voor Holten, door Holten

Kerst en oud en nieuw

4

De decembermaand is voor oud en jong een gezellige maand met tal van feestelijkheden en activiteiten binnen en buiten de deur. Met name rond kerst en oud- en nieuw worden er in onze gemeente veel activiteiten gehouden.

Aan de inwoners vraagt de gemeente om mee te werken om deze dagen zo prettig en veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Zelf heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen om gevaar, schade en overlast tijdens de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk, carbid en anders te voorkomen.

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Nieuw dit jaar is het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones rondom kerkgebouwen waar Holtensnieuws.nl zich absoluut in kan vinden maar om beloningen uit te gaan delen aan burgers die mede-burgers aan geven vinden we wel heel eng!

En speciaal voor de carbit schieters onder ons:

"Binnen de bebouwde kom is het toegestaan om zonder melding of vergunning op oudejaarsdag tussen 10.00 en 24.00 uur en op nieuwjaarsdag tussen 0.00 en 2.00 uur carbid te schieten, mits men daarbij gebruik maakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter"

"Buiten de bebouwde kom is het toegestaan om zonder melding of vergunning op oudejaarsdag tussen 10.00 en 24.00 uur en op nieuwjaarsdag tussen 0.00 en 2.00 uur carbid te schieten, mits men daarbij gebruik maakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter. Het carbid schieten met melkbussen en/of buizen met een inhoud van meer dan 1 liter en maximaal 30 liter moet worden gemeld bij het college"

Dit betekend dus dat het gebruik van Melkbussen en/of buizen altijd gemeld moet worden bij het college!

De volledige tekst van het persbericht ziet u door op "lees verder" te klikken.

Gemeente treft diverse maatregelen door o.a. een meldlijn in te stellen

De decembermaand is voor oud en jong een gezellige maand met tal van feestelijkheden en activiteiten binnen en buiten de deur. Met name rond kerst en oud- en nieuw worden in onze gemeente veel activiteiten gehouden. Aan de inwoners vragen wij mee te werken om deze dagen zo prettig en veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Zelf heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen om gevaar, schade en overlast tijdens de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk, carbid en anders te voorkomen. Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Nieuw dit jaar is het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones rondom kerkgebouwen. Hieronder treft u deze maatregel en overige maatregelen aan die wij als gemeente hebben getroffen.

Instellen vuurwerkvrije zones rondom kerkgebouwen in Rijssen en Holten
Omdat oudejaarsdag dit jaar op een zondag valt gaat de gemeente vuurwerkvrije zones rondom kerkgebouwen instellen. Dit betekent dat deze dag gedurende een half uur voor, tijdens en een half uur na de kerkdienst in een zone van 100 meter rondom de kerken geen vuurwerk mag worden afgestoken. Met deze maatregel beoogt de gemeente het gevaar, schade en overlast als gevolg van het afsteken van vuurwerk voor, tijdens en na kerkdiensten te voorkomen en een ongestoorde kerkdienst te bevorderen.

De kosters van de kerken krijgen in deze een signalerende functie. Zij worden hierover vooraf door de gemeente per brief geïnformeerd. De kosters ondernemen actie. Zij kunnen de politie bellen wanneer zij merken dat vuurwerk wordt afgestoken binnen de vuurwerkvrije zone en een waarschuwing niet het gewenste effect heeft.

Hulp gevraagd bij het terugdringen van vernielingen
Vorig jaar is voor ca € 23.300,00 aan gemeentelijke eigendommen vernield. Het betrof hier met name vernielingen aan verlichting, verkeersborden en prullenbakken. Jammer van het geld. Onze inwoners wordt dit jaar opnieuw gevraagd te signaleren wanneer vernielingen aan eigendommen plaatsvinden deze bij de gemeente te melden. Speciaal voor deze meldingen is een mobiel(meld)nummer ingesteld. Dit nummer is: 06 128 900 87. De gemeentelijke opsporingsambtenaar en toezichthouders van of namens de gemeente komen vervolgens in actie.

Melden loont!
Wanneer het om gemeentelijke eigendommen gaat en wanneer de dader(s) wordt opgepakt, en de schade op de dader(s) kan worden verhaald ontvangt de opmerkzame inwoner hiervoor een vergoeding van ongeveer 10% van de geleden schade (met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 100,00). De voorwaarde hiervoor is dat het vernielde een gemeentelijk eigendom is en dat de schade op de dader(s) verhaald wordt.

Schade betalen of erger
Degene of de groep die de vernielingen heeft aangericht, krijgt op dezelfde dag nog een rekening van de gemeente gepresenteerd. Betaalt de dader de schade direct, dan is hiermee de zaak afgedaan. Betaalt hij niet direct, dan wordt door de politie een proces-verbaal opgemaakt, een bekeuring uitgedeeld en volgt voor de geleden schade de gebruikelijke invorderingsprocedure via de gemeente.

Betalen ook voor anderen
Het verhalen van de schade geldt ook in het geval een groep vernielingen aanricht en één groepslid wordt herkend. In dat geval kan het groepslid dat is herkend aansprakelijk worden gesteld voor alle geleden schade die door de groep of een ander lid van de groep is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid geldt dus ook indien de herkende persoon niet de feitelijke dader van de overtreding is.

Buurtbewoners opgelet
Verder ontvangen deze maand een aantal bewoners een brief met daarin het verzoek dit jaar tijdens oud en nieuw in hun buurt extra alert te zijn op vernielingen aan gemeentelijke eigendommen en straatmeubilair en in voorkomende gevallen contact op te nemen met de meldlijn van de gemeente. Het gaat hierbij om bewoners in of nabij die gebieden waar vorig jaar verhoudingsgewijs veel vernielingen aan gemeentelijke eigendommen zijn aangericht. In deze gebieden vindt dit jaar ook extra toezicht door gemeente en politie plaats.

Zwerfvuurwerk: ruim het zelf op
Cijfers tonen aan dat bijna de helft van de vuurwerkslachtoffers vallen op Nieuwjaarsdag. Jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar rapen op 1 januari zwerfvuurwerk op van de straat en steken dit opnieuw af, met alle gevolgen van dien. De oplossing ligt voor de hand: als de straten op 1 januari ’s ochtends vuurwerkvrij zijn, vinden de jongeren geen zwerfvuurwerk om mee te stunten.

Het valt de burgemeester op hoezeer buurtbewoners afgelopen jaar actief het zwerfvuil in hun straat netjes hebben opgeruimd om ongelukken met niet afgestoken vuurwerk te voorkomen. Ook dit jaar doet de burgemeester opnieuw het dringende beroep: zorg voor vuurwerkvrije straten op 1 januari 2007.

Kerst, oud- en nieuw …………en brandweer
Inwoners van onze gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid in en om hun huis. De brandweer ziet met name toe op de brandveiligheid binnen de horeca. Inzet en paraatheid van brandweer is verder als normaal.

Kerst, oud- en nieuw…………..en politie
Inzet en paraatheid van politie tijdens de feestdagen is als normaal. Wel verzoekt de politie de inwoners van de gemeente in noodgevallen te bellen met 0900 88 44 en bij spoedgevallen te bellen met 112. Zien onze inwoners dat er vernielingen aan gemeentelijke eigendommen worden gedaan, dan kan men nummer 06 128 900 87 bellen. Zie hiervoor onder ‘vernielingen gemeente-eigendommen.

Oud- en nieuw …………..en horeca
De burgemeester heeft besloten dit jaar de horecabedrijven in Holten en Rijssen tijdens oud- en nieuw een ontheffing te geven van het sluitingsuur zoals die is genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit betekent dat op 1 januari 2007 alle horecabedrijven de gehele nacht geopend mogen zijn.

Vreugdevuur Gr. Ottostraat-de Ruyterstraat
Ook dit jaar is een aanvraag voor een vreugdevuur op de kruising van de Graaf Ottostraat en de Ruyterstraat binnengekomen. De vergunning en de voorschriften zijn hiervoor verleend en doorgesproken met betrokkenen. De organisatoren zorgen er zelf voor dat alles volgens de voorschriften verloopt.

Verwijderen prullenbakken centrum van Rijssen
Aangezien afgelopen oud en nieuw in het winkelcentrum van Rijssen voor een aanzienlijk bedrag aan prullenbakken is vernield en dit jaar het winkelcentrum van Rijssen niet is aangewezen als vuurwerkvrije zone, heeft de gemeente besloten tijdens oud en nieuw een aantal prullenbakken in het centrum van Rijssen te verwijderen. Het gaat hierbij om de RVS-prullenbakken rondom de fontein en op het plein de Hoge Wal.

Carbid schieten
Afgelopen oud en nieuw is het carbid schieten in de bebouwde kom aanzienlijk toegenomen. Om mogelijke gevaren voor gebruiker en zijn of haar directe omgeving te voorkomen heeft de gemeente een aantal voorwaarden voor het carbid schieten in de APV opgenomen. Deze voorwaarden zijn.

a. Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is het toegestaan om zonder melding of vergunning op oudejaarsdag tussen 10.00 en 24.00 uur en op nieuwjaarsdag tussen 0.00 en 2.00 uur carbid te schieten, mits men daarbij gebruik maakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter.

b. Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom is het toegestaan om zonder melding of vergunning op oudejaarsdag tussen 10.00 en 24.00 uur en op nieuwjaarsdag tussen 0.00 en 2.00 uur carbid te schieten, mits men daarbij gebruik maakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter. Het carbid schieten met melkbussen en/of buizen met een inhoud van meer dan 1 liter en maximaal 30 liter moet worden gemeld bij het college.

In alle gevallen geldt dat men bij het carbid schieten geen handelingen mag verrichten of mag nalaten waarvan men weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.

Tot slot
Bij alles geldt: doe het tot plezier van anderen, voorkom verwonding, vernieling en overlast. Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst

 • Johan Jansen

  Minder regels,zeggen onze overheden.
  In de praktijk worden het er steeds meer!
  Dus ook meer mensen (Ambtenaren,dat zijn ook mensen ;-))om ze te controleren en te handhaven.Zie ook bericht over de afgekeurde kerstbomen.
  Wie durft er nu eens te zeggen dat het al veel te veel is en dat we zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen.Wie schaft al die onzin weer af?
  Mensen begrijp toch eens dat we zelf schuldig zijn aan al die regels.Als er ook maar iets fout gaat wordt er direct naar de overheid gewezen.
  Er staan dan onmiddelijk een batterij juristen (die vreten ook steeds meer van onze centen op)klaar om het “recht”te halen.

  We moeten ons heel goed realiseren dat leven levensgevaarlijk is.

  Overigens dat broer Gerrit de Gemeente heeft geadviseerd ben ik het wel mee eens,want als de ambtenaren het alleen moesten regelen (De goeden te na gesproken) zou het allemaal nog erger worden.

  Allen Prettige Kerstdagen.

 • Johan Jansen

  Minder regels,zeggen onze overheden.
  In de praktijk worden het er steeds meer!
  Dus ook meer mensen (Ambtenaren,dat zijn ook mensen ;-))om ze te controleren en te handhaven.Zie ook bericht over de afgekeurde kerstbomen.
  Wie durft er nu eens te zeggen dat het al veel te veel is en dat we zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen.Wie schaft al die onzin weer af?
  Mensen begrijp toch eens dat we zelf schuldig zijn aan al die regels.Als er ook maar iets fout gaat wordt er direct naar de overheid gewezen.
  Er staan dan onmiddelijk een batterij juristen (die vreten ook steeds meer van onze centen op)klaar om het “recht”te halen.

  We moeten ons heel goed realiseren dat leven levensgevaarlijk is.

  Overigens dat broer Gerrit de Gemeente heeft geadviseerd ben ik het wel mee eens,want als de ambtenaren het alleen moesten regelen (De goeden te na gesproken) zou het allemaal nog erger worden.

  Allen Prettige Kerstdagen.

 • Frnzl al gerigistreerd

  Wij vieren Kerst. Je kunt je haast niet voorstellen dat er een tijd is geweest waarin Kerst niet bestond. Toch is dat zo. Sterker nog: Kerstmis is een uitvinding van de Rooms-Katholieke kerk. Zij vond dit feest uit om tegenwicht te bieden aan de heidense feesten die rond de kortste dag gevierd werden. De Roomsen zijn slim geweest: alles wat tegengas bood aan hun geloof hebben ze heel simpel opgenomen in hun eigen geloof. Kerstmis is gewoon een lichtfeest. Dat zien we nog terug in onze kerstboom met lampjes maar de oorsprong zit veel dieper. Ik heb wat gesurfd op het web en vond deze info.

  Joelfeest
  De Germanen vierden rond 25 december midwinter- of joelfeesten. Feesten van dankbaarheid voor wat geweest was en hoop voor wat nog komen moest. Ze duurden 13 dagen en 12 nachten (van 24 december tot 6 januari) en sloten direct aan op de grote slachttijd. Er werd niet gewerkt, maar wel enorm veel gegeten, gedronken en lawaai gemaakt. Kijk daar komen onze overvloedige kerstmaaltijden vandaan. Het lawaai was bedoeld om de geesten die tegen het einde van het jaar tevoorschijn komen te verjagen. Kijk daar hebben we onze traditie om met oudjaar vuurwerk af te steken! Er brandden voortdurend enorme vreugdevuren waarop brandoffers werden gebracht aan de goden, godinnen, schimmen en doden. Alles werd versierd met groenblijvende takken en twijgen, symbolen van vruchtbaarheid en verjager van heksen, geesten en ziekte. Onze kerstboom dus! Ook andere volken vierden in de winter dit feest van het licht.
  Pas in 381 koos men 25 december als geboortedag van Christus. Het heidense feest van het licht versmolt met het Christelijke feest van de vrede.

  Driekoningen
  Wat opvalt is de datum van 6 januari. Daarop vieren we nu Driekoningen. Maar ook deze datum is geen toeval. Het feest ontstond in de vierde eeuw in het Oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden God op aarde te vieren. Daarbij werden de tekenen van Jezus’ goddelijkheid herdacht: onder andere het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten. Maar ik durf de stelling wel aan dat deze datum gekozen is omdat dit oorspronkelijk het einde van het joelfeest was. De rest is er gewoon bij verzonnen. In de bijbel staat ook maar heel weinig over de drie Koningen. Volgens mij staat er niets eens in hoeveel het er waren.
  Ik word in mijn vermoeden bevestigd door het feit dat in het Oud-Hoogduits Driekoningen ‘Perthennacht’ heet, naar een mythologisch Germaans wezen, vooral in verband gebracht met licht (rond 6 januari beginnen de dagen te lengen)

  Stofzuigerslang
  Ik heb aan Driekoningen goede herinneringen. Mijn moeder bakte een cake met een amandel er in. En wie de plak met de amandel kreeg, was die avond Koning. Dat betekende dat je met de stofzuigerslang als staf op een stoel in de huiskamer mocht zitten en de andere gezinsleden mocht opdragen allerlei dingen voor je te doen.
  Nu lees ik dat de boon in de koek ook afgeleid is van heidense gebruiken. De Germanen mochten in de twaalf nachten van de nieuwjaarsfeesten geen peulvruchten (hun hoofdvoedsel) eten en de ‘heilige boon’ betekende het einde van die vasten.

  Gebruiken
  Ik zie dat er nog andere gebruiken zijn rond Driekoningen. Misschien speelt dit zich meer in het zuidelijke deel van Nederland af. Maar ook hier is weer duidelijk dat het feest terug gaat op voor-christelijke gebruiken.
  Kinderen lopen de avond voor Driekoningen zingend en verkleed met een kroon langs de deuren, één van hen heeft een zwartgemaakt gezicht. Ze dragen daarbij lampionnen en krijgen als beloning voor het zingen eten, snoep en geld. De lampionnen zijn overblijfsel van een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om geesten te verjagen. Het snoepgoed dat werd uitgedeeld stamt van heidense offermalen.

  Midwinterhoorn
  Een Midwinterhoorn is een oud blaasinstrument dat nu nog wordt gebruikt in Twente, Westerwolde en de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland vlak over de grens. In Twente en de Achterhoek wordt alleen geblazen tussen de eerste zondag van de Advent en Driekoningen (6 januari). Het gebruik van de Midwinterhoorn vindt zijn oorsprong in de Germaanse joelfeesten, de feesten die zich afspeelden rond de midwinter-zonnewende (21 december). De voorloper van de midwinterhoorn, de ossenhoorn, werd rond die tijd geblazen om de God Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir, die de zon verslindt waardoor het altijd donker zal zijn. Als Wodan er in slaagt de Fenrir te verjagen, dan zou het licht terug kunnen komen.

 • Frnzl al gerigistreerd

  Wij vieren Kerst. Je kunt je haast niet voorstellen dat er een tijd is geweest waarin Kerst niet bestond. Toch is dat zo. Sterker nog: Kerstmis is een uitvinding van de Rooms-Katholieke kerk. Zij vond dit feest uit om tegenwicht te bieden aan de heidense feesten die rond de kortste dag gevierd werden. De Roomsen zijn slim geweest: alles wat tegengas bood aan hun geloof hebben ze heel simpel opgenomen in hun eigen geloof. Kerstmis is gewoon een lichtfeest. Dat zien we nog terug in onze kerstboom met lampjes maar de oorsprong zit veel dieper. Ik heb wat gesurfd op het web en vond deze info.

  Joelfeest
  De Germanen vierden rond 25 december midwinter- of joelfeesten. Feesten van dankbaarheid voor wat geweest was en hoop voor wat nog komen moest. Ze duurden 13 dagen en 12 nachten (van 24 december tot 6 januari) en sloten direct aan op de grote slachttijd. Er werd niet gewerkt, maar wel enorm veel gegeten, gedronken en lawaai gemaakt. Kijk daar komen onze overvloedige kerstmaaltijden vandaan. Het lawaai was bedoeld om de geesten die tegen het einde van het jaar tevoorschijn komen te verjagen. Kijk daar hebben we onze traditie om met oudjaar vuurwerk af te steken! Er brandden voortdurend enorme vreugdevuren waarop brandoffers werden gebracht aan de goden, godinnen, schimmen en doden. Alles werd versierd met groenblijvende takken en twijgen, symbolen van vruchtbaarheid en verjager van heksen, geesten en ziekte. Onze kerstboom dus! Ook andere volken vierden in de winter dit feest van het licht.
  Pas in 381 koos men 25 december als geboortedag van Christus. Het heidense feest van het licht versmolt met het Christelijke feest van de vrede.

  Driekoningen
  Wat opvalt is de datum van 6 januari. Daarop vieren we nu Driekoningen. Maar ook deze datum is geen toeval. Het feest ontstond in de vierde eeuw in het Oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden God op aarde te vieren. Daarbij werden de tekenen van Jezus’ goddelijkheid herdacht: onder andere het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten. Maar ik durf de stelling wel aan dat deze datum gekozen is omdat dit oorspronkelijk het einde van het joelfeest was. De rest is er gewoon bij verzonnen. In de bijbel staat ook maar heel weinig over de drie Koningen. Volgens mij staat er niets eens in hoeveel het er waren.
  Ik word in mijn vermoeden bevestigd door het feit dat in het Oud-Hoogduits Driekoningen ‘Perthennacht’ heet, naar een mythologisch Germaans wezen, vooral in verband gebracht met licht (rond 6 januari beginnen de dagen te lengen)

  Stofzuigerslang
  Ik heb aan Driekoningen goede herinneringen. Mijn moeder bakte een cake met een amandel er in. En wie de plak met de amandel kreeg, was die avond Koning. Dat betekende dat je met de stofzuigerslang als staf op een stoel in de huiskamer mocht zitten en de andere gezinsleden mocht opdragen allerlei dingen voor je te doen.
  Nu lees ik dat de boon in de koek ook afgeleid is van heidense gebruiken. De Germanen mochten in de twaalf nachten van de nieuwjaarsfeesten geen peulvruchten (hun hoofdvoedsel) eten en de ‘heilige boon’ betekende het einde van die vasten.

  Gebruiken
  Ik zie dat er nog andere gebruiken zijn rond Driekoningen. Misschien speelt dit zich meer in het zuidelijke deel van Nederland af. Maar ook hier is weer duidelijk dat het feest terug gaat op voor-christelijke gebruiken.
  Kinderen lopen de avond voor Driekoningen zingend en verkleed met een kroon langs de deuren, één van hen heeft een zwartgemaakt gezicht. Ze dragen daarbij lampionnen en krijgen als beloning voor het zingen eten, snoep en geld. De lampionnen zijn overblijfsel van een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om geesten te verjagen. Het snoepgoed dat werd uitgedeeld stamt van heidense offermalen.

  Midwinterhoorn
  Een Midwinterhoorn is een oud blaasinstrument dat nu nog wordt gebruikt in Twente, Westerwolde en de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland vlak over de grens. In Twente en de Achterhoek wordt alleen geblazen tussen de eerste zondag van de Advent en Driekoningen (6 januari). Het gebruik van de Midwinterhoorn vindt zijn oorsprong in de Germaanse joelfeesten, de feesten die zich afspeelden rond de midwinter-zonnewende (21 december). De voorloper van de midwinterhoorn, de ossenhoorn, werd rond die tijd geblazen om de God Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir, die de zon verslindt waardoor het altijd donker zal zijn. Als Wodan er in slaagt de Fenrir te verjagen, dan zou het licht terug kunnen komen.