CDA stelt vragen aan College

0

HOLTEN – Onderstaande tekst is de brief die het CDA naar het college heeft gestuurd met asl inhoud vragen mbt de invoering van de Wet Markt en  Overheid.

Geacht college,

Na een overgangstermijn van 2 jaar treedt op 1 juli a.s. de Wet Markt en Overheid in werking.
Zoals uit verschillende bijgevoegde publicaties blijkt kan de invoering onwenselijke gevolgen hebben voor een aantal producten en diensten die de gemeente aanbiedt en volgens de wet als economische activiteit worden gezien.

De exploitatie van cultuur- en sportaccommodaties, begraafplaatsen zijn daar een voorbeeld van en de invoering van de wet kan tot een forse stijging van de (huur)tarieven leiden wanneer niet de juiste maatregelen worden genomen.

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft vorige week een besluit genomen om een aantal economische activiteiten als algemeen – belang uitzonderingen te benoemen en zodoende vrijgesteld te worden van een integrale kostprijs doorberekening.

De CDA fractie acht het onwenselijk dat door invoering van deze wet inwoners en verenigingen worden geconfronteerd met kostenstijgingen terwijl dit voorkomen kan worden door op tijd de juiste acties te ondernemen.

Wij hebben aan uw college de volgende vragen:

1.    Heeft de invoering van de Wet Markt en Overheid gevolgen voor de exploitatie van voorzieningen in onze gemeente?
2.    Overweegt het college de Raad voor te stellen  om de hiervoor in aanmerking komende activiteiten te benoemen als economische activiteiten van algemeen belang danwel beleid te ontwikkelen dat in overstemming is met de gedragsregels uit de wet Markt en Overheid om zodoende onnodige kostenstijgingen te voorkomen?

Hoogachtend,

Namens de raadsfractie CDA Rijssen – Holten

H.J. Nijkamp

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.