GB voor kunstgras in Holten

0

HOLTEN – Gemeentebelang Rijssen-Holten waardeert de inspanningen van de Sportraad en begrijpt dat er nogmaals extra aandacht wordt gevraagd voor het beoefenen van sport in het algemeen en het op peil houden van sportaccommodaties in het bijzonder. Want sporten is gezond en het moet toegankelijk blijven voor alle leeftijden.
 
Met de Sportraad delen wij de wens om meer te investeren in de sport om daarmee deelname te bevorderen, de lasten laag te houden en de verenigingen in hun ambitie te steunen.

In de brief vraagt de Sportraad aandacht voor een aantal actuele problemen. Het valt bij die inventarisatie op dat naast de algemene behoefte aan kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen, de opsomming van deze actuele problemen zich beperkt tot verenigingen uit de kern Rijssen.
Wij zijn zeer benieuwd hoe deze opsomming van verzoeken tot stand is gekomen en of deze opsomming alle verzoeken van alle verenigingen betreft.

Zoals u weet is er de afgelopen raadsperiode flink geïnvesteerd op het sportpark de Koerbelt. Zo zijn er een tweetal kunstgrasvelden aangelegd en is de kleedaccommodatie flink uitgebreid. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren investeringen gedaan in de atletiekaccommodatie op de Koerbelt. Kortom, het sportpark de Koerbelt ligt er perfect bij.

In Rijssen is tevens de eerste aanzet gedaan om in het Opbroek een sportpark te realiseren door alvast enkele tennisbanen aan te leggen en tennisvereniging de Mors hiernaar toe te verplaatsen. In de toekomst kan dit worden uitgebreid tot een volwaardig sportpark waar een of meerdere voetbalverenigingen en b.v. de schaats- en skeelervereniging naar toe kunnen.

In Holten is de afgelopen periode energie en geld gestoken in het verbeteren van de sportaccommodaties door achterstallig onderhoud weg te werken en de opstallen over te dragen aan de verenigingen. Uit onze contacten met de voetbalverenigingen vv Holten en zvv Blauwwit ’66 is gebleken dat zij nog één uitdrukkelijke wens hebben en dat is een kunstgrasveld.

Gemeentebelang Rijssen-Holten pleit er dan ook voor om ook de sportparken Meermanskamp en ’t Vletgoor te voorzien van een kunstgrasveld. Dit past in het gemeentelijk beleid zoals omschreven in de nog steeds van kracht zijnde sportvisie 2010-2014.

De Sportraad noemt in haar brief ook nieuwe ontwikkelingen zoals het Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). Wij als Gemeentebelang Rijssen-Holten onderschrijven de kerngedachte van genoemd MVV, maar dan wel op vrijwillige basis en zonder dat de huidige jeugdledensubsidie wordt stopgezet. Wij zijn van mening dat er eerst resultaten moeten worden geboekt met het MVV en dat er niet getornd wordt aan de jeugdledensubsidie, zolang er geen alternatieven zijn.

Zoals iedereen weet zijn de financiële middelen van de gemeente beperkt en dat geldt dus ook voor de sport. Dit betekent dat de beschikbare middelen uiterst efficiënt en zorgvuldig moeten worden ingezet om de breedtesport te dienen.
Voor Gemeentebelang Rijssen-Holten betekent dit investeren in kunstgrasvelden op de sportparken Meermanskamp en ’t Vletgoor en niet gaan investeren in topsporthallen of andere wilde ideeën.

Sportieve groeten,

Jan  Aanstoot, namens Gemeentebelang Rijssen-Holten

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.