Kèunefeest, een feest vuur alle Hoolter

0

In de zommer van 1988 begunn’n de Fienpreuvers met de èèrste vergadering’n vuur hun 22-joarig jubileum. In september 1991 eindig’n det met het èèrste Kèunefeest. Het wörd’n ne hèèle operatie. Vuural de organisatie van het grôôte slotfeest hakk’n der nog al in. Picunia’s wadd’n der neet. Det môs amoa kômm’n van sponsoor’n. Lange neet iedereene stun te spring’n van enthousiasme. Een gezamenlijk feest in Hoolt’n det kon neet, doar was gen belangstelling vuur en doar zat gen mèinse op te wach’n. De commissie dach ter ààns oaver en drukk’n duur. De penningmèister zat met ne leuige kas, de sponsoor’n zörgd’n der vuur daw we vedan gung’n. Het môs een feest word’n vuur alle Hoolter, ôôld en jôônk, hervormd of gereformèèrd. Op zundag môch’n de karkdienst’n neet word’n verstoord. De vriejdagoamd stun in het tèèk’n van de euldern, nee nog gen bedrijv’nborreluur. De zoaterdagmiddag een bloasfestival en nen uutgestelden optoch in verbàànd met de Golfoorlog. Zoaterdagoamd was vuur de jong’n, met een optreed’n van Piet Veerman. De zundag, femiliedag met de Eschländer en de Lutter muzikàànt’n. Netuurlijk zatt’n der in de lôôp van de joar’n wel is optreed’ns biej diet oe persoonlijk neet antrökk’n. Mà doar geet ’t neet umme. Hèèl Hoolt’n möt an zien trekk’n könn’n komm’n en as det betèèkent det Boh foi wier op de rolle steet, umdet er nog altied hèèle volksstamm’n bint diet hôôlt van die muziek en nog meer van de tekst’n, dan meugt ze bliem’n komm’n. Het dut good det de jonge Keunefeestcommissie ok zô dech. Möj’ oe vuurstell’n det er nog altied dezelfe lèu in zatt’n as vuur een kleine dartig joar gelèène, dan haw we misschien Gert Timmerman meug’n belustern. Nee, het is good, ne jonge commissie, diet van joar tut joar bekiekt wat er lèèft ôônder de Hoolter. Ne commissie diet er ieder joar mà wier onmeunig drôk met is. De leste joar’n wördt hoe langer hoe meer controlèèrt op rôôk’n in de tèènte en stark’n dràànk ôônder de achttiene. De boetes diet er op stoat bint hèuger as ’n Hoolter toor’n. Doar doot al die vriejwilligers het neet vuur. Loaw we der, jôônk en ôôld, àmoa met mekaa vuur zörg’n daw we ôôns an de règels hôôlt. Vèèr daage làànk, geniet’n van, Oe Breur, de Keunefeestwèire, ne bar met lekkere dräänkskes, de Reilinkbreurs, de smerige pappaas, de jong’n vindt het machtig. Héé en neet vergett’n het Kèunescheet’n en Kèunedart’n, het hef àmoa zien plaatse. Netuurlijk vuur de zôvölste kèèr de Hoolter Korhaan’n, loat oe verrass’n en alle daag’n Sander Schèèperman an de drèèitoafel. Hij krèèg de Keunefeest’n met de papleppel in e gött’n. Zoaterdagmiddag en zundagmiddag, familie daage. Lekker rôônd kuiern met opa en oma an de hàànd, könt de oolders ôk èèm’n röstig wat drink’n. Zoaterdagoamd, Baby Blue en zundagmiddag àmoa blaauw met Boh Foi toch en de Euro’s. Kèunefeest, het blif môôi, het blif Hoolt’ns. Kèunefeest’n, beere gezellig, wis en waarachtig.

De Vèèrkàànte Viefkop.

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer