CDA stelt vragen over chronsch zieken

0

HOLTEN –  – Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee.

Ook kosten die niet vergoed worden door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Het CDA Rijssen-Holten wil zich hard maken voor de chronisch zieken en gehandicapten. Vooral nu de regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Ter compensatie voor deze bezuiniging wordt landelijk circa 216 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening’. Dit geld komt met ingang van 2014 beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland.
 
Het CDA Rijssen-Holten heeft zorgen over de positie van de chronisch zieken en gehandicapten en heeft het College de volgende vragen gesteld:

1.    Kan het college aangeven hoeveel middelen de gemeente Rijssen-Holten per 2014 extra in het Gemeentefonds zal ontvangen voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten? Wanneer dit nog niet bekend is, kan het college dan aangeven hoeveel extra middelen dit betekent uitgaande van de huidige verdelingssystematiek in het Gemeentefonds?
2.    Is het College bereid het deel van de 216 miljoen voor Rijssen-Holten te gebruiken voor deze chronisch zieken en gehandicapten?
3.    Op welke termijn denkt het College dat er beleid gemaakt kan worden voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten?
4.    Hoe wil het College chronisch zieken en gehandicapten die nu al te kampen hebben met de negatieve effecten van de afschaffing van de CER en de  Wtcg op korte termijn tegemoet te komen? Is er een vangnet voor deze groep kwetsbare inwoners?
5.    Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer