Hogere grenswaarde van geluidhinder in De Kol

2

HOLTEN – Binnen het bestemmingsplan De Kol in Holten wordt door de gemeente een hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van diverse woningen ingesteld.

Het college van B en W heeft een hogere waarde vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van een WRO-procedure voor het plan De Kol.

Alle wegen en spoorwegen hebben van rechtswege een geluidszone. Nieuwe woningen gele­gen binnen de zone van een we­g en een spoorweg moe­ten in prin­ci­pe op zo­da­nige afstand worden gepro­jec­teerd dat vol­daan wordt aan de voorkeursgrens­waarde die de Wet ge­luid­hinder daar­aan stelt.
Uit onderzoek is gebleken dat wegens de wegen en het spoor een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden.

Burgemeester en wethouders hebben voor dit plan op grond van de Wet geluid­hinder een hogere grenswaarde vastgesteld.
Wie de stukken van het besluit wil inkijken, kan dat vanaf woensdag 2 juni in de centrale hal van het gemeentehuis doen.
De stukken liggen voor een periode van zes weken ter inzage.
(bron west twente)

2 Reacties
  1. mak zegt

    Is dit niet iets als halen we de norm niet passen we de norm aan ipv de huizen/geluidscherm ed.

  2. mak zegt

    Is dit niet iets als halen we de norm niet passen we de norm aan ipv de huizen/geluidscherm ed.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.