Themabijeenkomst Werk CDA

0

HOLTEN – CDA Rijssen-Holten gaat in gesprek met werkgevers, politici, maatschappelijke organisaties en belangstellenden over de aanpak van werkloosheid.

Onder andere Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede zal aanwezig zijn.  Aandacht voor aanpak werkloosheid! Constateringen
De gevolgen van de crisis raakt grote groepen. Zo constateert het CDA Rijssen-Holten dat een groeiende groep mensen binnen de gemeentegrenzen geen plek kan vinden op de arbeidsmarkt. Uit de meest recente arbeidsmarktmonitor van de Regio Twente blijkt dat:

    Het aantal WW-uitkeringen in Rijssen-Holten is in de periode november 2011 – november 2012 met maar liefst 164,1% toegenomen, van 368 naar 604 WW-uitkeringen. Een toename van WW- uitkeringen kan een indicator zijn van een toekomstige toename in WWB-uitkeringen, wat onderstreept dat maatregelen nodig zijn;
    De werkgelegenheid in de sectoren overheid, industrie en bouw in Twente staan onder hevige druk;
    Het aantal openstaande vacatures in Twente voorlopig laag ligt;
    De jeugdwerkloosheid een stijgende trend laat zien;

Arbeidsmarktmonitor, december 2012
Uitdagingen

Kortgeleden heeft het CDA Rijssen-Holten het College opgeroepen prioriteit te geven aan de aanpak van werkloosheid in het Deltaplan dat het College op dit moment ontwikkelt. Belangrijke uitdagingen voor Rijssen-Holten zijn dan ook in kaart gebracht:

    binnen de maakindustrie (bouw, industrie) zijn minder arbeidsplekken beschikbaar;
    vanaf ± 2017 daalt de beroepsbevolking en zullen bedrijven en instellingen meer moeite moeten doen om personeel te vinden;
    de vraag naar specialistisch hoogopgeleide werknemers neemt toe; en
    bevordering van bouw in combinatie met duurzaamheid wordt belangrijk in de toekomst.

Prioriteiten

Het CDA is blij met de actiebereidheid van het College en roept op te focussen op de aanpak van werkloosheid. Op korte termijn wil het CDA de bestrijding van de werkloosheid centraal stellen. Daarnaast roept het CDA het College op te investeren in duurzame werkgelegenheid, zodat ook in de toekomst voldoende banen beschikbaar zijn voor de inwoners van Rijssen-Holten. Het CDA ziet het Deltaplan als een kans beide prioriteiten te verenigen.

Gezien de uitdagingen die de gemeente Rijssen-Holten tegemoet gaat, wil het CDA het college graag de volgende kaders meegeven:

    faciliteer de mogelijkheden van begeleiding van werk naar werk en gebruik de mogelijkheden die minister Asscher in het vooruitzicht heeft gesteld.1 Ga in gesprek met onderwijsinstellingen, werkgevers en andere partijen die hierin een rol spelen, zoals vakbonden en fondsen voor opleiding & ontwikkeling (O&O fondsen);
    bied bedrijven de mogelijkheid om hun werkzaamheden te verduurzamen. Laat bedrijven die daarin reeds vooroplopen mede richtinggevend zijn; zij kennen de markt het best!;
    investeer in een inclusieve (regionale) arbeidsmarkt, waarin alle inwoners van Rijssen-Holten die willen en kunnen werken ook werken;
    onderzoek wat het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt voor jongeren is en ga hierover met het onderwijs in gesprek, zodat jongeren opleidingen kiezen met baanperspectief;
    blijf investeren in infrastructurele projecten en woningbouw, zoals het plan Opbroek Rijssen.

Themabijeenkomst Werk

Het CDA organiseert op  11 februari een bijeenkomst voor en met werkgevers, (toekomstige) werknemers, politici en andere belangstellenden om met elkaar in gesprek te gaan over innovatieve ideeën die de werkgelegenheid stimuleren.

Aan de hand van een aantal stellingen zal er worden gesproken over manieren waarop de crisis in Rijssen-Holten het best kan worden aangepakt. Omdat dit niet alleen op lokaal niveau kan, zal ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aanwezig zijn om suggesties mee te nemen naar Den Haag.

Graag nodigen wij daarom iedereen uit die mee kan en mee wil praten over dit onderwerp! De bijeenkomst zal worden georganiseerd op maandag 11 februari om 20.00 uur en wordt gehouden in het Parkgebouw te Rijssen.

Het CDA Rijssen-Holten heet u alvast van harte welkom!

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer