Gemeenteraad akkoord met begroting 2011

HOLTEN – De gemeenteraad van heeft vrijdag 12 november de begroting 2011 besproken en vastgesteld. In hoofdlijnen gaat zij akkoord met hetgeen door het college is voorgesteld.

De gemeenteraad is vooruitlopend op bezuinigingen voor de periode 2012-2015, terughoudend omgegaan met nieuwe wensen voor 2011. Alleen uitgaven met een onvermijdelijk en onuitstelbaar karakter, zijn meegenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld budgetten voor schuldhulpverlening en peuterspeelzaalwerk.

Voor de opdracht vanaf 2012 wordt door het college op dit moment voorbereidingen getroffen.
In het voorjaar 2011 vindt daarover een brede belangenafweging plaats.

Het uitvoeren van het netwerkplan Sport Holten is definitief financieel niet haalbaar. De afgelopen jaren is minder geïnvesteerd in onderhoud van onoverdekte accommodaties in Holten. De raad heeft nu besloten middelen beschikbaar te stellen om de komende jaren een inhaalslag uit te voeren.

Om de doorstroming en veiligheid te bevorderen, heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de aanleg van de tunnel bij de kruising Holterstraatweg/Roelf Bosmastraat/Veeneslagen. Hierdoor anticipeert de gemeenteraad op een verdere toename van het goederenvervoer per spoor. Met de aanleg wordt op korte termijn begonnen. Naast een gemeentelijke bijdrage wordt van Regio Twente, Provincie Overijssel en Pro-Rail subsidie ontvangen.

2 Reacties
  1. tegenwind zegt

    En wat is dan wel de gemeentelijke bijdrage voor het Rijssense tunnel syndroom?
    Natuurlijk zoveel dat de doorstroming en veiligheid in Holten weer jaren op zich laat wachten.

  2. tegenwind zegt

    En wat is dan wel de gemeentelijke bijdrage voor het Rijssense tunnel syndroom?
    Natuurlijk zoveel dat de doorstroming en veiligheid in Holten weer jaren op zich laat wachten.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.