Jaarvergadering EHBO goed bezocht

0

HOLTEN – Financiële toekomst EHBO Holten, afscheid instructeurs en uitbreiding bestuur.

De jaarlijkse ledenjaarvergadering welke eind maart gehouden werd is ook dit jaar goed bezocht.

Voorafgaand aan de vergadering, welke gehouden werd in het Kulturhus, heeft dhr. Hans Tutert (Fysiotherapie Holten) een lezing gehouden over diverse spierblessures en de wijze van handelen hierbij.

 

Minimum onkostenvergoeding voor organiserend Holten
Al sinds jaar en dag verzorgd de Holtense EHBO vereniging op basis van een vrije gift vrijwilligers voor alle denkbare evenementen in Holten. Helaas blijkt dat deze giften al enkele jaren niet meer toereikend zijn waardoor EHBO Holten teveel geld moet toeleggen om op evenementen te kunnen staan. Er is daarom besloten om elke organisatie in Holten schriftelijk aan te geven dat er voortaan gerekend moet worden op een minimum bijdrage in de onkosten. Bij het aanvragen van ondersteuning zal dit nogmaals worden gemeld.

Oproep verhoging bijdrage aan donateurs
Binnenkort gaan onze leden weer langs bij onze donateurs om de donateur bijdrage op te halen. Opvallend is dat enkele donateurs een relatief lage bijdrage geven, tijdens het innen zal daarom gevraagd worden of dit bedrag mag worden verhoogd.
Ook wordt de contributie voor de leden aangepast, en zal de wijze van het geven van herhalingslessen onder de loep worden genomen. Alle maatregelen zullen er voor moeten zorgen dat de financiële toekomst voor EHBO Holten gewaarborgd is.

Instructeur Ligtenberg neemt afscheid
Derk Ligtenberg heeft inmiddels ruim 25 jaar als instructeur vele (herhalings)lessen verzorgt, en heeft afscheid genomen. Aan hem was ook de eer om de recent geslaagden voor de basiscursus EHBO hun diploma uit te reiken. Brigitte Palstra-Zwartjes stopt na bijna 10 jaar. Zij kon niet aanwezig zijn, dus een afscheid van haar wordt later georganiseerd.
Joke Scholten-Nijland is afgelopen jaar begonnen bij EHBO Holten als instructeur, en heeft aangegeven te willen blijven. Tevens blijven Henk Rietberg en Brian de Beus actief. Er wordt nog wel uitgekeken naar een eventuele vierde instructeur voor de vereniging.

Samenstelling bestuur
Nadat Albert Wegstapel is afgetreden als penningmeester heeft Harry van Coeverden deze taak op zich genomen. Harry is momenteel ook de secretaris van de vereniging. Mevrouw Joke Rietberg-ter Welle ondersteund hierin, door de administratie van donateurs op zich te nemen.
Gerrit Aanstoot heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur en is unaniem aangenomen als bestuurslid. Gerrit heeft in het verleden ook een bestuursfunctie gehad en is een welkome aanvulling. Hiermee is het bestuur bijna voltallig; er wordt nog gezocht naar een zevende bestuurslid.

Convenant met Nederlandse Hartstichting
EHBO Holten heeft een convenant getekend met de Nederlandse Hartstichting. Hierdoor zijn we als opleidingsinstituut te vinden op verscheidene websites zoals 6minuten.nl en hartstichting.nl. Ook krijgen we les- en oefenmateriaal beschikbaar gesteld. De tegenprestatie is dat EHBO Holten tijdens reanimatieopleidingen kenbaar moet maken dat dit mede mogelijk wordt gemaakt door Nederlandse Hartstichting.

 
Dhr. Ligtenberg (rechts) krijgt bloemen en presentje aangereikt door dhr. Tromop.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.