Tweede rangs börgers

Het völt neet met um in de de vluchtelingenkwestie de juuste koers te vaar’n. Het is onmeunig ingewikkeld. Ôk in de tweede kamer hebt ze ’t er moeilijk met. De regeering zut de bûjje hang’n. Zie erkent det het hier te good is en versobert de uutkèèring’n. De lèu in de oppositie sprekt van tweederangs börgers. Ààndern roopt det er gen ééne meer in mag en dat het helpt dàj’ oe, zôônder geweeld,, möt verzett’n. Meugt de Nederlàànders nog wal äns vuur of tèèg’n weer? Mör e wiej de Russ’n nog veerder in het neuiw breng’n met het paai’n van Kazakstan en ààndere làànd’n an de grèènze van Ruslàànd? Wie hebt à ne hôôp làànd’n noar ôônze kàànte haalt. Hoe was het stemgedrag van de Hollàànders biej het referendum oaver Europa? Wat hebt ôônze bestuurders der met e doane?.Het gif àmoal onröste. Netuurlijk, de grôôte massa vluchteling’n bint beste lèu, mà det bint de mèèste mèèns’n diet tèèg’n Europa bint ôk. Vertwiefeld kiek ie alle daag’n noar de bericht’n. Die bericht’n goat neet oaver die grôôte koppel Nederlanders, buut’nlàànders en vluchtelingen, mar altied oaver die lèu, diet zich neet hôôlt an de rèègels. Zie jat, zie provocèèrt en maakt misbruuk van de goodhèid in ôôns làànd. Völt het te begriep’n, dàj’ de vrouwe en de kinder achter loat en zelf de kuierlatt’n nemt, umdàj’ dèènkt te wèèt’n daj’ ze noar verlôôp van tied oaver könt loat’n komm’n? Bint die achtergeblèèm’n vroole en kinder doar veilig? Van al disse touwstàànd’n köj’ alle daage in de kràànte lèèz’n. In Oranje kriegt ze 700 vluchteling’n. In één kèèr bint het er 1400 en noar protest wördt het wier trugge drèèit. Zô köj’ de akkefietjes an mekaa rieg’n. In Den Haag neumt ze det “ïncidenten”. De gewone man krig ter met te maak’n. Wie möt noe ôôns vuurbeeld weer? Europa lig met zichzelf in de knup. De vluchteling’n goat het leefste noar Duutslàànd, Zweed’n en Nederlàànd. Woerumme? De làànd’n buut’n de Europeese unie möt ôk met doon. Wie bepaalt det? Het rammelt an alle kàànt’n. Wiej möt vriendjes bliem’n met Turkije, ààns wilt ze gen vluchteling’n opnemm’n. Netuurlijk, zie wilt er wat vuur trugge. Het geet neet àllèène ôôns boam’n de pette, mà het lik ter op det ôônze leiders ôk an ‘t papp’n en nathôôld’n bint. Riche wiej ôôns op de eeg’n gemeente. De èèrste 150 vluchteling’n kriegt hier nôôdopvang. Wat gebuurt er, de börgemèister wördt met dôôd bedreigd. Det kan neet, det möt neet, det mag neet. Noa alle kàànt’n, duudelijk weer en anpakk’n. Loaw we hopp’n det het veerder good geet, want met ieder akkefietje wördt de wille um te help’n ôônder druk e zet. De stroom vluchteling’n heult vuurlôôpig neet op. De grèènz’n goat neet potdichte. Doar wördt an de grèènz’n kontrolèèrt en binn’n Europa wordt er muur’n e bouwt. Stààndpunt’n verschoeft. Daw we lèu, diet niks hebt, möt help’n is buut’n kief. Daw we rech duur zèè en duudelijk möt weer,wis en waarachtig.

De Vèèrkàànte Viefkop.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer