voor Holten, door Holten

Kom en Kol over 15 jaar

0

HOLTEN – Een aantal weken geleden konden de inwoners van Holten het nieuwe plan van de Kol en Kom bekijken op het gemeentehuis. Het werd druk bezocht, maar weinig gereageerd. Men kon nl een een vragenformulier invullen. Nu is het zo dat Holten in de toekomst behoorlijk gaat veranderen. Zo is er bijvoorbeeld geen doorgaande Dorpsstraat meer. Deze loopt vanaf kruising Stationsstraat/Larenseweg over de Smidsbelt weer terug naar de Larenseweg. Geen Kalfstermansweide, geen Muziekkoepel en naar het zich laat aanzien geen plek meer voor bv een Keunefeest, dit ivm millieueisen en geluidsoverlast. Aan een feestterrein is niet echt gedacht. Men gaat ervan uit dat als er wat te doen is in het centrum de ruimte achter het gemeentehuis hiervoor voldoende moet zijn. De School Holterenk zal verplaatst gaan worden naar de plek die nu als speeltuin en trapveld wordt gebruikt. De aanblik vanaf de Holterberg richting Holten zal aanzienlijk veranderen. (gelukkig maar) Geen industrie, maar woningen in lagen opgebouwd.

Hoe het er precies uit gaat zien staat nog niet vast, er zijn verschillende mogelijkheden. De weg voor het station zal een afslag krijgen net achter de Biester, paralel aan het spoor en zal net voor de tunnel weer op de Dorpsstraat uitkomen. Het HJ Wansinktrace zal ook ingevuld gaan worden. Dit natuurlijk om het centrum te ontlasten. Het hoofdverkeer zal dus nog steeds wel door het dorp gaan en er niet omheen. Het groen van de begraafplaats zal een basis vormen voor verdere groenvoorzieningen. Ook zijn er plannen om het huidige gemeentehuis uit te breiden. Zowel aan de Kerkkant als aan het begin van de Kerkstraat zal deze worden uitgebouwd. Bekijkt u het allemaal maar eens goed en geef uw mening.
Holtensnieuws houdt u graag op de hoogte. 

Begraafplaats
 

Nieuwe Holterenk
 

Kerkstraat
 
 

Zicht Kerkkant/Smidsbelt
 

Kerkstraat nieuw
 

Zicht Smidsbelt nieuw
 

(van de gemeente)

Plannen de Kol en de Kom in Holten
In Holten staat een behoorlijk aantal plannen op stapel; de gemeente wil de Kol gaan herontwikkelen van bedrijventerrein naar woningbouwlocatie en in de Kom zijn diverse initiatieven van ondernemers om tot herontwikkeling van delen van het centrumgebied te komen. Ook op het gebied van recreatie en toerisme, verkeer en vervoer en economie zijn verschillende plannen in ontwikkeling.

Eerste inrichtingsschets
Om van Holten een nóg mooier dorp te maken dan dat het nu al is en om alle plannen en initiatieven in goede banen te leiden heeft de gemeente een “eerste inrichtingsschets” voor de Kol en de Kom gemaakt. Deze inrichtingsschets geeft aan hoe Holten er in de toekomst uit zou moeten gaan zien (ruimtelijk streefbeeld). Deze inrichtingsschets is op 4 april gepresenteerd aan de bevolking. De eerste reacties waren overwegend positief.

Een structuurplan voor de Kol
De inrichtingsschets vormt de basis voor verdere planvorming. Op basis van de schets wordt voor de Kol een structuurplan opgesteld. Dit structuurplan is benodigd om besluitvorming over het transformatieproces van industrie naar wonen te kunnen laten plaatsvinden. Een structuurplan voor de Kom is niet noodzakelijk; in januari 2006 heeft de gemeenteraad de “Structuurvisie Holten Kom” vastgesteld als nieuw beleid. Deze visie geef het ruimtelijk streefbeeld voor de Kom weer.

Wanneer wordt er gebouwd in de Kom en de Kol?
Als het allemaal volgens planning verloopt kunnen eind 2008, begin 2009 de eerste woningen gebouwd worden in het gebied.

Hoe gaan we verder?
De komende tijd zal in het teken staan van het vinden van een samenwerkingsvorm met verschillende betrokken partijen, het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, het uitwerken van de
(bouw-)plannen en het maken van een faseringsplan. Het faseringsplan gaat in op de fasering van de bouwprojecten in het gebied; er worden in de komende 10-15 jaar meer dan 500 woningen gebouwd in het gebied en dus is het belangrijk goed na te denken in welke volgorde er waar en wanneer gebouwd gaat worden.

Contactinformatie
Als het bestemmingsplan op hoofdlijnen klaar is zal de bevolking nogmaals geraadpleegd worden over de toekomstplannen. Mocht u in de tussentijd de behoefte hebben om te reageren op de plannen of wilt u meer informatie; neemt u gerust contact op met Anne Verver (projectmedewerker Ruimtelijke Ordening). Haar rechtstreekse nummer is 854435. Een email mag ook; [email protected]

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.