VV Holten start sponsorplan voor ondersteuning jeugd

0

De jeugd heeft de toekomst! Dit credo is voor VV Holten een belangrijke pijler in het beleid van VV Holten. De Holtense voetbalvereniging, die het afgelopen seizoen haar negentig jarig bestaan vierde, wil zich zowel op organisatorisch als technisch vlak doorontwikkelen. Het vorig voetbalseizoen gepresenteerde beleidsplan “De roodzwarte draad’ dient als kompas op deze route vol uitdagingen.

Aansluitend hierop is VV Holten gestart met een nieuw sponsorpakket genaamd ‘Partners jeugdafdeling VV Holten”. De fondsen die voortvloeien uit dit sponsorpakket worden gebruikt om de jeugdafdeling, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen. De eerste investering die VV Holten vanuit het sponsorplan heeft kunnen doorvoeren zijn de prachtige nieuwe shirts voor de E- en F-jeugd. Als deelnemer aan het plan wordt onder andere uw naam geplaatst op het sponsorbord dat een prominente plaats inneemt op het prachtige sportpark Meermanskamp. Naast de bedrijfslogo’s van Hummel, C1000, Derby Star en Van Bruggen Holten wordt het sponsorbord opgesierd door het logo van de Voetbalacademie van FC Twente. Aanleiding hiervoor is de samenwerking die VV Holten is aangegaan met de jeugdopleiding van de Enschedese betaald voetbalorganisatie.

Met de ondertekening van het convenant is VV Holten ervan verzekerd dat de Voetbalacademie FC Twente diverse activiteiten richting de vereniging ontplooid. FC Twente doet dit mede om het amateurvoetbal impulsen te geven om haar jeugd op een nog betere wijze te begeleiden. De Voetbalacademie FC Twente is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het amateurvoetbal. Jaarlijks organiseert de Voetbalacademie FC Twente een tweetal clinics op het Trainingscentrum in Hengelo. Eén daarvan is voor de jeugdtrainers die zich bezig houden met pupillenvoetbal. De andere is bestemd voor technische coördinatoren en jeugdcoördinatoren.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.