten was het niet nodig om voor de financiële middelen of menskracht bij de bewoners om hulp te vragen.Een tweede even kostbare actie was het laten drukken van 3.500 kranten in kleur en die weer via een folderdienst te laten verspreiden. Dat is het uitbuiten voor eigen private wensen op basis van onvrede onder bewoners.
De Noordelijke rondweg wordt door de Provincie Overijssel (brief uit 2005) ongewenst verklaard en men wil pas na 2020 een discussie hierover. De weg is ontoereikend omdat alleen het verkeer vanuit Rijssen wordt bediend. En een praktisch even grote hoeveelheid verkeer van en naar richting Markelo zal hier geen gebruik van maken, dus toch weer zijn weg door Holten gaan zoeken. Bovendien kan er door het woon-werkverkeer geen gebruik van worden gemaakt. Als 20% van het doorgaande verkeer via een Noordelijke rondweg zou gaan, dan blijft er nog 65% over (aandeel restant doorgaand en woon-werkverkeer) over. Kortom de weg is geen oplossing voor het verkeer door het centrum. Hij veroorzaakt, met een benodigde breedte van ca. 40 m, een onherstelbare schade aan de Holterenenk, ook al is die zogenaamd verdiept. Bovendien loopt de weg ook nog door het grondwaterbeschermgebied.

Gezien de bovengenoemde feiten blijkt het binnen 10 à 15 jaar realiseren van de weg een hersenschim te zijn.Wat overblijft als reden voor het kabaal zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De oppositie ruikt bloed en de collegepartijen zien de bui al hangen en zeggen nu dat het toch niet zo’n slecht idee is. Behalve de PvdA, maar ja, die heeft met het Zilverzandtracé al genoeg schade aangericht.

We hebben al jaren gepleit, voor in een groot aantal gemeenten beproefd alternatief, van een verkeerscirculatieplan (VCP). De basis daarvan is eenrichtingverkeer in en rond het centrum. Hiermee creëer je dan een winkelerf bij de Smidsbelt.. Dat bevestigt het bureau DHV in een rapport aan de gemeente. De automobilist wil voor een alternatieve route kiezen als de doorrijtijd hem te lang is. Maar dan moet er wel een wegenstelsel om het centrum liggen waarnaar dat verkeer kan worden verdreven. En dat tracé hebben we; de N350, de A1 en de N322. Omdat de gemeente hier niet aan wil, hebben we een beroep tegen het Zilverzandtracé ingesteld bij de Raad van State. Het voorstel is om een VCP toe te passen, de resultaten daarvan enkele jaar aan te zien en dan pas naar rondwegen te gaan kijken. En daar hoort op de lange duur ook een Zuidelijke rondweg bij. 

40 Reacties
 1. mash zegt

  Het is mooi dat in zo’n klein stukje tekst de tegenstrijdigheden zo dit er bovenop liggen:

  > “Maar dan moet er wel een wegenstelsel om het
  > centrum liggen waarnaar dat verkeer kan worden
  > verdreven. En dat tracé hebben we; de N350, de
  > A1 en de N322.”

  Dit is de zwakte in het gehele verhaal. Er wordt alleen maar gekeken vanuit Holten hoe het verkeer weg kan en niet naar regionale aspect dat Holten een verbindingspunt is van 4! N-wegen waardoor verkeer door Holten moet/wil. De referenties naar een regionaal VCP lijken heel interessant maar zijn slechts woorden.

  De A1 is geen alternatief voor verkeer Deventer/Dijkerhoek Rijssen/Wierden. Je rijdt dan te veel kilometers om. ‘Gelukkig’ wil de PvdA weer uitstellen door uit te laten zoeken (voor veel geld) wat het effect zal zijn van mogelijke derde rijstroken op de A1 (geplanned 2018 of later).

  > “Om toch je zin te krijgen pas je de truc toe gebruik
  > te maken van de al jaren durende onvrede van de burger
  > over het verkeer door het centrum in Holten”

  Dit artikel blinkt anders niet uit in daadkracht door op een of andere manier gehoor te geven aan deze onvrede die toch duidelijk leeft. Beroep bij de raad van state, jarenlange evaluatie en de zuiderlijke-rondweg weer in de discussie te betrekken (lees: weer veel rapporten en uitstel).

  Het grondprobleem van veiligheid en aantrekkelijkheid in de dorpskern zal niet toenemen als èèn verkeersstroom wordt verdeeld over twee verkeersstromen (met alle extra maatregelen van dien met betrekking tot milieu en geluidsnormen). Dit traject zal met grote zekerheid bijna net zo duur uitpakken als de NRW omdat geluidsnormen en milieu eisen de komende jaren alleen maar zwaarder zullen worden.

  PS. De vierde alinea waarin de BIG wordt afgeschilderd als luis in een vacht plaatst de ingezonden brief op het zelfde niveau; jammer want een goede discussie moet gaan op basis van argumenten en niet op basis van emotie en afgunst.

 2. mash zegt

  Het is mooi dat in zo’n klein stukje tekst de tegenstrijdigheden zo dit er bovenop liggen:

  > “Maar dan moet er wel een wegenstelsel om het
  > centrum liggen waarnaar dat verkeer kan worden
  > verdreven. En dat tracé hebben we; de N350, de
  > A1 en de N322.”

  Dit is de zwakte in het gehele verhaal. Er wordt alleen maar gekeken vanuit Holten hoe het verkeer weg kan en niet naar regionale aspect dat Holten een verbindingspunt is van 4! N-wegen waardoor verkeer door Holten moet/wil. De referenties naar een regionaal VCP lijken heel interessant maar zijn slechts woorden.

  De A1 is geen alternatief voor verkeer Deventer/Dijkerhoek Rijssen/Wierden. Je rijdt dan te veel kilometers om. ‘Gelukkig’ wil de PvdA weer uitstellen door uit te laten zoeken (voor veel geld) wat het effect zal zijn van mogelijke derde rijstroken op de A1 (geplanned 2018 of later).

  > “Om toch je zin te krijgen pas je de truc toe gebruik
  > te maken van de al jaren durende onvrede van de burger
  > over het verkeer door het centrum in Holten”

  Dit artikel blinkt anders niet uit in daadkracht door op een of andere manier gehoor te geven aan deze onvrede die toch duidelijk leeft. Beroep bij de raad van state, jarenlange evaluatie en de zuiderlijke-rondweg weer in de discussie te betrekken (lees: weer veel rapporten en uitstel).

  Het grondprobleem van veiligheid en aantrekkelijkheid in de dorpskern zal niet toenemen als èèn verkeersstroom wordt verdeeld over twee verkeersstromen (met alle extra maatregelen van dien met betrekking tot milieu en geluidsnormen). Dit traject zal met grote zekerheid bijna net zo duur uitpakken als de NRW omdat geluidsnormen en milieu eisen de komende jaren alleen maar zwaarder zullen worden.

  PS. De vierde alinea waarin de BIG wordt afgeschilderd als luis in een vacht plaatst de ingezonden brief op het zelfde niveau; jammer want een goede discussie moet gaan op basis van argumenten en niet op basis van emotie en afgunst.

 3. Jan S. zegt

  De A1 is natuurlijk niet geschikt om van het ene naar het andere industrieterrein te rijden, je moet er veel te ver voor omrijden. Maar afgezien daarvan, ik zou als bewoner van de Haar of plan Liezen ook heel erg blij zijn met een Noordelijke Rondweg. Ik kan op die manier het centrum van Holten mijden en zeer snel richting Rijssen rijden. Gelukkig heeft de VVD dit ook goed gezien, deze partij is die geldverslindende onderzoeken ook beu en wil, ten koste van het zilverzandtraject, de Noordelijke Rondweg eindelijk doorzetten.

 4. Jan S. zegt

  De A1 is natuurlijk niet geschikt om van het ene naar het andere industrieterrein te rijden, je moet er veel te ver voor omrijden. Maar afgezien daarvan, ik zou als bewoner van de Haar of plan Liezen ook heel erg blij zijn met een Noordelijke Rondweg. Ik kan op die manier het centrum van Holten mijden en zeer snel richting Rijssen rijden. Gelukkig heeft de VVD dit ook goed gezien, deze partij is die geldverslindende onderzoeken ook beu en wil, ten koste van het zilverzandtraject, de Noordelijke Rondweg eindelijk doorzetten.

 5. . zegt

  “Hij veroorzaakt, met een benodigde breedte van ca. 40 m, een onherstelbare schade aan de Holterenenk, ook al is die zogenaamd verdiept.”

  Hier ben ik het helemaal mee eens. Holten moet het juist hebben van zijn connectie met de Holterberg. Als je daar een onnatuurlijke afscheiding tussen gaat maken berokken je Holten op toeristisch gebied ontzettend veel schade!

 6. . zegt

  “Hij veroorzaakt, met een benodigde breedte van ca. 40 m, een onherstelbare schade aan de Holterenenk, ook al is die zogenaamd verdiept.”

  Hier ben ik het helemaal mee eens. Holten moet het juist hebben van zijn connectie met de Holterberg. Als je daar een onnatuurlijke afscheiding tussen gaat maken berokken je Holten op toeristisch gebied ontzettend veel schade!

 7. NAHOJ zegt

  In het stuk van de Groep Zilverzandtrace wordt de BIG Noordelijke Rondweg afgeschilderd als eenmans aktie. Dat klopt niet de vaste kern bestaat uit 11 man en daaromheen een 120 sterke groep die ook de enquette heeft gedaan.

  Dat er sponsoren zijn gevonden lijkt mij logisch. Maar ook de Groep Zilverzandwegtrace blijkt niet geheel zonder sponsoren te kunnen. Men klopte bij de bewoners in de Look cq Villaterrein aan om een bijdrage te geven voor het toen nog in te stellen beroep bij de Raad van State. Hoe zat het ook al weer met het bekende boter en hoofd gezegde ??

  Het geneuzel dat het verkeer wel mee valt zouden de lieden met hun uitgesproken mening eens moeten vragen aan de moeders met kinderen op de fiets in de periode dat het, in omvang steeds groter wordende, landbouwverkeer door de veel te smalle Dorpsstraat met de veel te smalle trottoirs moet. Of, zoals bepaalde politieke partijen in gedachten hebben, in de toekomst door de bestaande en toekomstige woonwijken op de Kol.

  Ik vraag mij verder af of de mensen die zeggen dat de drukte in het Dorp niet zo erg is wel eens in het Dorp tussen 15.30 en 17.30 uur komen. Kijken ze wel eens op de Kol of in de Pastoriestraat? Zien die al het sluipverkeer wat er door die woonwijken gaat?? Hebben die ook als stil gestaan bij het viaduct als ze het Dorp in wilden rijden??
  Ik kan u vertellen dat de sluiproutes voor het verkeer vanuit richting Deventer al bij het Kleine Viaduct beginnen. De Aaltinksweg op en dan via de Koningin Wilhelminalaan, Larenseweg de Pastoriestraat door of eventueel rechtdoor via de Stationsstraat de Kol op.
  Sta je vast bij het viaduct heb je de volgende sluiproute. Keizersweg, Gaardenstraat, Schoolstraat, Rietmolenstraat.
  En ondanks de verkeersremmende maatregelen, die daar deels zijn aangebracht, volgt men deze routes.

  Veder wil ik de Groep Zilverzandtrace nog even meegeven dat er aan hun kant reeds een weg staat gepland, maar dat hebben ze niet gezien of willen ze niet zien, want die tast in hun ogen blijkbaar de natuur niet aan.

  Volgens mij is regeren vooruitzien en niet het nadien oplossen van de door verkeerd beleid ontstane problemen.

 8. NAHOJ zegt

  In het stuk van de Groep Zilverzandtrace wordt de BIG Noordelijke Rondweg afgeschilderd als eenmans aktie. Dat klopt niet de vaste kern bestaat uit 11 man en daaromheen een 120 sterke groep die ook de enquette heeft gedaan.

  Dat er sponsoren zijn gevonden lijkt mij logisch. Maar ook de Groep Zilverzandwegtrace blijkt niet geheel zonder sponsoren te kunnen. Men klopte bij de bewoners in de Look cq Villaterrein aan om een bijdrage te geven voor het toen nog in te stellen beroep bij de Raad van State. Hoe zat het ook al weer met het bekende boter en hoofd gezegde ??

  Het geneuzel dat het verkeer wel mee valt zouden de lieden met hun uitgesproken mening eens moeten vragen aan de moeders met kinderen op de fiets in de periode dat het, in omvang steeds groter wordende, landbouwverkeer door de veel te smalle Dorpsstraat met de veel te smalle trottoirs moet. Of, zoals bepaalde politieke partijen in gedachten hebben, in de toekomst door de bestaande en toekomstige woonwijken op de Kol.

  Ik vraag mij verder af of de mensen die zeggen dat de drukte in het Dorp niet zo erg is wel eens in het Dorp tussen 15.30 en 17.30 uur komen. Kijken ze wel eens op de Kol of in de Pastoriestraat? Zien die al het sluipverkeer wat er door die woonwijken gaat?? Hebben die ook als stil gestaan bij het viaduct als ze het Dorp in wilden rijden??
  Ik kan u vertellen dat de sluiproutes voor het verkeer vanuit richting Deventer al bij het Kleine Viaduct beginnen. De Aaltinksweg op en dan via de Koningin Wilhelminalaan, Larenseweg de Pastoriestraat door of eventueel rechtdoor via de Stationsstraat de Kol op.
  Sta je vast bij het viaduct heb je de volgende sluiproute. Keizersweg, Gaardenstraat, Schoolstraat, Rietmolenstraat.
  En ondanks de verkeersremmende maatregelen, die daar deels zijn aangebracht, volgt men deze routes.

  Veder wil ik de Groep Zilverzandtrace nog even meegeven dat er aan hun kant reeds een weg staat gepland, maar dat hebben ze niet gezien of willen ze niet zien, want die tast in hun ogen blijkbaar de natuur niet aan.

  Volgens mij is regeren vooruitzien en niet het nadien oplossen van de door verkeerd beleid ontstane problemen.

 9. tegenwind zegt

  @naamloos
  en de spoorlijn is zeker een ,,natuurlijke,, afscheiding.
  de schade is er nu al omdat de overgebleven toeristen meer uitlaatgassen dan versnaperingen naar binnen werken.
  dus eerst de rode stip op de goede plek en vervolgens zo snel het kan de asfaltteermachine z,n werk laten doen.

 10. tegenwind zegt

  @naamloos
  en de spoorlijn is zeker een ,,natuurlijke,, afscheiding.
  de schade is er nu al omdat de overgebleven toeristen meer uitlaatgassen dan versnaperingen naar binnen werken.
  dus eerst de rode stip op de goede plek en vervolgens zo snel het kan de asfaltteermachine z,n werk laten doen.

 11. ed zegt

  JA HOOR!!!!!! We hebben er een hobbyclubje bij.

  Dit keer duidelijk te zien dat dit om eigen belang gaat en niet om algemeen belang.

  Geen Zilverzandtracé, geen Noordelijke rondweg (in hun ogen ontoereikend en onbetaalbaar) maar op termijn wel een zuidelijke rondweg (net of deze niets kost en geen schade toebrengt). Of te wel bij een ander mogen ze een rondweg wel aanleggen zolang zij er maar geen last van hebben.

  [quote]We hebben al jaren gepleit, voor in een groot aantal gemeenten beproefd alternatief, van een verkeerscirculatieplan (VCP). De basis daarvan is eenrichtingverkeer in en rond het centrum. Hiermee creëer je dan een winkelerf bij de Smidsbelt.[/quote]
  Éénrichtingsverkeer in Holten werkt alleen als ook het Maistracé aangelegd wordt, we willen immers een verkeersluw centrum.
  Maar bedenk wel dat er dan wel meer verkeer, waaronder vrachtverkeer, over de Keizersweg/Vrijheidslaan/Koningin Wilhelminastraat dan wel Larenseweg zal gaan (als men geen kortere route zal nemen over bv. de Gaardenstraat/Schoolstraat/Pastoriestraat)

 12. ed zegt

  JA HOOR!!!!!! We hebben er een hobbyclubje bij.

  Dit keer duidelijk te zien dat dit om eigen belang gaat en niet om algemeen belang.

  Geen Zilverzandtracé, geen Noordelijke rondweg (in hun ogen ontoereikend en onbetaalbaar) maar op termijn wel een zuidelijke rondweg (net of deze niets kost en geen schade toebrengt). Of te wel bij een ander mogen ze een rondweg wel aanleggen zolang zij er maar geen last van hebben.

  [quote]We hebben al jaren gepleit, voor in een groot aantal gemeenten beproefd alternatief, van een verkeerscirculatieplan (VCP). De basis daarvan is eenrichtingverkeer in en rond het centrum. Hiermee creëer je dan een winkelerf bij de Smidsbelt.[/quote]
  Éénrichtingsverkeer in Holten werkt alleen als ook het Maistracé aangelegd wordt, we willen immers een verkeersluw centrum.
  Maar bedenk wel dat er dan wel meer verkeer, waaronder vrachtverkeer, over de Keizersweg/Vrijheidslaan/Koningin Wilhelminastraat dan wel Larenseweg zal gaan (als men geen kortere route zal nemen over bv. de Gaardenstraat/Schoolstraat/Pastoriestraat)

 13. Loffy zegt

  Goed artikel!

  Vandaag zei iemand mij, tot dan toe totaal onbekend met de materie: ‘als ik op de N332 bij Holten rij, komend vanaf Espelo, dan rij ik liever even iets door tot voorbij afslag de Larenseweg, en sla dan via een nieuwe afslag linksaf zodat ik uiteindelijk uitkom daar bij de rotonde achterin Holten, en dan steek ik zo rechtdoor richting Rijssen of sla rechtsaf naar Markelo’.

  Klare taal, dacht ik. Een rondweg ten zuiden van Holten!
  En dan nog even een ontsluitingsweg (rotonde!) ingebouwd voor al het verkeer vanuit de wijken Beuseberg en Liesen, want dat moet nu ook allemaal via het dorp naar Rijssen of Markelo. Is meteen het sluipverkeersprobleem van NAHOJ (een schuilnaam voor J.Jansen en Jojo?) opgelost.

  En verder kunnen we er nog lustig op los discusseren, en alles nog eens herhalen en weerspreken, maar na woensdag a.s., is het gewoon weer orde van de dag en einde NRW.

 14. Loffy zegt

  Goed artikel!

  Vandaag zei iemand mij, tot dan toe totaal onbekend met de materie: ‘als ik op de N332 bij Holten rij, komend vanaf Espelo, dan rij ik liever even iets door tot voorbij afslag de Larenseweg, en sla dan via een nieuwe afslag linksaf zodat ik uiteindelijk uitkom daar bij de rotonde achterin Holten, en dan steek ik zo rechtdoor richting Rijssen of sla rechtsaf naar Markelo’.

  Klare taal, dacht ik. Een rondweg ten zuiden van Holten!
  En dan nog even een ontsluitingsweg (rotonde!) ingebouwd voor al het verkeer vanuit de wijken Beuseberg en Liesen, want dat moet nu ook allemaal via het dorp naar Rijssen of Markelo. Is meteen het sluipverkeersprobleem van NAHOJ (een schuilnaam voor J.Jansen en Jojo?) opgelost.

  En verder kunnen we er nog lustig op los discusseren, en alles nog eens herhalen en weerspreken, maar na woensdag a.s., is het gewoon weer orde van de dag en einde NRW.

 15. J.Jansen zegt

  Dure campagnes?
  Meneer van de Torre het is pure spontaniteit.
  Ja we hebben enige sponsoren, maar we moeten ook vermelden dat we velen hebbben die spontaan een duit in het zakje.
  Dat is toch miet zo gek als 80% van de Holtenaren achter de goede zaak ztaan?

 16. J.Jansen zegt

  Dure campagnes?
  Meneer van de Torre het is pure spontaniteit.
  Ja we hebben enige sponsoren, maar we moeten ook vermelden dat we velen hebbben die spontaan een duit in het zakje.
  Dat is toch miet zo gek als 80% van de Holtenaren achter de goede zaak ztaan?

 17. @ henk zegt

  Met een zuidelijke rondweg blijft er niets van de beuseberg over.
  Eerst het landeweerd toen lukensveld daarna de liesen en nu nog weer een rondweg???
  Dacht het niet!!!!!

 18. @ henk zegt

  Met een zuidelijke rondweg blijft er niets van de beuseberg over.
  Eerst het landeweerd toen lukensveld daarna de liesen en nu nog weer een rondweg???
  Dacht het niet!!!!!

 19. Jan S. zegt

  Inderdaad, beter een Noordelijke Rondweg die geen extra bariere oplevert omdat de spoorlijn er toch al ligt, dan de Beuseberg nog verder aantasten.

 20. Jan S. zegt

  Inderdaad, beter een Noordelijke Rondweg die geen extra bariere oplevert omdat de spoorlijn er toch al ligt, dan de Beuseberg nog verder aantasten.

 21. VDB zegt

  geen rondweg, omdat we geen verkeersprobleem hebben, iedereen blij….

 22. VDB zegt

  geen rondweg, omdat we geen verkeersprobleem hebben, iedereen blij….

 23. NAHOJ zegt

  @loffy

  Sorry mijn naam is niet Johan Jansen en ook Geen JoJo.
  Er zijn noch meer mensen die niet zo als jij denken.
  Denk maar eens aan de door jouw zo verfoeide enquette.
  Nee de weg ten Zuiden van Holten leggen dat is het idee.
  Nog meer natuur naar de knoppen helpen.
  Als geboren Holtenaar heb ik in de loop der jaren al genoeg naar de bliksem zien gaan van onze natuur. Beter een weg direct naast de spoorlijn dan weer een stuk natuur opofferen.

 24. NAHOJ zegt

  @loffy

  Sorry mijn naam is niet Johan Jansen en ook Geen JoJo.
  Er zijn noch meer mensen die niet zo als jij denken.
  Denk maar eens aan de door jouw zo verfoeide enquette.
  Nee de weg ten Zuiden van Holten leggen dat is het idee.
  Nog meer natuur naar de knoppen helpen.
  Als geboren Holtenaar heb ik in de loop der jaren al genoeg naar de bliksem zien gaan van onze natuur. Beter een weg direct naast de spoorlijn dan weer een stuk natuur opofferen.

 25. @win zegt

  Loffy heeft echt een bord voor zijn kop.

 26. @win zegt

  Loffy heeft echt een bord voor zijn kop.

 27. J.Jansen zegt

  Verbeterde versie, ik was gisteravond moe van een lange reis, dus de ogen nog niet goed open.

  Dure campagnes?
  Meneer van de Torre het is pure spontaniteit.
  Ja we hebben enige sponsoren, maar we moeten ook vermelden dat we velen hebbben die spontaan een duit in het zakje deden.
  Dat is toch niet zo gek als 80% van de Holtenaren achter de goede zaak staan?

 28. J.Jansen zegt

  Verbeterde versie, ik was gisteravond moe van een lange reis, dus de ogen nog niet goed open.

  Dure campagnes?
  Meneer van de Torre het is pure spontaniteit.
  Ja we hebben enige sponsoren, maar we moeten ook vermelden dat we velen hebbben die spontaan een duit in het zakje deden.
  Dat is toch niet zo gek als 80% van de Holtenaren achter de goede zaak staan?

 29. J.Jansen zegt

  De Heer van de Torre is toch echt onverbeterlijk.
  Nu weer in West Twente en Rijssens Nieuwsblad.
  Ja het is inderdaad als éénmansactie begonnen.
  Doordat ik me ontzettend geergerd heb aan de commissievergadering van de Staten(Wat een arrogantie van de PvdA voorzitter en Gedeputeerde Rietkerk)welke op Holtens Nieuws te bekijken was.Hierop heb ik gereageerd met een oproep voor een actie.Dit werd door Holtens Nieuwsblad opgepikt, waarna er al snel 60 aanmeldingen voor het meedoen hieraan binnenkwamen.
  Let wel:Wat de actie zou worden was toen nog niet bekend.
  Toen de aanmeldingen voor meewerken aan een actie zo massaal waren heb ik uit deze groep 10 mensen gevraagd om samen een werkgroep te vormen.
  Deze 10 mensen zijn:
  Johan Veneklaas Slots Voorzitter
  Gerrit Haverslag Secretaris
  Diederik Bosschers Penningen beheerder.
  Herman Deijk
  Tonny Brands
  Erik Jansen
  Wim Slijkhuis
  Han Kraan
  Johan van Bruggen
  Anton Bronsvoort
  en schrijver dezes.
  Zoals u kan zien een breed samengestelde groep
  Bij de eerste bijeenkomst bij de Biester, die slechts summier was aangekondigd, gonsde het door het dorp, (aan de andere kant van het spoor hoor je dat kennelijk niet zo)puilde de Biester uit van belangstellenden.De rest van de aanmeldingen voor een enquette kwam met grote spontaniteit.
  Dus nogmaals alles op basis van spontaniteit.
  Nu even over de kosten:
  De kosten bij de Biester gemaakt zijn geheel betaald door vrijwillige bijdrages bij tijdens de samenkomsten bij de Biester. Daar hebben we zelfs geld aan over gehouden.
  De kosten van het drukwerk hebben en versprijding , bij elkaar zo’n € 1500 hebben we door spontane sponsorong bij elkaar gekregen.Dat daar ook sponsors uit het bedrijfsleven bij zitten willen we niet ontkennen.
  Dus nogmaals meneer van de Torre. Met geld is veel te koop, maar spontaniteit ontstaat of het ontstaat niet. Waarom hebt u met uw plannen in al die jaren niet zoveel handen op elkaar weten te brengen? Simpelweg omdat er geen draagvlak voor is.

 30. J.Jansen zegt

  De Heer van de Torre is toch echt onverbeterlijk.
  Nu weer in West Twente en Rijssens Nieuwsblad.
  Ja het is inderdaad als éénmansactie begonnen.
  Doordat ik me ontzettend geergerd heb aan de commissievergadering van de Staten(Wat een arrogantie van de PvdA voorzitter en Gedeputeerde Rietkerk)welke op Holtens Nieuws te bekijken was.Hierop heb ik gereageerd met een oproep voor een actie.Dit werd door Holtens Nieuwsblad opgepikt, waarna er al snel 60 aanmeldingen voor het meedoen hieraan binnenkwamen.
  Let wel:Wat de actie zou worden was toen nog niet bekend.
  Toen de aanmeldingen voor meewerken aan een actie zo massaal waren heb ik uit deze groep 10 mensen gevraagd om samen een werkgroep te vormen.
  Deze 10 mensen zijn:
  Johan Veneklaas Slots Voorzitter
  Gerrit Haverslag Secretaris
  Diederik Bosschers Penningen beheerder.
  Herman Deijk
  Tonny Brands
  Erik Jansen
  Wim Slijkhuis
  Han Kraan
  Johan van Bruggen
  Anton Bronsvoort
  en schrijver dezes.
  Zoals u kan zien een breed samengestelde groep
  Bij de eerste bijeenkomst bij de Biester, die slechts summier was aangekondigd, gonsde het door het dorp, (aan de andere kant van het spoor hoor je dat kennelijk niet zo)puilde de Biester uit van belangstellenden.De rest van de aanmeldingen voor een enquette kwam met grote spontaniteit.
  Dus nogmaals alles op basis van spontaniteit.
  Nu even over de kosten:
  De kosten bij de Biester gemaakt zijn geheel betaald door vrijwillige bijdrages bij tijdens de samenkomsten bij de Biester. Daar hebben we zelfs geld aan over gehouden.
  De kosten van het drukwerk hebben en versprijding , bij elkaar zo’n € 1500 hebben we door spontane sponsorong bij elkaar gekregen.Dat daar ook sponsors uit het bedrijfsleven bij zitten willen we niet ontkennen.
  Dus nogmaals meneer van de Torre. Met geld is veel te koop, maar spontaniteit ontstaat of het ontstaat niet. Waarom hebt u met uw plannen in al die jaren niet zoveel handen op elkaar weten te brengen? Simpelweg omdat er geen draagvlak voor is.

 31. Loffy zegt

  J.Jansen verwijt Dick van der Torre ‘echt onverbeterlijk’ te zijn. Ik zou zeggen: de pot verwijt de ketel. 😉

  Elders op deze site geeft J.Jansen aan na vanavond met pensioen te gaan. Ik hoop niet dat dat ook betekend dat hij stopt met zijn inbreng op Holtensnieuws, want met zijn mening eens of niet, het brengt wel leven in de brouwerij.

 32. Loffy zegt

  J.Jansen verwijt Dick van der Torre ‘echt onverbeterlijk’ te zijn. Ik zou zeggen: de pot verwijt de ketel. 😉

  Elders op deze site geeft J.Jansen aan na vanavond met pensioen te gaan. Ik hoop niet dat dat ook betekend dat hij stopt met zijn inbreng op Holtensnieuws, want met zijn mening eens of niet, het brengt wel leven in de brouwerij.

 33. J.Jansen zegt

  Ja Loffy,

  geloof het of niet ik ga met “pensioen” ik wil mij aan de politiek niet langer ergeren.
  Misschien dat ik mijn commentaar op de uitslag nog geef maar dan houd het echt op.

  Dus jullie zullen het nu zelf moeten doen.

 34. J.Jansen zegt

  Ja Loffy,

  geloof het of niet ik ga met “pensioen” ik wil mij aan de politiek niet langer ergeren.
  Misschien dat ik mijn commentaar op de uitslag nog geef maar dan houd het echt op.

  Dus jullie zullen het nu zelf moeten doen.

 35. VDB zegt

  Treurige mededeling voor Holten en Holtensnieuws. Ik hoop dat je snel een nieuwe uitdaging vind!

 36. VDB zegt

  Treurige mededeling voor Holten en Holtensnieuws. Ik hoop dat je snel een nieuwe uitdaging vind!

 37. J.Jansen zegt

  Aan uitdagingen geen gebrek !!

 38. J.Jansen zegt

  Aan uitdagingen geen gebrek !!

 39. J.Jansen zegt

  Aan uitdagingen geen gebrek !!

 40. J.Jansen zegt

  Aan uitdagingen geen gebrek !!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer