Gemeentebelang verder zonder Willy Veneklaas

0

HOLTEN – Er zijn de laatste tijd binnen de fractie van Gemeentebelang Rijssen-Holten een aantal ontwikkelingen geweest, die tot gevolg hebben, dat er in de fractie een en ander gaat veranderen.

Die veranderingen zullen hun beslag krijgen in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces donderdag 2 juli 2009.

Deze raadsvergadering is openbaar, maar vanwege de uitgebreide agenda is wel te verwachten dat het pas op het laatst van de avond zal plaats vinden.

Wat gaat er dan allemaal gebeuren?

In de eerste plaats neemt Willy Veneklaas afscheid van de fractie na een periode van 11 jaar, waarin mede door hem nogal wat is gebeurd en ook in gang is gezet.

Wij laten hem met tegenzin gaan, maar respecteren zijn standpunt om er een punt achter te willen zetten.
Het zal moeilijk zijn om het vele werk en vooral ook de knowhow van Willy op een juiste manier in te vullen.

Zijn plaats in de fractie zal worden ingenomen door Annie Kuiper, die al enige tijd ervaring heeft opgedaan als schaduwfractielid.
Het bestuur vindt het noodzakelijk om te zorgen, dat het aantal schaduwfractieleden op peil blijft.

Ten dele was dit al gebeurd door de aanstelling van Jan Beunk in de raadsvergadering van 28 mei.
Maar mede door het aanstellen van Jan Aanstoot als plaatsvervanger van Annie, denken wij de fractie van de hard nodige ruggengraat te hebben voorzien.

Die ruggengraat zal ook nodig zijn, omdat nog niet is te voorzien, hoe lang Ab Hofhuis nog vanwege zijn ziekte afwezig zal zijn.
Wij vertrouwen er op, dat na het zomerreces er weer betere tijden aan zullen breken en dat Ab dan weer in staat zal zijn de fractie te leiden.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.