D66 Tweede Kamer bezoekt Sallandse Heuvelrug

Overijsselse aanpak Natura2000: oog voor natuur en individuele belangen

Op 11 juni 2018 bezocht Tweede Kamer lid Tjeerd de Groot (D66) op uitnodiging van gedeputeerde Hester Maij van natuur het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug. Dit gebied is uniek voor West-Europa: het is met 1.000 hectare de grootste oppervlakte aaneengesloten droge heide van Noordwest-Europa. Tjeerd de Groot werd geïnformeerd over de natuurmaatregelen voor de Sallandse Heuvelrug die bedoeld zijn om heide en de plant- en diersoorten die daarbij horen te behouden en te versterken. Zo wordt bos gekapt om de oppervlakte heide te vergroten. De Groot sprak met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, ondernemers in het gebied en omwonenden. Het D66 Kamerlid was onder de indruk van de inzet en investering die de provincie levert. “Een aanpak waarbij veel oog is voor de natuur, maar ook voor de individuele belangen.”

Hester Maij: “Ik ben blij met het werkbezoek van Tjeerd de Groot. In Overijssel werken maatschappelijke organisaties, natuur- en milieuorganisaties, overheden en de landbouw op een uniek manier samen aan het herstel en het versterken van onze mooie natuur. Tegelijkertijd maken we ook ruimte voor ondernemers, bijvoorbeeld boeren rondom natuurgebieden. Het is goed om deze succesvolle combinatie te laten zien aan een vertegenwoordiger van de Tweede Kamer, maar ook de knelpunten bij de uitvoering van de Natura2000 onder de aandacht te brengen.”

Het werkbezoek stond vooral in het teken van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). In hoeverre zijn de maatregelen om de stikstofneerslag op de natuur terug te brengen effectief? Het antwoord hierop is volmondig ja. Want zonder het PAS waren economische ontwikkelingen niet meer mogelijk. In Overijssel, maar ook daarbuiten, zoals de haven in Rotterdam. “Het is weer mogelijk om vergunningen te verlenen én de natuur maken we robuuster tegen negatieve invloeden van buiten. Natuur en economie gaan weer gelijk op, de balans brengen we terug,” aldus gedeputeerde Maij.

Landbouw en natuurbeheer

Tjeerd de Groot over de inspanningen van de provincie en alle partners in het gebied: “Het is bijzonder complex om dit in goede banen te leiden. Of het nu gaat om de omvorming van bos naar een open landschap of maatregelen die gevolgen hebben voor de landbouw. We moeten goed uitleggen waarom de maatregelen nodig zijn. Als we nu niets doen, dan gaat dat ten koste van de kwetsbare natuur.”

Daarnaast was het Tweede Kamer lid ook zeer geïnteresseerd in het combineren van landbouw en natuurbeheer. “Agrarisch ondernemers die tevens de natuur beheren, dat is wat mij betreft een win-win-situatie,” aldus De Groot. Staatsbosbeheer laat weten dat er intensief contact is met de omgeving over de ontwikkeling van heideboerderijen en dat er ook ondernemers zijn die natuur willen realiseren. In het veld is dan ook veel gesproken over de mogelijkheden én over nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer