Nieuwbouw Kol medio 2011

HOLTEN – Wanneer geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State kan het bouwrijp maken van de eerste fase op de Kol medio 2011 worden afgerond en met de bouw van de eerste woningen worden gestart.

Als alles meezit kan de nieuwbouw medio 2011 gaan starten op de Kol. De looptijd van het plan De Kol is door de afnemende vraag naar woningbouw voor plaatselijke behoefte lang.

Er wordt uitgegaan van de bouw van circa 125 woningen in de periode tot en met 2014 en 105 woningen van 2015 tot en met 2022. Dit is inclusief 30 woningen voor bijzondere doelgroepen. Wanneer de vraag voor plaatselijke behoefte groter is dan kan wellicht sneller gebouwd worden.

Het breken van het puin zal voor de bouwvakantie grotendeels zijn afgerond, daarna zal de bodemsanering plaatsvinden tot eind 2010. Het afvoeren van het puin zal duren tot medio 2011. Een deel van het puin zal worden gebruikt voor de wegfundering van het Zilverzand- en Wansinktracé. Wanneer de komende periode overlast ontstaat (stuiven) zullen passende maatregelen worden genomen.

Na sloop en bodemsanering worden de vrijkomende terreinen opgehoogd en afgewerkt met teelaarde en ingezaaid met gras. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2011 in het kader van het bouwrijpmaken. De grond is nodig voor de tuinen bij de woningen en de te realiseren groenstroken.

Medio 2011 is fase 1 bouwrijp gemaakt. Daarna wordt gestart met de bouw van de woningen (prognose 125 in de periode t/m 2014). De aanplant van de bomen langs de Pannenbakkerstraat zal plaatsvinden op het moment dat dit uit oogpunt van de voortgang van het project kan. Anders zouden de bomen kunnen worden beschadigd wegens bouwwerkzaamheden. Dit geldt ook voor de aan te leggen speelvoorzieningen.

Bij de aanleg van het Zilverzandtracé en het Wanssinktracé zullen de bomen langs deze wegen worden geplant. Het groen in de aan te leggen woonstraten en parkeerkoffers wordt gelijktijdig met het woonrijpmaken aangelegd zodra de woningen klaar zijn.

De terreinen die de komende jaren nog niet nodig zijn voor woningbouw, krijgen de functie van grasveld, waar deels op kan worden gespeeld. Wellicht dat er incidenteel ook andere activiteiten op kunnen plaatsvinden. Tenslotte zal het bestaande groen waar mogelijk worden gehandhaafd.

Klik Hier voor een kaart van de bebouwing
(bron west twente)

2 Reacties
  1. JJ zegt

    Wanneer geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State !!!

    Wat denk je dat er gebeurd?

  2. JJ zegt

    Wanneer geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State !!!

    Wat denk je dat er gebeurd?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer