Verdôôfd

Lekker röstig zit ik ôônder ’n bôôm te dèènk’n oaver het ofgelôôp’n weekend. Een betje verdôôfd nog, kump det noe duur het heete weer, of umdet Hoolt’n het neet hef e haalt, bint het de pijltjesgooiers, of toch de noaweeën van het boolderfeest? Hoe zôl Werner zich veul’n? Hij hef ter vuur e zörgt det Hoolt’n volgend joar wier in de vèèrde klasse spölt. Hij zal de dag van de promotiewedstried tèèg’n Heerde neet gauw vergett’n. Zô lange at e voetbalt zal den pengel wier noar vuurt’n kômm’n. Môôie bagage vuur oen veerdere lèèm’n. Van ôônder ‘n bôôm heur ‘k de veugeltjes fluit’n. Zie bint de jong’n in’t nös nog drôk an ’t vôôr’n. De merels bint al uut e vlèuig’n. De bloasmuziek van de Grösmèèiers uut Markel, netjes in ’t pak, komt in flard’n biej miej binn’n. “Het beste is de bloasmuziek, tettretèèt….” Jammer, doar had wà honderd man meer meug’n weer, mà doar is ôk zô völle te doon en de vuurige wekke was ter ôk al een koor’nfestival. Met de gedach’n det het eigelijk hèèl môôi fietsweer was e wes, zakk’n ik hèinig an weg in nen onröstige gedach’nwereld….. Het hèèle Korhaan’nkoor, met de vroole en de wichter, stoat ‘s män’s um tien uur kloar vuur het boolderfestival op de fietse. Ie könt wà zeen det het heete is. De kleere varieert van rooie, gelle, blauwe, lange en korte bokses, mà det mag de pret neet drukk’n. De instrumèènt’n bint op de koare laad’n en doar geet ’t hen. De grötste lawaaimakers vuurop, as det mà good geet. Het geet prima, de lèu heurt ôôns van veert’n al ankômm’n. De koffiestop is biej de kinderboerderieje in Splôô. De instrumèènt’n wordt het terras op e vèurt en vuurdet de koffie der is, zingt de keerls as liesters. De kinder vermaakt zich in de spöltuin en de vroole zit er, likk’nd an ne grôôten ijsco, noar te kiek’n. Völs te rap môw we noar de sherrystop, boam’n op ’n Hoolterbarg. Sjonge jonge wat een volk doar. Gen wôônder, want iedereene wèèt det er vandaage korhaan’n te zeen bint. Netuurlijk wörd ter e zung’n. “Blauw, blauw, blauw, keer ik terug naar jou.” De leu geniet van de zang en de völ kluurighèid van de korhaan’n. Vedan geet het noar de camping um èèm’n um een portie vlèis noar binnen te wark’n. De grôôte finale is op ’n Smidsbeelt. De terrass’n zit vol. Nog één kèèr loat de korhaan’n zich van de beste kàànte heur’n, ‘t is een prachtig môôi’n dag….” In de veert’n heur ‘k Blankena zing’n. De klàànk’n verwèèit oaver ’n kàamp. Nog èèm’n een ofzakkertje en dan op huus an. Van Gerwen en van Barneveld hebt verleuirne met pijltjes gôôi’n. Det stekt netuurlijk en det dut ôk die mugge, diet miej trugge breg noar ’n dag van vandaage. Wegdrèum’n kan bes wat oplèèvern. Iedereene hef könn’n geniet’n, ôk al geet het neet altied zô àj’ geerne wilt. Zo is ’t, wis en waarachtig.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer