Holtense HandelsVereniging

0

Wat speelt er zoal binnen de Holtense HandelsVereniging?

 

Lees het in Lees Meer…

 

1. Presentatie koopstromen onderzoek Goudappel en Coffeng.
Wat later dan gepland worden de uitkomsten van het koopstromen onderzoek
gepresenteerd. In een notendop. Het onderzoek geeft een daling van het
draagvlak weer. Holten krijgt steeds meer te
maken met concurrentie van Rijssen en Deventer (non-food). Wel is er toch
een vorm van koopkrachtbinding in specifieke branches (niet dagelijkse
artikelen). Holten kent een vooral lokaal verzorgende functie, zeker zolang
de toerist niet meegenomen wordt in dit onderzoek. Gelukkig kan wel gesteld
worden dat de consument positief is over de winkelvoorzieningen in Holten.
Als verdere algemene opmerking is gesteld dat er in Holten absoluut potentie
zit wanneer nieuwe retail toegevoegd kan worden. Om dit te kunnen bereiken
zal echter het centrum verbeterd dienen te worden, er een groei in
inwoneraantal komt en de invloed van het toerisme helder in kaart gebracht
wordt. Dit laatste wordt op dit moment uitgevoerd. Voor geïnteresseerden die
aan bovenstaande opsomming niet voldoende hebben, bestaat er de mogelijkheid
om http://www.koopstromen.com te bezoeken.

 

4. Bestuursverkiezing. Ans Jacobs en Jan Stam zijn aftredend en niet
herkiesbaar. Beiden worden bedankt voor hun grote bijdrage aan de vereniging
dmv applaus en een attentie. Jan Stam heeft zich jarenlang bewezen als de
belangrijke schakel tussen recreatie/toerisme en de middenstand. Ans zal
zich nog enige tijd bezig houden met het overdragen van de functie van
secretaris tot het moment dat hier een goede vervanger voor gevonden is. Zo
zorgvuldig als zij als secretaris heeft gewerkt zal dit een moeilijke taak
worden. MarkWander Drent wordt als kandidaat voor algemeen bestuurslid onder
applaus aangesteld.

1. Bestuursmededelingen.
Nieuwe lantaarnpalen Dorpsstraat-Oranjestraat. Deze zijn als tijdelijke
invulling geplaatst. De spankabels zijn hierdoor wel komen te vervallen,
echter dit wordt op dit moment bekeken en zo gauw als nodig is herplaatst.
Herinrichting markt. Gesprekken lopen nog steeds met de gemeente, grootste
probleem blijft het aantal vierkante meters. Dit kan alleen getackeld worden
met creativiteit en dat is niet de beste kant van de gemeente.
Kermis 2006. Ook hier wordt weer iets nieuws geprobeerd. Vanuit overleg met
Horeca en exploitanten is gebleken dat de locatie Kalfstermansweide niet
voldoet om een gezellige kermis te kunnen wegzetten. Besloten is daarom om
dit jaar de kermis op de Smidsbelt en gedeeltelijke Dorpsstraat te houden.
De kermis zal op deze manier een fantastische zichtlocatie krijgen en de
gezelligheid van de omringende horeca direct voelen. De Dorpsstraat zal
vanaf dinsdag avond (18.00 uur) tot zondagmiddag gesloten zijn voor het
verkeer. Essentieel bij deze keuze is de ontsluiting van het
(vracht)verkeer. Hier wordt nog hard aan gewerkt. Een bijkomend voordeel van
deze locatie keuze is dat de Kalfstermansweide volledig als
parkeervoorziening kan worden gebruikt wat een vermeerdering van ongeveer 50
plaatsen betekent t.o.v. de voorgaande situatie. Verder is er met de
omliggende middenstand afgesproken dat dit een testjaar is, oftewel na deze
kermis zal er geëvalueerd worden en wordt bekeken of dit in de toekomst
verder uitgewerkt kan worden.

Project Saxion. De HHV heeft momenteel twee studenten aan het werk die
werken aan een verslag dat de situatie van recreatief en toeristisch Holten
aangeeft. Vanuit dit verslag moeten 10 aanbevelingen gedaan worden die
uitvoerbaar zijn voor de verbetering van Holten als toeristisch en
recreatieve plaats. 23 Juni zal hiervoor een
aparte vergadering ingelast worden waar het verslag gepresenteerd wordt.

Jumelage Steinfurt-Winterberg. Volgend jaar (2007) zal in het weekend van
14-15-16 juni een invasie (vriendelijke) plaatsvinden van Duitsers. De heer
Koelemaij is contactpersoon in deze.

Mededelingen VVV.
Tineke Wolters meldt dat de nieuwe burgemeesterskamer in De Oudheidskamer de
moeite waard is om te bezichtigen.
De Fiets- en Wandelbeurs Rai Amsterdam 11 en 12 februari. Deze beurs wordt
erg goed bezocht (12.000 bezoekers) en is dus ook zeker de moeite waard om
te blijven volgen.
Uit met Abel. Abel is een navigatiesysteem die de gebruiker de mogelijkheid
geeft een volledig aangepaste route langs bezienswaardigheden te
lopen/fietsen/rijden. Hotelgroep Twente (ongeveer 40 hoteliers) heeft dit
systeem al draaiende. De kosten worden mede betaald door de provincie. De
VVV-Holten zou graag in Holten een pilot willen opstarten.
Regio VVV ten opzichte van plaatselijke VVV. De laatste jaren wordt steeds
duidelijker dat het regionaal aansturen minder positief werkt dan bedoeld
was. De ondersteuning van en door actieve
jonge) ondernemers in het opzetten van een plaatselijke VVV is hard nodig.
Op de Holterberg met alle vernieuwde activiteiten zou dit door de jonge
ondernemers kunnen worden opgepakt.
Jos Kamphuis (inmiddels 50 geworden) geeft aan dat er een presentatie is
geweest voor het toeristisch platform en gemeente. Het “Beste Idee” vanuit
Twente van 8 jaar geleden is hier gepresenteerd. Het gaat om een Tijdspad,
door middel van palen kan iedereen een route lopen waarin zij mee worden
genomen in de tijd. Op elke paal staat een gebeurtenis van dat betreffende
jaar, lokaal, regionaal, landelijk of global. De gemeente heeft ondertussen
te kennen gegeven dat zij hier absoluut iets mee willen gaan doen.
Waarschijnlijk in tweevoud, 1 in Rijssen en 1 in Holten.

Braderieën. De zomerbraderieën worden dit jaar gehouden op 3 en 17 augustus.
Om extra gezelligheid toe te voegen bestaat er voor de kinderen de
mogelijkheid om hun rommel te slijten in het verlengde van de braderie.
Triathlon 2006. De triathlon wordt gehouden op 14 en 15 juli. Het bestuur
heeft in meerdere constructieve vergaderingen de problemen kunnen tackelen
van vorig jaar. Het belooft wederom een spectaculaire happening te worden.

1. Gemeentelijke ontwikkelingen
Algemeen beeld van de HHV is dat er na jaren van onderzoeken en het
schrijven van nota’s het nu tijd
wordt voor de uitvoering van al wat geschreven en uitgezocht is. De nadruk
zal hier in de komende overleggen met de gemeente dan ook op liggen. Het
Zilverzandtracee en de verlengde Waagweg zullen ook de nodige aandacht van
ons krijgen in de gesprekken met de nieuwe coalitie aangezien wij van mening
zijn dat er eerst een centrumlus moet liggen alvorens je met het centrum aan
de gang kan.
Nota detailhandel industrieterreinen. Er volgt nog een vervolgafspraak met
de gemeente waarin deze nota gepresenteerd zal worden.
Nieuwbouw Oranjestraat (naast Rabo). Zover nu bekend is zal de nieuwbouw van
dit project in het najaar van 2006 starten. Er is een inloop avond geweest
waar de plannen en tekeningen uitgelegd zijn.
Industrieterreinen Lookerbroek en Vletgaatsmaten. Het bestuur is van mening
dat voor een gezond en leefbaar Holten er een gezonde verhouding moet zijn
tussen industrie en woningbouw. Uitbreiding van woningbouw heeft alleen nut
als er ook voldoende werkgelegenheid gecreëerd wordt. Het bestuur zal daarom
de ingeslagen weg van het college blijven steunen.
Paaltjes Kalfstermansweide. Het bestuur heeft een brief naar het college
geschreven met het verzoek bij alle voorkomende evenementen (incl.
vrijdagmarkt en toeristische pieken) deze
gewraakte paaltjes te verwijderen. Het bestuur wordt hierin gesteund door de
wijkagent die vanuit het perspectief van verkeersveiligheid dit uitgevoerd
zou willen zien.

 

 

 

 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.